Bruke ScanBack-verktøyet

Bruke ScanBack-verktøyet

Du kan bruke LexmarksScanBackTM-verktøy i stedet for Embedded Web Server til å opprette Skann til PC-profiler. ScanBack-verktøyet finner du på CDen Programvare og dokumentasjon.

 1. Konfigurer Skann til PC-profilen.

  1. Start ScanBack-verktøyet.

  2. Velg skriveren du vil bruke.

   Hvis ingen skrivere står oppført, må du kontakte systemansvarlig for å få en liste, eller klikke på Oppsett-knappen for å søke etter en IP-adresse eller et vertsnavn manuelt.

  3. Følg instruksjonene i hvert skjermbilde for å angi hvilken dokumenttype som skannes og hvilken type utskrift du ønsker.

  4. Kontroller at du velger følgende:

   • Show MFP Instructions (Vis skriverinstruksjoner) – hvis du vil vise eller skrive ut instruksjonene

   • Create Shortcut (Opprett snarvei) – hvis du vil lagre disse innstillingene for senere bruk

  5. Klikk på Finish (Fullfør).

   Det vises en dialogboks med informasjon om skanneprofilen din og statusen til de mottatte bildene.

 2. Skann originaldokumentene dine.

  1. Finn skriveren du har angitt i skanneprofilen.

  2. Legg alle sidene i den automatiske dokumentmateren eller på skannerens glassplate.

  3. Trykk på Scan/Email (Skann/E-post) på skriverens kontrollpanel.

  4. Trykk på pilknappen til Profiler vises. Trykk deretter på .

  5. Trykk på pilknappene til navnet på skanneprofilen din vises. Trykk deretter på .

  6. Trykk på eller for å sende det skannede bildet.

   Merk: Skanneinnstillingene avgjør om bildet sendes i sort eller i farger. Du kan ikke endre disse innstillingene ved å trykke på knappen for sort eller farger.
  7. Gå tilbake til datamaskinen din.

   Utdatafilen lagres i en mappe eller åpnes i det angitte programmet.