Løse problemer med utskriftskvaliteten

Informasjonen i emnene nedenfor kan hjelpe deg med å løse problemer med utskriftskvaliteten. Hvis disse forslagene heller ikke løser problemet, må du kontakte kundestøtteavdelingen. Det kan være en skriverdel som må justeres eller skiftes ut.

Blanke sider

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Det kan være emballasje på tonerkasetten

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet fra den. Reinstaller tonerkassetten.


Det kan være lite toner igjen

Når teksten 88 Lite toner igjen vises, må du bestille en ny tonerkassett.

Hvis problemet vedvarer, er det mulig skriveren trenger service. Kontakt kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon.

Tegn har hakkete eller ujevne kanter

Hvis du bruker nedlastede skrifter, må du kontrollere at skriveren, vertsdatamaskinen og programmet støtter dem.

Avkuttede bilder

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Undersøk papirførerne

Skyv papirførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.


Kontroller innstillingen for papirstørrelse

Kontroller at innstillingen for papirstørrelse samsvarer med papiret i skuffen:

 1. Kontroller innstillingene for Papirstørrelse i menyen Papir på skriverens kontrollpanel.

 2. Før du sender en utskriftsjobb må du spesifisere korrekt størrelsesinnstilling:

  • For Windows-brukere: Spesifiser størrelsen i Utskriftsegenskapene.

  • For Macintosh-brukere: Spesifiser størrelsen fra Sideoppsettdialogen.

Mørke streker

Fotoledersettet kan være defekt.

Dersom Sort hvitt fotoledersett er snart oppbrukt ellerSort fotoledersett oppbrukt vises, må du bytte fotoledersettet.

Grå bakgrunn

Kontroller innstillingene for tonermørkhet

Velg en lysere innstilling for tonermørkhet:

Feilplasserte marger

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller papirførerne

Skyv papirførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.


Kontroller innstillingene for papirstørrelse

Kontroller at innstillingen for papirstørrelse samsvarer med papiret i skuffen:

 1. Kontroller innstillingene for Papirstørrelse i menyen Papir på skriverens kontrollpanel.

 2. Før du sender en utskriftsjobb må du spesifisere korrekt størrelsesinnstilling:

  • For Windows-brukere: Spesifiser størrelsen i Utskriftsegenskapene.

  • For Macintosh-brukere: Spesifiser størrelsen fra Sideoppsettdialogen.

Lys, farget linje, hvit linje eller linje med feil farge

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

En tonerkassett kan være defekt

Bytt den defekte tonerkassetten.


Bildebehandlingssettet kan være defekt.

Skift ut bildebehandlingssettet.

Merk: Skriveren kan ha to typer bildebehandlingssett: et sort og farget bildebehandlingssett, og et sort bildebehandlingssett. Det sorte og fargede bildebehandlingssettet inneholder cyan, magenta, gul og sort. Det sorte bildebehandlingssettet inneholder kun sort.

Papiret krøller seg

Nedenfor finner du mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller Papirtype-innstillingen

Kontroller at Papirtype-innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.


Har papiret absorbert fuktighet på grunn av høy luftfuktighet?

Uregelmessigheter på utskriften

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Papiret kan ha absorbert fuktighet på grunn av høy luftfuktighet.


Kontroller innstillingen for papirtype

Kontroller at innstillingen for papirtype samsvarer med papiret i skuffen:

 1. Undersøk innstillingene for papirtype i menyen Papir på skriverens kontrollpanel.

 2. Før du sender en utskriftsjobb må du spesifisere korrekte typeinnstillinger:

  • For Windows-brukere: Spesifiser typen i Utskriftsegenskapene.

  • For Macintosh-brukere: Spesifiser typen fra utskriftsdialogen.


Kontroller papiret

Ikke bruk strukturert papir med grove kanter.


Det kan være lite toner igjen

Når beskjeden 88 Lavt tonernivå vises, eller når utskriften blir utydelig, bytt tonerkassetten ut.


Fikseringsenheten kan være slitt eller defekt.

Bytt fikseringsenheten.

Gjentatte feil

Det forekommer gjentatte merker flere ganger på en side

Skriv ut utskriftsfeilveiledningen og sammenlign feilene med merkene på en av de loddrette linjene. Følg instruksjonene i utskriftsfeilveiledningen for å finne ut hva som forårsaker de gjentatte feilene.

Skråstilt utskrift

Kontroller papirførerne

Skyv papirførerne slik at de passer til papirstørrelsen i skuffen.


Kontroller papiret

Kontroller at du bruker papir som oppfyller spesifikasjonene for skriveren.

Utskriften er for lys

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende:

Kalibrer fargen

Skriveren kalibrerer fargene automatisk når den registrerer et nytt bildebehandlingssett. Hvis en kassett er skiftet ut, kan du kalibrere fargene manuelt:

 1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

 2. Admin-menyen trykker du på piltastene til Innstillinger vises, og trykk deretter på .

 3. Trykk på pilknappene til Utskriftsmeny vises. Trykk deretter på .

 4. Trykk på pilknappene til Kvalitetmeny vises. Trykk deretter på .

 5. Trykk på pilknappene til Fargejustering vises. Trykk deretter på .

  Kalibrerer vises.


Kontroller innstillingene for mørkhet, lysstyrke og kontrast

Innstillingen for Mørkhet er for lys, innstillingen for RGB-lysstyrke er for lys, eller innstillingen for RGB-kontrast er for lav.

 1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

 2. Admin-menyen trykker du på piltastene til Innstillinger vises, og trykk deretter på .

 3. Trykk på pilknappene til Utskriftsmeny vises. Trykk deretter på .

 4. Trykk på pilknappene til Kvalitetmeny vises. Trykk deretter på .

 5. Trykk på pilknappene til Mørkhet, RGB Brightness (RGB-lysstyrke) eller RGB-kontrast vises. Trykk deretter på .

 6. Endre den valgte innstillingen til en lavere verdi, og trykk deretter på .


Papiret kan ha absorbert fuktighet på grunn av høy luftfuktighet.


Kontroller papiret

Ikke bruk strukturert papir med grove kanter.


Kontroller innstillingen for papirtype

Kontroller at innstillingen for Papirtype samsvarer med papiret i skuffen.


Kontroller at Fargesparer er satt til Av.

Fargesparer er kanskje satt til På.


Det kan være lite toner i en tonerkassett.

Når 88 Lite <farge> toner igjen vises, må du bestille en ny tonerkassett.


En tonerkassett kan være defekt

Bytt tonerkassetten.


Bildebehandlingssettet kan være slitt eller defekt.

Skift ut bildebehandlingssettet.

Merk: Skriveren kan ha to typer bildebehandlingssett: et sort og farget bildebehandlingssett, og et sort bildebehandlingssett. Det sorte og fargede bildebehandlingssettet inneholder cyan, magenta, gul og sort. Det sorte bildebehandlingssettet inneholder kun sort.

Utskriften er for mørk

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende:

Kalibrer fargen

Skriveren kalibrerer fargene automatisk når den registrerer et nytt bildebehandlingssett. Hvis en kassett er skiftet ut, kan du kalibrere fargene manuelt:

 1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

 2. Admin-menyen trykker du på piltastene til Innstillinger vises, og trykk deretter på .

 3. Trykk på pilknappene til Utskriftsmeny vises. Trykk deretter på .

 4. Trykk på pilknappene til Kvalitetmeny vises. Trykk deretter på .

 5. Trykk på pilknappene til Fargejustering vises. Trykk deretter på .

  Kalibrerer vises.


Kontroller innstillingene for mørkhet, lysstyrke og kontrast

Innstillingen for Mørkhet er for mørk, innstillingen for RGB-lysstyrke er for mørk, eller innstillingen for RGB-kontrast er for høy.

 1. Trykk på  på skriverens kontrollpanel.

 2. Admin-menyen trykker du på piltastene til Innstillinger vises, og trykk deretter på .

 3. Trykk på pilknappene til Utskriftsmeny vises. Trykk deretter på .

 4. Trykk på pilknappene til Kvalitetmeny vises. Trykk deretter på .

 5. Trykk på pilknappene til Mørkhet, RGB-lysstyrke eller RGB-kontrast vises. Trykk deretter på .

 6. Endre den valgte innstillingen til en lavere verdi, og trykk deretter på .


En tonerkassett kan være defekt

Bytt tonerkassetten.

Sider med heldekkende farge

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller at tonerkassetten er riktig installert

Ta ut tonerkassetten. Rist den fra side til side for å jevne ut toneren, og sett den tilbake i skriveren.


Tonerkassetten kan være defekt, eller tonernivået lavt

Bytt den brukte tonerkassetten med en ny.Hvis problemet vedvarer, er det mulig skriveren trenger service. Kontakt kundestøtte hvis du vil ha mer informasjon.

Det vises tonertåke eller bakgrunnsskygge på siden

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Bildebehandlingssettet kan være slitt eller defekt.

Skift ut bildebehandlingssettet.

Merk: Skriveren kan ha to typer bildebehandlingssett: et sort og farget bildebehandlingssett, og et sort bildebehandlingssett. Det sorte og fargede bildebehandlingssettet inneholder cyan, magenta, gul og sort. Det sorte bildebehandlingssettet inneholder kun sort.

Er det toner i papirbanen?

Kontakt brukerstøtte.

Toneren sverter av

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller innstillingen for papirtype

Kontroller at innstillingen for papirtype samsvarer med papiret i skuffen:

 1. Undersøk innstillingene for papirtype i menyen Papir på skriverens kontrollpanel.

 2. Før du sender en utskriftsjobb må du spesifisere korrekte typeinnstillinger:

  • For Windows-brukere: Spesifiser typen i Utskriftsegenskapene.

  • For Macintosh-brukere: Spesifiser typen fra utskriftsdialogen.


Kontroller innstillingen for Paper Texture (Papirstruktur)

Kontroller i menyen Papir på skriverens kontrollpanel at innstillingene for Papirstruktur samsvarer med papiret i skuffen.

Tonerflekker

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Tonerkassetten kan være defekt.

Bytt utskriftskassetten.


Det er toner i papirbanen

Kontakt brukerstøtte.

Utskriftskvaliteten på transparenter er dårlig

Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller transparentene

Bruk bare transparenter som er anbefalt av skriverprodusenten.


Kontroller innstillingen for papirtype

Kontroller at innstillingen for papirtype samsvarer med papiret i skuffen:

 1. Undersøk innstillingene for papirtype i menyen Papir på skriverens kontrollpanel.

 2. Før du sender en utskriftsjobb må du spesifisere korrekte typeinnstillinger:

  • For Windows-brukere: Spesifiser typen i Utskriftsegenskapene.

  • For Macintosh-brukere: Spesifiser typen fra utskriftsdialogen.

Ujevn tetthet på utskriftene

Skift ut det sorte og fargede bildebehandlingssettet.