Angi papirstørrelse og papirtype

Merk: Skuffer med samsvarende innstillinger for Papirstørrelse og Papirtype, sammenkobles automatisk av skriveren. Når en sammenkoblet skuff går tom for papir, henter skriveren papir fra en annen skuff.

Slik endrer du innstillingene for Papirstørrelse og Papirtype:

 1. Kontroller at skriveren er slått på, og at Klar vises.

 2. Trykk på  på kontrollpanelet.

 3. Trykk på piltastene til Papirmeny vises. Trykk deretter .

 4. Trykk på piltastene til Størrelse/Type vises. Trykk deretter .

 5. Trykk på piltastene til den riktige skuffen vises. Trykk deretter .

 6. Trykk på når Størrelse vises.

 7. Trykk på piltastene til den riktige størrelsen vises. Trykk deretter .

  Sender endringer vises, etterfulgt av Størrelse.

 8. Trykk på piltastene til teksten Type vises. Trykk deretter .

 9. Trykk på piltastene til den riktige typen vises. Trykk deretter .

  Sender endringer vises, etterfulgt av Type.

 10. Trykk på og deretter på for å gå tilbake til Klar-tilstand.