Skanne til en datamaskin

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk Scan Profile (Skann profil).

 3. Klikk på Create Scan Profile (Opprett skanneprofil).

 4. Velg skanneinnstillingene, og klikk Next (Neste).

 5. Velg en plassering på datamaskinen der du vil lagre filen med skanneresultatet.

 6. Skriv inn et profilnavn.

  Profilnavnet er også brukernavnet, det er det navnet som vises i listen over skanneprofiler på skjermen.

 7. Klikk på Submit (Send).

 8. Skann dokumentet ditt.

  Når du klikker på Submit (Send), blir det automatisk tildelt et hurtignummer. Husk dette hurtignummeret og bruk det når du vil skanne dokumentene.

  1. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten.

   Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.
  2. Hvis du legger et dokument i den automatiske dokumentmateren, må du justere papirførerne.

  3. Trykk på knappen Scan/Email (Skann/Epost).

  4. Trykk på pilknappen til Profiler vises. Trykk deretter på .

  5. Trykk på .

   Angi snarvei: vises.

  6. Angi et hurtignummer.

  7. Trykk på eller for å sende det skannede bildet.

   Merk: Skanneinnstillingene avgjør om bildet sendes i sort eller i farger. Du kan ikke endre disse innstillingene ved å trykke på knappen for sort eller farger.
 9. Gå tilbake til datamaskinen for å vise filen.

  Filen med skanneresultatet blir lagret på mappeplasseringen du spesifiserte, eller åpnes i programmet du spesifiserte.