nabídka Spotřební materiál

Položka

Funkce

Vyměňte spotř. mat.

Všechny fotoválce

Azurový fotoválec

Purpurový fotoválec

Žlutý fotoválec

Černá jednotka fotoválce

Oddělovací zaváděcí komplet a váleček

Umožňuje vynulovat počítadlo spotřebního materiálu pro spotřební materiál.

  • Výběrem možnosti Ano resetujete čítač spotřebního materiálu.

  • Výběrem možnosti Ne operaci ukončíte.

  • Poznámka: Po výměně fotoválce vynulujte počítadlo spotřebního materiálu ručně.

Azurová kazeta

Zobrazí stav tonerových kazet, což může být následující:

Včasné varování

Nízký

Neplatný

Před koncem životnosti

Vyměňte

Chybí

Vadné

OK

Nepodporováno

Purpurová kazeta

Žlutá kazeta

Černá kazeta

Oddělovací zaváděcí komplet a váleček

OK

Vyměňte

Zobrazuje stav oddělovacího zaváděcího kompletu a válečku.

Nádobka na odpadní toner

Téměř plný

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav nádobky na odpadní toner.

Zapékač

Včasné varování

Nízký

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav zapékače.

Přenosový modul

Včasné varování

Nízký

Vyměňte

Chybí

OK

Zobrazí stav přenosového modulu.