Menyen Rapporter

Menyen Rapporter

Merk: Når du velger et menyvalg fra menyen Rapporter, vil den indikerte rapporten skrives ut.

Menyelement

Beskrivelse

Menyinnstillingsside

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om papiret i skuffene, installert minne, sideantall, alarmer, tidsavbrudd, språket på kontrollpanelet, TCP/IP-adressen, rekvisitastatus, status for nettverkstilkoblingen og annen informasjon.

Enhetsstatistikk

Skriver ut en rapport som inneholder skriverstatistikk, for eksempel rekvisitainformasjon og detaljert informasjon om utskrevne sider.

Nettverksoppsettside

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om innstillingene for nettverksskriveren, for eksempel informasjon om TCP/IP-adressen.

Merk: Dette menyelementet vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til printservere.

Snarveisliste

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om konfigurerte snarveier.

Faksjobblogg

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om minst 200 ferdige fakser.

Faksanropslogg

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om de siste 100 oppringte, mottatte og blokkerte anropene.

Kopieringssnarveier

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om kopieringssnarveier.

E-postsnarveier

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om e-postsnarveier.

Fakssnarveier

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om e-postsnarveier.

Profilliste

Skriver ut en liste over profiler som er lagret på skriveren.

Utskriftsfonter

Skriver ut en rapport om alle skriftene som er tilgjengelige for det aktuelle skriverspråket som er angitt i skriveren.

Utskriftsfeil

Skriver ut en side med gjentatte feil, som brukes som et diagnoseverktøy for å identifisere utskriftsproblemer

Merk: Siden skal skrives ut på letter- eller A4-papir. Hvis den skrives ut på papir av mindre størrelse enn dette, beskjæres innholdet.

Skriv ut test

Skriver ut en demonstrasjonsside

Aktivarapport

Skriver ut en rapport som inneholder informasjon om skriveren, inkludert serienummer og modellnavn. Denne rapporten inneholder tekst og UPC-strekkode som kan skannes og lagres i en database.