Seznam nabídek

Spotřební materiál

Nabídka Papír

Zprávy

Nastavení

1 V závislosti na nastavení tiskárny se tato nabídka zobrazí jako Standardní síť nebo Síť [x].

2 Tato nabídka se zobrazuje pouze, je-li instalována jedna či více konfigurací DLE.

Vyměňte spotř. mat.

Azurová kazeta

Purpurová kazeta

Žlutá kazeta

Černá kazeta

Oddělovací váleček a zaváděcí komplet

Nádobka na odpadní toner

Zapékač

Přenosový modul

Výchozí zdroj

Velikost nebo typ papíru

Konfigurace univerzálního podavače

Náhradní formát

Povrch papíru

Zakládání papíru

Vlastní typy

Vlastní názvy

Vlastní formáty skenování

Univerzální nastavení

Nastavení zásobníku

Stránka nastavení nabídek

Statistika zařízení

Stránka nastavení sítě

Stránka s nastavením sítě [x]

Seznam zástupců

Protokol faxových úloh

Protokol faxových volání

Zástupci kopírování

Zástupci e-mailu

Zástupci faxu

Zástupci FTP

Seznam profilů

Tisk typů písma

Tisk adresáře

Zpráva o aktivech

Obecná nastavení

Kopírovat nastavení

Nastavení faxu

Nastavení e-mailu

Nastavení FTP

Nabídka Jednotka Flash

Nastavení OCR

Nastavení tisku

    

Zabezpečení

Síť/Porty

Nápověda

Správa zástupců

Upravit nastavení zabezpečení

Různá bezpečnostní nastavení

Důvěrný tisk

Vymazat dočasné soubory

Protokol auditu zabezpečení

Nastavit čas a datum

aktivní síťová karta

Síť1

Standardní USB

Paralelní port [x]

Sériové rozhraní [x]

Nastavení SMTP

Tisk všech příruček

Příručka pro kopírování

Příručka pro e-mail

Příručka pro faxování

Příručka pro FTP

Průvodce vadami tisku

Informace

Pokyny ke spotřebnímu materiálu

Zástupci faxu

Zástupci e-mailu

Zástupci FTP

Zástupci kopírování

Zástupci profilů

Nabídka Doplňková karta

Zobrazí se seznam instalovaných konfigurací DLE (Download Emulator).2