Vise rapporter

Du kan vise enkelte rapporter fra Embedded Web Server. Disse rapportene er nyttige når du skal fastsette status for skriver, nettverk og rekvisita.

Slik viser du rapporter fra en nettverksskriver:

  1. Skriv IP-adressen til skriveren i adressefeltet til nettleseren din.

    Hvis du ikke vet skriverens IP-adresse, kan du gjøre følgende:

  2. Klikk Reports (Rapporter) og deretter type rapport du ønsker å se.