Forstå meldinger om papirstoppnumre og -plasseringer

Når det oppstår papirstopp, vises det en melding som angir hvor papiret har kjørt seg fast. Illustrasjonen nedenfor og tabellen viser ulike typer papirstopp som kan forekomme, og hvor de ulike typene papirstopp befinner seg. Åpne dekslene og ta ut papirskuffene for å få tilgang til fastkjørt utskriftsmateriale.

 

Papirstoppnummer

Plassering av papirstopp

Instruksjoner

1

200

Standardskuff for 250 ark og manuell mater (Skuff 1)

 1. Åpne frontdekselet. Inspiser området bak frontluken. Fjern eventuelle papirstopp.

 2. Åpne fikseringsenhetsdekselet. Inspiser området under luken. Fjern eventuelle papirstopp.

 3. Lukk frontdekselet.

 4. Trekk ut Skuff 1. Inspiser skuffområdet. Fjern eventuelle papirstopp.

 5. Undersøk at papiret er riktig ilagt.

 6. Sett på plass Skuff 1.

2

201

Under fikseringsenheten

3

202

I fikseringsenheten

4

230

I dupleks-enheten

5

235

I dupleks-enheten

Merk: Papirstoppnummeret indikerer at papiret som brukes for tosidig utskrift ikke støttes.

6

242 og 243

550-arks skuff

 1. Trekk ut 550-arksskuffen, og fjern deretter eventuelt fastkjørt papir.

 2. Sett inn skuffen igjen.

7

250

I flerbruksmateren

 1. Trykk utløserhåndtaket mot høyre for å frigjøre flerbruksmateren.

 2. Inspiser flerbruksmateren, og fjern deretter papir som har kjørt seg fast.

 3. Lukk flerbruksmateren.

 4. Merk: Du må kanskje åpne duoskuffen for 650 ark for å kunne fjerne fastkjørte sider på baksiden av multifunksjonsmateren.

8

290

Automatisk dokumentmater

Åpne dekselet til den automatiske dokumentmateren, og fjern det fastkjørte papiret.