Opprette e-postvarslinger

Du kan få skriveren til å sende deg en e-post når tonernivået er lavt eller det må skiftes eller legges i papir, eller ryddes opp etter papirstopp.

Slik oppretter du e-postvarslinger:

  1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

    Hvis du ikke vet skriverens IP-adresse, kan du gjøre følgende:

  2. Klikk på Innstillinger.

  3. Klikk på E-mail Alert Setup (Oppsett for e-postvarslinger) under Andre innstillinger.

  4. Velg varslingselementene og skriv inn e-postadressene som e-postvarslingene skal sendes til.

  5. Klikk på Send.

  6. Merk: Kontakt systemansvarlig for å konfigurere e-postserveren.