Forbedre skannekvalitet

Spørsmål

Tips

Når bør jeg bruke Text-modus (Tekst)?

  • Bruk tekstmodus når hovedmålet med skanningen er å bevare teksten, og det ikke er viktig å bevare bilder fra originaldokumentet.

  • Tekstmodus anbefales hvis du skal sende kvitteringer, blåkopier av skjemaer og andre dokumenter som bare inneholder tekst eller illustrasjoner i form av tynne linjer.

Når bør jeg bruke Text/Photo-modus (Tekst/foto)?

  • Bruk tekst/foto-modus når du skanner et originaldokument som inneholder både tekst og illustrasjoner.

  • Text/Photo-modus (Tekst/foto) anbefales for bladartikler, bedriftsgrafikk og brosjyrer.

Når bør jeg bruke Photo-modus (Foto)?

Bruk fotomodus når originaldokumentet hovedsakelig består av bilder som er skrevet ut med laserskriver, eller som kommer fra blader eller aviser.