Nabídka Papír

Nabídka Výchozí zdroj

Položka

Použití

Výchozí zdroj

Zásobník [x]

Univerzální podavač

Papír ručně

Obálka ručně

Nastavení výchozího zdroje papíru pro všechny tiskové úlohy.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Zásobník 1 (standardní zásobník).
 • Aby se univerzální podavač objevil jako nastavení nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální podavač nabídky Papír na možnost Kazeta.

Nabídka Formát/typ papíru

Položka

Použití

Formát v zásobníku [x]

A4

A5

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexiko)

Folio

Univerzální

Zadejte formát papíru vloženého v jednotlivých zásobnících.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení závisí na hodnotě formátů papíru v nabídce Obecná nastavení.
 • Pro zásobníky s automatickou detekcí formátu papíru se zobrazí pouze formát zjištěný zásobníkem.
Typ v zásobníku [x]

Obyčejný papír

Štítkový karton

Průhledná fólie

Recyklovaný

Lesklý

Lesklý s vyšší gramáží

Štítky

Vinylové štítky

Kancelářský

Hlavičkový

Předtištěný

Barevný papír

Lehký papír

Papír s vyšší gramáží

Hrubý/Bavlněný

Vlastní typ [x]

Zadejte typ papíru vloženého v jednotlivých zásobnících.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení pro Zásobník 1 je Obyčejný papír. Vlastní typ [x] je výchozí nastavení pro všechny ostatní zásobníky.
 • Pokud je k dispozici uživatelem definovaný název, zobrazí se místo vlastního typu [x].
 • Tuto nabídku použijte pro nastavení automatického propojování zásobníků.
Formát v univerzálním podavači

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexiko)

Folio

Statement

Univerzální

Obálka 7 3/4 

Obálka 9

Obálka 10

Obálka DL

Obálka C5

Obálka B5

Jiná obálka

Specifikuje formát papíru vloženého v univerzálním podavači.

Poznámky:

 • V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.
 • Aby se formát univerzálního podavače objevil jako položka nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální podavač nabídky Papír na možnost Kazeta.
Typ v univ. podav.

Obyčejný papír

Štítkový karton

Průhledná fólie

Recyklovaný

Lesklý

Lesklý s vyšší gramáží

Štítky

Vinylové štítky

Kancelářský

Obálka

Hrubá obálka

Hlavičkový

Předtištěný

Barevný papír

Lehký papír

Papír s vyšší gramáží

Hrubý/Bavlněný

Vlastní typ [x]

Určuje typ papíru založeného v univerzálním podavači.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Vlastní typ [x].
 • Aby se typ univerzálního podavače objevil jako položka nabídky, je nutné nastavit položku Konfigurovat univerzální podavač nabídky Papír na možnost Kazeta.
Formát v ručním podavači

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexiko)

Folio

Statement

Univerzální

Určuje formát ručně vkládaného papíru.

Poznámka: V USA je výchozí tovární nastavení Letter. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je A4.

Typ v ručním podavači

Obyčejný papír

Štítkový karton

Průhledná fólie

Recyklovaný

Lesklý

Lesklý s vyšší gramáží

Štítky

Vinylové štítky

Kancelářský

Hlavičkový

Předtištěný

Barevný papír

Lehký papír

Papír s vyšší gramáží

Hrubý/Bavlněný

Vlastní typ [x]

Specifikuje typ ručně vkládaného papíru.

Poznámka: Výchozím nastavením je obyčejný papír.

Formát ruční pod. obálek

Obálka 7 3/4 

Obálka 9

Obálka 10

Obálka DL

Obálka C5

Obálka B5

Jiná obálka

Určuje formát ručně vkládané obálky.

Poznámka: Obálka 10 je výchozí nastavení v USA. V ostatních státech je výchozí tovární nastavení Obálka DL.

Typ ruční pod. obálek

Obálka

Hrubá obálka

Vlastní typ [x]

Určuje typ ručně vkládané obálky.

Poznámka: Výchozí tovární nastavení je Obálka.


Nabídka Konfigurace multifunkční tiskárny

Položka

Použití

Konfigurace univerzálního podavače

Kazeta

Ručně

První

Určuje, kdy tiskárna vybere papír z univerzálního podavače.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení je Kazeta. Nastavení Kazeta nakonfiguruje univerzální podavač jako automatický zdroj papíru.
 • Je-li vybrána možnost Ruční, lze univerzální podavač použít pouze pro tiskové úlohy s ručním podáváním..
 • Nastavení První nakonfiguruje univerzální podavač jako primární zdroj papíru.

Nabídka Náhradní formát

Položka

Použití

Náhradní formát

Vypnuto

Statement/A5

Letter/A4

Všechny

Nahrazuje papír určeného formátu, není-li požadovaný formát k dispozici.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení výrobce je Všechny. Jsou povoleny všechny dostupné náhrady.
 • Nastavení na Vypnuto znamená, že není povoleno žádné nahrazení formátu.
 • Nastavení náhradního formátu umožňuje pokračovat v tiskové úloze, aniž by se zobrazilo hlášení Změňte papír.

Nabídka Gramáž papíru

Položka

Použití

Gramáž obyčejného papíru

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého obyčejného papíru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gamáž štítkového kartónu

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého štítkového kartonu.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Průhledné fólie – gramáž

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vložených průhledných fólií.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž recyklovaného papíru

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého recyklovaného papíru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž lesk. papíru

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého lesklého papíru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž těžkého lesk. papíru

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého lesklého papíru s vysokou gramáží.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Štítky – gramáž

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vložených štítků.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Hmotnost vinyl. štítků

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vložených vinylových štítků.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž bankovního papíru

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého kancelářského papíru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Obálky – gramáž

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vložených obálek.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž hrubé obálky

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vložených hrubých obálek.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž hlavičkového papíru

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého hlavičkového papíru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž předtištěného papíru

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého předtištěného papíru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž barevného papíru

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého barevného papíru.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž lehkého papíru

Lehký

Specifikuje relativní gramáž vloženého papíru.

Gramáž těžkého papíru

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého papíru.

Gramáž drsného papíru/papíru z bavlněné vlákniny

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého papíru z bavlněné vlákniny.

Poznámka: Výchozí nastavení je Normální.

Gramáž vlastního papíru [x]

Lehký

Normální

Těžký

Specifikuje relativní gramáž vloženého vlastního papíru.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Normální.
 • Možnosti se zobrazí pouze tehdy, když je vlastní typ podporován.

Nabídka Zakládání papíru

Položka

Použití

Vkládání štítkového kartonu

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Štítkový kartón.

Vkládání recyklovaného papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Recyklovaný.

Vkládání lesklého papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Lesklý.

Vkládání těžkého lesk. papíru

Vypnuto

Oboustranný tisk

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Lesklý s vysokou gramáží.

Vkládání štítků

Vypnuto

Oboustranný tisk

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Štítky.

Vkládání vinyl. štítků

Vypnuto

Oboustranný tisk

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Vinyl.

Vkládání kancelářského papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Kancelářský.

Vkládání hlavičkového papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Hlavičkový.

Vkládání předtišt.pap.

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Předtištěný.

Vkládání barevného papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Barevný.

Vkládání lehkého papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Lehký.

Vkládání těžkého papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Těžký.

Vkládání hrubého papíru/bavlněného papíru

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Hrubý nebo Bavlněný.

Vkládání vlastního papíru [x]

Oboustranný tisk

Vypnuto

Nastaví oboustranný tisk pro všechny tiskové úlohy, které specifikují jako typ papíru Vlastní [x].

Poznámka: Vkládání vlastního papíru [x] je k dispozici, jen když je podporován vlastní typ.


Nabídka Vlastní typy

Položka

Použití

Vlastní typ [x]

Papír

Štítkový karton

Průhledná fólie

Lesklý

Štítky

Vinylové štítky

Obálka

Přiřazení papíru nebo typu speciálního média k uživatelem definovanému vlastnímu názvu vytvořenému prostřednictvím vestavěného webového serveru nebo programu MarkVisionTM Professional.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Papír.
 • Typ vlastního papíru musí být podporován pro vybraný zásobník nebo univerzální podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.
Recyklovaný

Papír

Štítkový karton

Průhledná fólie

Lesklý

Štítky

Vinylové štítky

Obálka

Specifikuje typ papíru, když je v jiných nabídkách vybráno nastavení Recyklovaný.

Poznámky:

 • Výchozí nastavení je Papír.
 • Typ vlastního papíru musí být podporován pro vybraný zásobník nebo univerzální podavač, aby bylo možné z daného zdroje tisknout.

Nabídka Vlastní formáty skenování

Položka

Funkce

Vlastní formát skenování [x]

Název formátu skenování

Šířka

Výška

Orientace

2 skeny na stranu

Vypnuto

Zapnuto

Umožňuje zadat název vlastního formátu naskenovaného dokumentu, rozměry a orientaci stránky.

Poznámky:

 • Výchozí tovární nastavení položky Šířka Výchozí tovární nastavení položky Šířka pro USA je 8,5 palce. Mezinárodní výchozí tovární nastavení položky Šířka je 216 mm.
 • Výchozí tovární nastavení položky Výška Výchozí tovární nastavení položky Výška pro USA je 14 palců. Mezinárodní výchozí tovární nastavení položky Výška je 356 mm.
 • Výchozí tovární nastavení hodnoty Orientace je Na výšku.
 • Výchozí tovární nastavení pro hodnotu 2 skeny na stranu je Vypnuto.

Nabídka Vlastní názvy

Položka

Použití

Vlastní název [x]

[žádný]

Specifikujte vlastní název typu papíru. Tento název na nahrazuje název Vlastní typ [x] v nabídkách tiskárny.


Nabídka Univerzální nastavení

Položka

Použití

Jednotky míry

Palce

Milimetry

Určuje měrnou jednotku.

Poznámka: Palce jsou americkým výchozím továrním nastavením. Milimetry jsou mezinárodním výchozím továrním nastavením.

Na výšku – šířka

3–48 palců

76–1219 mm

Nastavení šířky orientace stránky na výšku

Poznámky:

 • 8,5 palce je americkým výchozím nastavením. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je 216 mm.
 • Jestliže zadaná šířka přesahuje maximální hodnotu, tiskárna použije maximální povolenou šířku.
 • Šířku lze zvyšovat v krocích po 0,01 palce nebo 1 mm.
Na výšku - výška

3–48 palců

76–1219 mm

Nastavení výšky orientace stránky na výšku

Poznámky:

 • 14 palců je americkým výchozím nastavením. Mezinárodní výchozí tovární nastavení je 356 mm.
 • Jestliže zadaná výška přesahuje maximální hodnotu, tiskárna použije maximální povolenou výšku.
 • Výšku lze zvyšovat v krocích po 0,01 palce nebo 1 mm.
Směr podávání

Krátký okraj

Dlouhý okraj

Určuje směr podávání.

Poznámky:

 • Krátký okraj je výchozím továrním nastavením.
 • Možnost Dlouhý okraj se zobrazí pouze tehdy, pokud je možné vkládat papír nebo speciální média oběma směry.