Nabídka Nápověda

Nabídka Nápověda se skládá ze série stránek nápovědy, které jsou v multifunkční tiskárně uloženy jako soubory typu PDF. Obsahují informace o použití tiskárny a o provádění různých úkonů, například o kopírování, skenování a faxování.

V tiskárně jsou uloženy překlady do angličtiny, francouzštiny, němčiny a španělštiny.

Další překlady jsou k dispozici na webu společnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com.

Položka nabídky

Popis

Tisk všech příruček

Vytiskne všechny průvodce

Příručka pro kopírování

Obsahuje informace o vytváření kopií a změnách nastavení.

Příručka pro faxování

Obsahuje informace o odesílání faxů pomocí faxových čísel, číselných zkratek nebo adresáře a také informace o změnách nastavení.

Příručka pro e-mail

Obsahuje informace o zasílání e-mailů s použitím adres, číselných zkratek nebo adresáře a také informace o změnách nastavení.

Příručka pro FTP

Obsahuje informace o skenování dokumentů přímo na FTP server pomocí FTP adresy, číselných zkratek nebo adresáře a také informace o změnách nastavení.

Příručka pro tiskové defekty

Poskytuje pomoc při řešení opakovaných defektů na zkopírovaných či vytištěných stránkách.

Informace

Umožňuje vyhledat další informace

Pokyny ke spotřebnímu materiálu

Poskytuje čísla dílů pro objednávání spotřebního materiálu