Løse fakseproblemer

Caller ID is not shown (Oppringer-ID vises ikke)

Kontakt telefonselskapet for å bekrefte at du har oppringer-ID-tjenesten for telefonlinjen.

Det kan hende at du må endre standardinnstillingen hvis området der du bor, støtter ID-mønstre for flere oppringer-IDer. Det finnes to tilgjengelige innstillinger: FSK (pattern 1) (FSK (mønster 1)) og DTMF (pattern 2) (DTMF (mønster 2)). Tilgjengeligheten på disse innstillingene via faksmenyen avhenger av om landet eller området du bor i, støtter mønstre for flere oppringer-IDer. Kontakt telefonselskapet ditt for å avgjøre hvilket mønster eller hvilken svitsjinnstilling du skal bruke.

Kan ikke sende eller motta faks

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende forslag:

Kontroller skjermen for feilmeldinger

Fjern eventuelle feilmeldinger.


Kontroller strømtilførselen.

Kontroller at skriveren er koblet til, at strømmen er på, og at Klar vises.


Kontroller skrivertilkoblingene.

Kontroller at alle kabeltilkoblingene for følgende maskinvare er godt festet, hvis det er aktuelt:


Kontroller telefonkontakten.

 1. Koble en telefon til kontakten.

 2. Lytt etter en summetone.

 3. Hvis du ikke hører noen summetone, må du koble en annen telefon til veggkontakten.

 4. Hvis du ikke hører noen summetone, må du koble telefonen til en annet veggkontakt.

 5. Hvis du hører en summetone, må du koble skriveren til veggkontakten.


Gå gjennom denne sjekklisten for digitale telefontjenester

Faksmodemet er en analog enhet. Enkelte enheter kan kobles til skriveren slik at digitale telefontjenester kan benyttes.


Kontroller for summetone


Koble fra annet utstyr midlertidig

Hvis du vil kontrollere at skriveren fungerer slik den skal, må du koble den direkte til telefonlinjen. Koble fra eventuelle telefonsvarere, datamaskiner med modemer eller telefonlinjesplittere.


Se etter fastkjørt papir

Fjern eventuelt fastkjørt papir, og sjekk deretter at Klar vises.


Midlertidig deaktiver funksjonen for samtale venter

Samtale venter kan forstyrre faksoverføringer. Deaktiver denne funksjonen før du sender eller mottar en faks. Ring telefonselskapet for å få koden for å midlertidig deaktivere funksjonen for samtale venter.


Talepost-tjenster kan forstyrre faksoverføringen

Talepostkasser som du abonnerer på via telefonselskapet, kan forstyrre faksoverføringer. Hvis du vil aktivere både talepostkassen og skriveren for å svare på samtaler, bør du vurdere å anskaffe en ekstra telefonlinje for skriveren.


Skriverminnet kan være fullt

 1. Ring faksnummeret.

 2. Skann en side av originaldokumentet om gangen.

Kan sende, men ikke motta fakser

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende:

Undersøk om papirskuffen er tom

Legg papir i skuffen.


Kontroller innstillingene for ringeforsinkelse.

Antall ring for forsinkelse angir antall ganger telefonlinjen skal ringe før skriveren skal svare. Hvis du har tilleggstelefoner på samme linje som skriveren, eller abonnerer på telefonselskapets tjeneste for egendefinert ringelyd, kan du sette innstillingen for ringeforsinkelse til 4.

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Settings (Innstillinger).

 3. Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).

 4. Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).

 5. I boksen Ring før svar angir du hvor mange ganger telefonen skal ringe, før anropet blir besvart.

 6. Klikk på Submit (Send).


Det kan være lite toner igjen

88 Lite <farge> toner igjen vises når det er lite toner igjen.

Kan motta, men ikke sende fakser

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende:

Kontroller at skriveren i faksmodus

Trykk på Fax (Faks) på skriverens kontrollpanel for å sette skriveren i faksmodus.


Kontroller at dokumentet er lagt i riktig

Legg i originaldokumentet med utskriftssiden opp og med kortsiden først i den automatiske dokumentmateren eller med utskriftssiden ned på skannerglassplaten i øvre venstre hjørne.

Merk: Ikke legg postkort, bilder, små elementer, transparenter, fotopapir eller tynt utskriftsmateriale (for eksempel utklipp fra blader) i den automatiske dokumentmateren. Legg slike elementer på skannerglassplaten.

Kontroller at hurtignummeret er riktig konfigurert

Mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet

Dette er mulige løsninger. Prøv ett eller flere av følgende:

Send dokumentet på nytt

Be personen som sendte faksen om å gjøre følgende:


Det kan være lite toner igjen

Når 88 <color> toner low (88 Lite <farge> toner igjen) vises, eller når utskriften begynner å bli svak, må du skifte kassetten(e).


Kontrollere at faksoverføringshastigheten ikke er for høy

Reduser faksoverføringshastigheten for inkommende fakser:

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Configuration (Konfigurasjon).

 3. Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).

 4. Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).

 5. I boksen Max Speed (Maksimal hastighet) kan du klikke på et av følgende alternativer:

  2400

  4800

  9600

  14400

  33600

 6. Klikk på Submit (Send).

Blokkere søppelfakser

 1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

  Merk: Hvis du ikke kjenner IP-adressen til skriveren, skriv ut en nettverksoppsettside, og finn IP-adressen i TCP/IP-delen.
 2. Klikk på Configuration (Konfigurasjon).

 3. Klikk på Fax Settings (Faksinnstillinger).

 4. Klikk på Analog Fax Setup (Oppsett av analog faks).

 5. Klikk på alternativet No Name Fax (Faks uten navn).

  Dette alternativet blokkerer alle innkommende fakser som har skjult nummer eller ikke angir navn på faksstasjon.

 6. I feltet for forbudte fakslister kan du angi telefonnumrene eller faksstasjonsnavn på bestemte faksavsendere som du vil blokkere.