Bruke flerbruksmateren

 1. Skyv låsen på flerbruksmateren til venstre.

 2. Åpne flerbruksmateren.

 3. Ta tak i forlengeren, og trekk den helt ut.

 4. Klargjør papiret for ilegging.

 5. Finn kapasitetsmarkøren og tappen.

  Merk: Du må ikke legge i så mye papir at bunken presser opp mot kapasitetsmarkøren.

  1

  Tapp

  2

  Kapasitetsmarkør

  3

  Breddefører

  4

  Størrelsesmerker


 6. Legg i papir, og juster deretter breddeføreren slik at den berører kanten på bunken med utskriftsmaterialet.

  Merk:

 7. Kontroller at papiret er lagt så langt inn i flerbruksmateren som mulig, ved å skyve det forsiktig inn. Papiret bør ligge flatt i flerbruksmateren. Kontroller at papiret får plass i flerbruksmateren uten at det brettes eller krølles.

 8. Angi papirstørrelsen og papirtypen fra skriverens kontrollpanel.