Gjenopprette fabrikkoppsettet

Menyinnstillinger som er merket med en stjerne (*), indikerer de aktive innstillingene. Du kan gjenopprette de opprinnelige skriverinnstillingene, ofte kalt fabrikkinnoppsettet.

  1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

  2. Trykk på  på kontrollpanelet.

  3. Trykk på piltastene til teksten Innstillinger vises. Trykk deretter .

  4. Trykk på piltastene til teksten Generelle innstillinger vises. Trykk deretter .

  5. Trykk på piltastene til Fabrikkoppsett vises. Trykk deretter .

  6. Trykk på piltastene til Gjenopprett vises. Trykk deretter .

    Sender endringer vises et øyeblikk.

  7. Trykk på og deretter på til Klar vises.

Følgende standardinnstillinger gjenopprettes: