Rekvisitamenyen

Menyelement

Beskrivelse

Cyan, magenta, gul eller sort tonerkassett

Tidlig advarsel

Lav

Ugyldig

Bytt

Mangler el. er defekt

OK

Uegnet

Viser statusen til tonerkassettene.

Merk: 88 Bytt <farge> kassett angir at kassetten nesten er tom og at det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten.

Fotoledersett

OK

Bytt sort bildebehandlingssett

Bytt sort og farget bildebehandlingssett

Viser status for bildebehandlingssettet

Toneroppsamlingsflaske

Nesten full

Bytt

Mangler

OK

Viser statusen til oppsamlingsflasken for toner