Bruke EWS (Embedded Web Server)

Hvis skriveren er installert på et nettverk, er Embedded Web Server tilgjengelig for bruk med en rekke funskjoner:

Slik får du tilgang til innebygd webserver:

  1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

    Hvis du ikke vet skriverens IP-adresse, kan du gjøre følgende:

  2. Klikk på en av fanene for å få informasjon om skriveren, endre innstillinger eller se rapporter.

  3. Merk: Dersom skriveren er tilkoblet en PC med en USB- eller parallellkabel, kan du åpne Verktøy for lokale skrivere i Windows eller Skriverinnstillinger for Macintosh for å få tilgang til skrivermenyer.