Løse problemer med papirinntrekking

Papiret kjører seg ofte fast

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller papiret

Bruk anbefalt papir og annet spesialpapir. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet om papir og retningslinjer for utskriftsmateriale.


Kontroller at det ikke ligger for mange ark i papirskuffen

Pass på at papirstabelen ikke overstiger kapasitetsmerket i skuffen eller på flerbruksmateren.


Kontroller papirførerne

Skyv papirførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.


Papiret kan ha absorbert fuktighet på grunn av høy luftfuktighet.

Meldingen Papirstopp vises etter at det fastkjørte papiret er fjernet

Det er fortsatt papir i papirbanen. Fjern alt fastkjørt papir fra hele papirbanen, og trykk deretter på .

Den fastkjørte siden blir ikke skrevet ut på nytt etter at det fastkjørte papiret er fjernet

Gjenopprett v/stopp på Oppsettmeny er satt til Av. Sett Gjenopprett v/stopp til Auto eller På:

  1. Trykk på .

  2. Trykk på piltastene til teksten Innstillinger vises. Trykk deretter .

  3. Trykk på piltastene til teksten Generelle innstillinger vises. Trykk deretter på .

  4. Trykk på piltastene til Utskriftsgjenoppretting vises. Trykk deretter .

  5. Trykk på piltastene til Gjenopprett ved papirstopp vises. Trykk deretter .

  6. Trykk på piltastene til eller Auto vises. Trykk deretter .