Skanne til en USB-flash-minneenhet

Merk: USB-porten er bare tilgjengelig på enkelte modeller.
 1. Sett inn en USB-flash-minneenhet i USB-porten på fremsiden.

  Åpne USB vises.

  Merk: Når en USB-flash-minneenhet settes inn i skriveren, kan skriveren bare skanne til USB-enheten eller skrive ut filer fra USB-enheten. Alle andre skriverfunksjoner er utilgjengelige.
 2. Trykk på 1 på tastaturet.

 3. Trykk på pilknappene til Skann til USB vises. Trykk deretter på .

  Trykk på Start for å begynne vises.

 4. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

  Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
 5. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

 6. Trykk på eller for å sende det skannede bildet.

  Merk: Skanneinnstillingene avgjør om bildet sendes i sort eller i farger. Du kan ikke endre disse innstillingene ved å trykke på knappen for sort eller farger.