Nabídka Zprávy

Nabídka Sestavy

Položka

Použití

Stránka nastavení nabídek

Vytištění sestavy obsahující informace o papíru založeném do zásobníků, nainstalované paměti, celkovém počtu stránek, alarmech, časových limitech, jazyku ovládacího panelu tiskárny, adrese TCP/IP, stavu spotřebního materiálu, stavu síťového připojení a další informace.

Statistika zařízení

Vytištění sestavy obsahující statistiku tiskárny, např. informace o spotřebním materiálu a podrobnosti o vytištěných stránkách.

Stránka s nastavením sítě

Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, např. adresu TCP/IP.

Poznámka: Tato položka nabídky se zobrazuje pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Stránka s nastavením sítě [x]

Vytištění sestavy obsahující informace o síťových nastaveních tiskárny, např. adresu TCP/IP.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná pouze tehdy, když je nainstalováno více síťových karet a pouze u síťových tiskáren nebo tiskáren připojených k tiskovým serverům.

Seznam zástupců

Tiskne sestavu obsahující informace o nakonfigurovaných zástupcích.

Protokol faxových úloh

Tiskne sestavu obsahující informace o posledních 200 dokončených faxech.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je v nabídce Nastavení faxování zapnuta položka Zapnout protokol úloh.

Protokol faxových volání

Tiskne sestavu obsahující informace o posledních 100 pokusech o volání, přijatých a zablokovaných voláních.

Poznámka: Tato položka nabídky je dostupná jen v případě, že je v nabídce Nastavení faxování zapnuta položka Zapnout protokol úloh.

Kopírování – zástupci

Tiskne sestavu obsahující informace o zástupcích pro kopírování.

E-mail – zástupci

Tiskne sestavu obsahující informace o zástupcích pro e-mail.

Fax – zástupci

Tiskne sestavu obsahující informace o zástupcích pro fax.

FTP – zástupci

Tiskne sestavu obsahující informace o zástupcích pro FTP.

Seznam profilů

Vytištění seznamu profilů uložených v tiskárně

Tisk písem

Vytištění sestavy se všemi písmy, která jsou k dispozici pro aktuálně nastavený jazyk tiskárny.

Tisk adresáře

Vytištění seznamu všech zdrojů uložených na volitelné paměťové kartě flash nebo pevném disku tiskárny.

Poznámky:

  • Velikost vyrovnávací paměti úlohy musí být nastavena na 100 %.
  • Volitelná paměť flash nebo pevný disk musí být správně nainstalovány a řádně fungovat.
Zpráva o aktivech

Tiskne sestavu obsahující informace o aktivech včetně sériového čísla a názvu modelu tiskárny. Sestava obsahuje text a čárové kódy UPC, které lze skenovat do databáze položek.