Skrive ut på spesialpapir

Tips for bruk av brevpapir

Sideretningen er viktig når du skal skrive ut på brevpapir. Bruk tabellen nedenfor til å avgjøre hvilken retning brevpapiret skal legges inn i:

Kilde eller prosess

Utskriftsside og papirretning

  • Standard skuff for 250 ark

  • Skuff for 550 ark (tilvalg)

  • Simpleks (enkeltsidig) utskrift fra skuffer

Den trykte siden på brevpapiret skal vende opp. Toppen av arket, med logo, legges mot fronten av skuffen.

Dupleks (tosidig utskrift) fra skuff

Den fortrykte siden på brevpapiret skal vende ned. Den øvre kanten på arket med logoen legges innerst i skuffen.

Manuell mater (ensidig utskrift)

Flerbruksmater

Den fortrykte siden på brevpapiret skal vende ned. Den øvre kanten av arket, med logo, skal legges først inn i den manuelle materen.

Manuell mater (tosidig utskrift)

Flerbruksmater

Den trykte siden på brevpapiret skal vende opp. Den øvre kanten av arket, med logo, skal legges først inn i den manuelle materen.


Tips for bruk av transparenter

Skriv ut prøver på transparentene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Ved utskrift på transparenter:

Tips for bruk av konvolutter

Skriv ut prøver på konvoluttene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Ved utskrift på konvolutter:

Tips om bruk av papiretiketter

Prøv å skrive ut på etikettene som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Merk: Bruk bare papiretiketter.

Ved utskrift på etiketter:

Tips for bruk av kartong

Kartong er et tungt, ettlags utskriftsmateriale. Mange av kartongens variable egenskaper, deriblant fuktighetsinnhold, tykkelse og struktur, kan ha betydelig innvirkning på utskriftskvaliteten. Skriv ut prøver på kartongen som du vurderer å bruke, før du kjøper inn større mengder.

Ved utskrift på kartong: