Forstå skriverens kontrollpanel

Merk: Ikke alle funksjoner er tilgjengelige på alle skrivermodellene.

Element

Beskrivelse

1

Valg og innstillinger

Velg en funksjon, for eksempel Kopier, Skann, E-post eller Faks. Endre standardinnstillingene for kopiering og skanning, for eksempel antall kopier, dupleksutskrift, kopieringsalternativer og skalering. Bruk adresseboken ved skanning til e-post.

2

Visningsfelt

Vis alternativer for skanning, kopiering, faksing og utskrift i tillegg til status- og feilmeldinger. Åpne administrasjonsmenyene, start, stopp eller avbryt en utskriftsjobb.

3

Tastaturfelt

Angi tall, bokstaver eller symboler på skjermen, skriv ut ved hjelp av USB-flash-minneenheten, eller endre standardinnstillingene for faks.


Element

Beskrivelse

1

Kopi

Trykk på knappen Copy (Kopi) for å bruke kopieringsfunksjonen.

2

Innhold

Trykk på knappen Content (Innhold) for å forbedre kopierings-, skanne-, e-post- eller fakskvaliteten. Velg mellom Text (Tekst), Text/Photo (Tekst/foto) eller Photo (Foto).

3

Kopier

Trykk på knappen Copies (Kopier) for å angi hvor mange kopier som skal skrives ut.

4

Skalering

Trykk på knappen Scale (Skalering) for å endre størrelsen på det kopierte dokumentet, slik at det passer til den valgte papirstørrelsen.

5

Alternativer

Trykk på knappen Options (Alternativer) for å endre innstillingene for Opprinnelig størrelse, Papirkilde, Papirsparer og Sorter.

6

Adressebok

Trykk på for å åpne adresseboken.

7

Mørkhet

Trykk på knappen Darkness (Mørkhet) for å justere gjeldende innstillinger for mørkhet.

8

Dupleks tosidig

Trykk på knappen Duplex 2-Sided (Dupleks tosidig) for å skanne eller skrive ut på begge sider av papiret.

Merk: Dupleksfunksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller.

9

Faks

Trykk på knappen Fax (Faks) for å åpne faksfunksjonen.

Merk: Faksmodus er bare tilgjengelig på enkelte modeller.

10

Skann/e-post

Trykk på knappen Scan/Email (Skann/e-post) for å åpne skanningsfunksjonen eller skann til e-post-funksjonen.


Element

Beskrivelse

1

Meny

Trykk på for å åpne administrasjonsmenyene.

2

Skjerm

Vis alternativer for skanning, kopiering, faksing og utskrift i tillegg til status- og feilmeldinger.

Merk: Faksfunksjonen er bare tilgjengelig på enkelte modeller.

3

Stopp/Avbryt

Trykk på for å stoppe all utskriftsaktivitet.

4

Fargestart

Trykk på for å kopiere eller skanne i farger.

5

Sort start

Trykk på for å kopiere eller skanne i sort/hvitt.

6

Pil høyre

Trykk på for å bla til høyre.

7

Velg

Trykk på for å godta menyvalg og -innstillinger.

8

Pil venstre

Trykk på for å bla til venstre.

9

Indikatorlampe

Viser statusen til skriveren:

  • Av – skriveren er slått av.

  • Blinker grønt – skriveren varmes opp, behandler data eller skriver ut.

  • Lyser grønt – skriveren er slått på, men er inaktiv.

  • Blinker rødt – skriveren trenger brukertilsyn.

10

Tilbake

Trykk på for å gå tilbake ett skjermbilde om gangen, til Klar-skjermbildet.

Merk: Hvis en flash-stasjon er koblet til og USB-menyen vises, høres det et feilmeldingssignal når du trykker på .


Merk: Faksknappene, tastaturet og USB-porten er bare tilgjengelig på enkelte modeller.

Element

Beskrivelse

1

Slå nummeret på nytt / pause

  • Trykk på knappen Redial/Pause (Slå nummeret på nytt / pause) for å lage en to- eller tresekunders oppringingspause i et faksnummer. I feltet Fax To: (Faks til:) representeres en oppringingspause av et komma (,).

  • Trykk på knappen Redial/Pause (Slå nummeret på nytt / pause) på startsiden for å slå et faksnummer om igjen.

  • Knappen fungerer bare innenfor faksmenyen eller med faksfunksjoner. Hvis du trykker på knappen Redial/Pause (Slå nummeret på nytt / pause) når du ikke bruker faksmenyen, faksfunksjonen eller startsiden, høres et pip.

2

Tastatur

Angi tall, bokstaver eller symboler på skjermen.

3

USB-port på forsiden

Gjør det mulig for deg å skanne til en flash-stasjon eller skrive ut støttede filtyper

Merk: Når en USB-flash-minneenhet settes inn i skriveren, kan skriveren bare skanne til USB-enheten eller skrive ut filer fra USB-enheten. Alle andre skriverfunksjoner er utilgjengelige.

4

Snarveier

Trykk på for å åpne snarveiskjermbildet.

5

Legg på

Trykk på for å åpne linjen (på samme måte som du løfter telefonrøret). Trykk på en gang til for å legge på røret.

6

Alternativer

Trykk på knappen Options (Alternativer) for å endre innstillingene for Opprinnelig størrelse, Kringkasting, Forsinket sending og Avbryt.

7

Oppløsning

Trykk på knappen Resolution (Oppløsning) for å velge en ppt-verdi for skanningen.

Merk: Trykk på eller for å bla gjennom verdiene, og trykk deretter på for å angi en verdi.