Papirstørrelser, papirtyper og papirvekt som støttes

Den følgende tabellen gir informasjon om standard papirkilder og tilleggskilder og hvilke papirtyper de støtter.

Merk: Hvis du har en papirstørrelse som ikke står på listen, kan du velge den nærmeste større papirstørrelsen på listen.

Papirstørrelser som støttes av skriveren

Merk:

Papirstørrelse

Mål

250-arks skuff

550-arks skuff (tilleggsutstyr)

Flerbruksmater

Manuell mater

A4

210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer)

A5

148 x 210 mm

JIS B5

182 x 257 mm

A6

105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer)

X

X

Uttalelse

140 x 216 mm

X

X

Letter

216 x 279 mm

Folio

216 x 330 mm

Oficio (Mexico)

216 x 340 mm

Legal

216 x 356 mm

Executive

184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tommer)

Universal*

148 x 210 mm opptil 216 x 356 mm

76 x 127 mm opptil 216 x 356 mm

X

X

73/4-konvolutt (Monarch)

98 x 191 mm

X

X

9Konvolutt

98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tommer)

X

X

10-konvolutt

105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer)

X

X

DL-konvolutt

110 x 220 mm

X

X

B5-konvolutt

176 x 250 mm

X

X

C5-konvolutt

162 x 229 mm

X

X

Monarch

105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer)

X

X

Annenkonvolutt

98 x 162 mm opptil 176 x 250 mm

X

X


Papirtyper som støttes av skriveren

Merk:

Papirtype

Standard innskuff for 250 ark

550-arks skuff (ekstrautstyr)

Flerbruksmater

Manuell mater

Papir

Kartong

Transparenter*

X

Konvolutter

X

X

Papiretiketter


Papirstørrelser og -vekter som støttes av skriveren

Merk:

Papirtype

250-arks skuff

550-arks skuff (ekstrautstyr)

Flerbruksmater

Manuell mater

Lett1, 2

60 til 74,9 g/m2 smalbane

60 til 74,9 g/m2 smalbane

60 til 74,9 g/m2 smalbane

60 til 74,9 g/m2 smalbane

Vanlig1, 2

75 til 89,9 g/m2 smalbane

75 til 89,9 g/m2 smalbane

75 til 89,9 g/m2 smalbane

75 til 89,9 g/m2 smalbane

Tungt1, 2

90 til 104,9 g/m2 smalbane

90 til 104,9 g/m2 smalbane

90 til 104,9 g/m2 smalbane

90 til 104,9 g/m2 smalbane

Kartong1, 2

105 til 176 g/m2 smalbane

105 til 176 g/m2 smalbane

105 til 176 g/m2 smalbane

105 til 176 g/m2 smalbane

Glanset papir

Bok-88 til 176 g/m2 smalbane

Omslag-162 til 176 g/m2 smalbane

Bok-88 til 176 g/m2 smalbane

Omslag-162 til 176 g/m2 smalbane

Bok-88 til 176 g/m2 smalbane

Omslag-162 til 176 g/m2 smalbane

Bok-88 til 176 g/m2 smalbane

Omslag-162 til 176 g/m2 smalbane

Kartong -maks. (smalbane)3

Indeks Bristol—120 g/m2

Lapp-120 g/m2

Omslag-135 g/m2

Indeks Bristol—120 g/m2

Lapp-120 g/m2

Omslag-135 g/m2

Indeks Bristol—120 g/m2

Lapp-120 g/m2

Omslag-135 g/m2

Indeks Bristol—120 g/m2

Lapp-120 g/m2

Omslag-135 g/m2

Kartong -maks. (bredbane)1

Indeks Bristol-163 g/m2

Lapp-163 g/m2

Omslag-176 g/m2

Indeks Bristol-163 g/m2

Lapp-163 g/m2

Omslag-176 g/m2

Indeks Bristol-163 g/m2

Lapp-163 g/m2

Omslag-176 g/m2

Indeks Bristol-163 g/m2

Lapp-163 g/m2

Omslag-176 g/m2

Transparenter4

170–180 g/m2

I/T

170–180 g/m2

170–180 g/m2

Etiketter – maks.5

Papir-131 g/m2

Papir-131 g/m2

Papir-131 g/m2

Papir-131 g/m2

Konvolutter6,7

X

X

60 til 105 g/m2

60 til 105 g/m2


Papirkapasitet

Innskuffkapasiteter

Merk:

Papirtype

250-arks skuff

550-arks skuff (ekstrautstyr)

Flerbruksskuff

Papir

250 ark1

550 ark1

100 ark1

Etiketter

1002

2002

502

Transparenter

50

X

50

Konvolutter

X

X

10

Andre

X

X

Ulike antall3


Kapasitet for utskuff

Papirtype

Standard utskuff1

Papir

100 ark2

1 Kapasiteten kan variere avhengig av spesifikasjonene for utskriftsmaterialet og driftsmiljøet for skriveren.

2 Basert på papir med flatevekt på 75 g/m2 (20 lb)