Menuen Indstillinger

Menuen Generelle indstillinger

Brug

For at

Displaysprog

Engelsk

Fransk

Tysk

Italiensk

Spansk

Græsk

Dansk

Norsk

Hollandsk

Svensk

Portugues

Finsk

Russisk

Polsk

Magyar

Turkce

Cesky

Forenklet kinesisk

Traditionelt kinesisk

Koreansk

Japansk

Bestemmer, hvilket sprog teksten i displayet skal vises på.

Økotilstand

Fra

Energi

Energi/Papir

Papir

Minimer forbruget af energi, papir eller specialmedier.

Bemærk! Fra er standardindstillingen. Dette nulstiller printeren til standardindstillingerne.

Bip - Automatisk dokumentføder fyldt

Aktiveret

Deaktiveret

Angiv, om den automatiske dokumentføder skal udsende et bip, når der ilægges papir.

Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Lydløs tilstand

Fra

Til

Minimere støj fra printeren.

Bemærk! Fra er standardindstillingen. Denne indstilling understøtter printerens ydelsesspecifikationer.

Kør indledende installation

Ja

Nej

Kør opsætningsguiden.

Tastatur

Tastaturtype

Engelsk

Fransk

Fransk canadisk

Tysk

Italiensk

Spansk

Græsk

Dansk

Norsk

Hollandsk

Svensk

Finsk

Portugues

Russisk

Polsk

Tysk (Schweiz)

Fransk (Schweiz)

Turkce

Koreansk

Tilpasset tast [x]

Fanen Accent/Symboler

Til

Fra

Fanen Russisk/Polsk

Til

Fra

Fanen Koreansk

Til

Fra

Angiv et sprog og oplysninger for en tilpasset tast for tastaturet på printeren. De ekstra faner muliggør adgang til accenttegn og symboler fra tastaturet.

Papirstørrelser

USA

Metrisk

Angiv måleenheden til papirstørrelser.

Bemærkninger:

 • USA er standardindstillingen. Metrisk er den internationale standardindstilling.
 • Standardindstillingen er bestemt af dit valg af land og område i opsætningsguiden.
Scan til pc-portområde

[portområde]

Angiv et gyldigt port område for printere bagved en brandmur, der blokerer en port.

Bemærk! 9751:Standardindstillingen er 12000 minutter.

Viste oplysninger

Venstre side

Højre side

Tilpasset tekst [x]

[indtastning af tekst]

Angiv, hvad der vises i de øverste hjørner på startskærmbilledet.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger for venstre og højre side:

Ingen

IP-adresse

Værtsnavn

Kontaktnavn

Placering

Dato/klokkeslæt

mDNS/DDNS servicenavn

Nulkonfigurationsfejl

Kassette niveau

Tilpasset tekst [x]

Bemærkninger:

 • IP-adresse er standardindstillingen til Venstre side.
 • Dato/klokkeslæt er standardindstillingen til Højre side.
Viste oplysninger (fortsat)

[x] Kassette

[x] Fotokonduktor

Fuser

Overførselsmodul

Tilpas displayoplysningerne til forbrugsstofferne.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Hvornår det skal vises

Undlad at vise

Vis

Meddelelse, der skal vises

Standard

Alternativ

Standard

[indtastning af tekst]

Alternativ

[indtastning af tekst]

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen for Vis når Forbrugsstoffer registreres.
 • Standard er standardindstillingen for Meddelelse, der skal vises.
Viste oplysninger (fortsat)

Spildtonerflaske

Papirstop

Indfør papir

Servicefejl

Tilpas displayoplysningerne for visse menuer.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Aktiver

Ja

Nej

Type af meddelelse, der skal vises

Standard

Alternativ

Standardmeddelelse

[indtastning af tekst]

Alternativ meddelelse

[indtastning af tekst]

Bemærkninger:

 • Nej er standardindstillingen for Aktiver.
 • Standard er standardindstillingen for Type meddelelse, der skal vises.
Tilpasning af startskærmbilledet

Skift sprog

Kopier

Kopi-genveje

Fax

Faxgenveje

E-mail (E-mail)

E-mail genveje

FTP

FTP genveje

Søg efter Tilbageholdte job

Tilbageholdte job

USB-drev

Profiler og løsninger

Bogmærker

Job efter bruger

Formularer og foretrukne

Skift de ikoner, som vises på startskærmbilledet.

Vælg mellem følgende indstillinger for hvert ikon:

Vis

Undlad at vise

Datoformat

MM-DD-ÅÅÅÅ

DD-MM-ÅÅÅÅ

ÅÅÅÅ-MM-DD

Formater datoen.

Tidsformat

12 timers skift

24 timers skift

Formater tiden.

Skærmens lysstyrke

20-100

Angiv displayets lysstyrke.

Ensides kopi

Til

Fra

Indstil kopiering fra scannerglasset til en enkelt side ad gangen.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Udskriftslys

Indikator for standardbakke

Normal/Standbytilstand

Kraftigt lys

Svagt lys

Fra

Strømbesparer

Kraftigt lys

Svagt lys

Fra

Indstil udskriftslyset for standardbakken.

Bemærkninger:

 • I Normal/Standby-tilstand er standardindstillingen Kraftig.
 • I strømbesparelsestilstand er standardindstillingen er Svag.
 • Dette menupunkt vises kun, når der er et integreret udgangslys til stede, eller når der er installeret en udgangsbakke (ekstraudstyr) med et indikatorlys.
Lydfeedback

Knapfeedback

Til

Fra

Lydstyrke

1-10

Indstil lydstyrken for knapperne.

Bemærkninger:

 • Til er standardindstillingen for Knapfeedback.
 • 5 er standardindstillingen for Lydstyrke.
Vis bogmærker

Til

Fra

Angiv, om der skal vises bogmærker i området Tilbageholdte job.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Tillad fjernelse af baggrund

Til

Fra

Angiv, om det er tilladt at fjerne billedets baggrund.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Tillad tilpassede jobscanninger

Til

Fra

Scan flere job til én fil.

Bemærk! Standardindstillingen er Til. Hvis Til er valgt, kan indstillingen Tillad brugerdefinerede jobscanninger aktiveres til bestemte job.

Genoprettelse efter scannerstop

Jobniveau

Sideniveau

Angiv, hvordan det scannede job skal ilægges igen, hvis der opstår papirstop i den automatiske dokumentføder.

Bemærkninger:

 • Jobniveau er standardindstillingen.
 • Hvis Jobniveau er valgt, skal hele jobbet scannes igen, hvis der opstår papirstop.
 • Hvis Sideniveau er valgt, skal jobbet scannes igen fra den side, hvor papirstoppet opstod.
Opdateringshastighed for webside

30-300

Angiv antallet af sekunder mellem opdateringer af Embedded Web Server.

Bemærk! Standardindstillingen er 120 minutter.

Kontaktnavn

Angiv et kontaktnavn.

Bemærk! Kontaktnavnet gemmes på Embedded Web Server.

Placering

Angiv placeringen.

Bemærk! Placeringen vil blive gemt på Embedded Web Server

Alarmer

Alarmkontrol

Kassettealarm

Indstil en alarm, når printeren kræver handling fra brugeren.

Vælg en af følgende indstillinger for hver enkelt alarmtype:

Fra

Enkelt

Kontinuerligt

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen til Alarmkontrol er Enkelt. Én gang udsender tre hurtige bip.
 • Deaktiveret er standardindstillingen for Kassettealarm. Indstillingen Slået fra betyder, at der ikke lyder en alarm.
 • Gentager kontinuerligt tre bip hvert 10. sekund.
Timeout

Standbytilstand

Deaktiveret

1-240

Angiv antallet af minutter med inaktivitet, der skal gå, inden printeren aktiverer strømbesparelsestilstanden.

Bemærk! Standardindstillingen er 15 minutter.

Timeout

Slumringstilstand

1–180

Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter, efter et job er udskrevet, før den skifter til strømbesparelsestilstand.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 20 minutter.
 • Lavere værdier sparer på energien, men det kan kræve længere opvarmningstider.
 • Vælg den laveste værdi, hvis printeren er tilsluttet samme elektriske kredsløb som rumbelysningen, eller hvis du bemærker, at belysningen i rummet blinker.
 • Vælg en høj værdi, hvis printeren er i brug konstant. I de fleste tilfælde gør det printeren klar til at udskrive med minimal opvarmningstid.
Timeout

Dvaletimeout

Deaktiveret

20 sekunder

1–3 timer

6 timer

1–3 dage

1–2 uger

1 måned

Indstil det tidsrum, der går, før printeren går i dvaletilstand.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 dage.

Timeout

Skærmtimeout

15-300

Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter, før dens kontrolpanel går tilbage til tilstanden Klar.

Bemærk! Standardindstillingen er 30 minutter.

Timeout

Udskriftstimeout

Deaktiveret

1-255

Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på en meddelelse om, at jobbet er færdigudskrevet, før den annullerer den resterende del af udskriftjobbet.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 90 minutter.
 • Når tiden udløber, udskrives en eventuel delvist udskrevet side, som stadig er i printeren, hvorefter printeren kontrollerer, om der venter nye udskriftsjob.
 • Udskriftstimeout er kun tilgængelig ved brug af PCL-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL emulering.
Timeout

Vent timeout

Deaktiveret

15-65535

Angiv det tidsrum i sekunder, som printeren venter på at modtage yderligere data, før den annullerer et udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 40 minutter.
 • Vent timeout er kun tilgængelig, når printeren bruger PostScript-emulering. Denne værdi har ingen indflydelse på udskriftsjob med PCL-emulering.
Timeout

Timeout for tilbageholdelse af job

5-255

Indstil det tidsrum, printeren afventer brugerindgriben, før den tilbageholder job, der kræver utilgængelige ressourcer, og fortsætter med at udskrive andre job i udskriftskøen.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 30 minutter.
 • Denne menu vises kun, hvis der er installeret en printerharddisk.
Genopret udskrift

Deaktiveret

Fortsæt automatisk

5-255

Lad automatisk printeren genoptage udskrivningen i visse offlinesituationer, når problemet ikke løses inden for det angivne tidsrum.

Bemærk! Standardindstillingen er Deaktiveret.

Genopret udskrift

Genopret ved stop

Automatisk

Til

Fra

Angiv, om printeren skal genudskrive fastklemte sider.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Auto. Printeren genudskriver fastklemte sider, medmindre den påkrævede hukommelse til at tilbageholde siden skal bruges til andre printeropgaver.
Genopret udskrift

Beskyt side

Fra

Til

Udskriver en side, der muligvis ikke ville blive udskrevet under normale omstændigheder.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen. Indstillingen Deaktiveret udskriver en delvis side, når der ikke er tilstrækkelig hukommelse til at udskrive hele siden.
 • Indstillingen Aktiveret sætter printeren til at behandle hele siden, så hele siden udskrives.
Tryk på slumreknappen

Slumre

Dvale

Gør ingenting

Bestem, hvordan printeren skal reagere på et kortvarigt tryk på knappen Slumre, når printeren er inaktiv.

Bemærkninger:

 • Slumre er standardindstillingen.
 • Tryk hvor som helst på skærmen, eller tryk på en knap på kontrolpanelet for at afslutte slumre- eller dvaletilstanden.
Tryk på slumreknappen og hold den nede

Gør ingenting

Slumre

Dvale

Bestem, hvordan printeren skal reagere på et langvarigt tryk på knappen Slumre, når printeren er inaktiv.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Gør ingenting.
 • Tryk hvor som helst på skærmen, eller tryk på en knap på kontrolpanelet for at afslutte slumre- eller dvaletilstanden.
Fabriksindstillinger

Gendan ikke

Gendan nu

Brug printerens standardindstillinger.

Bemærk! Standardindstillingen er Gendan ikke.


Menuen Kopieringsindstillinger

Brug

For at

Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.

Farve

Til

Fra

Angive, om kopier skal udskrives i farver.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Tillad farvekopier

Til

Fra

Aktivere eller deaktivere farve under kopiering.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Hvis Fra angives, skjules alle farvespecifikke menuer.
 • Denne indstilling vil have forrang over farveindstillingen.
Autom. farveidentifikation

Farvefølsomhed

1-9

Områdefølsomhed

1-9

Indstil den mængde farve, printeren kan registrere i originaldokumentet.

Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når Farve er indstillet til Auto.

Sider (dupleks)

1-sidet til 1-sidet

1-sidet til 2-sidet

2-sidet til 1-sidet

2-sidet til 2-sidet

Angiv, om et originaldokument er 2-sidet eller 1-sidet, og angiv derefter, om kopien skal være 2-sidet eller 1-sidet.

Bemærk! 1-sidet til 1-sidet er standardindstillingen. Denne indstilling vælges ved brug af et enkeltsidet originalt dokument til et enkeltsidet kopijob.

Papirbesparelse

Fra

2 på 1 stående

2 til 1 Liggende

4 på 1 stående

4 på 1 liggende

Kopiering af to eller fire ark i et dokument på én side.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Udskriv siderammer

Til

Fra

Angiv, om der udskrives en ramme.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Sætvis

Fra [1,1,1,2,2,2]

Til [1,2,1,2,1,2]

Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Auto. reg. af størrelse

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5

4 x 6

ID kort

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Kopier til kilde

Bakke [x]

Automatisk match af størrelse

Manuel arkføder

Angiv en papirkilde for kopijob.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Transparentskillesider

Til

Fra

Placer et ark mellem transparenterne.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Skilleark

Fra

Mellem kopier

Mellem job

Mellem sider

Placer et ark papir mellem sider, kopier eller job.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skillesidekilde

Bakke [x]

Manuel arkføder

Angiv papirkilden til skillesiden.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Antal kopier

1-999

Angiv antallet af kopier i kopijobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er 1 minutter.

Sidehoved/sidefod

[Placering]

Fra

Dato/klokkeslæt

Sidenummer

Tilpasset tekst

Udskriv på

Alle sider

Kun første side

Alle sider undtagen den første

Tilpasset tekst

Angiv oplysninger om brevhoved eller brevfod og dens placering på siden.

Vælg mellem følgende indstillinger for placeringen:

 • Øverst til venstre

 • Top midten

 • Øverst til højre

 • Nederst til venstre

 • Bund midten

 • Nederst til højre

Bemærkninger:

 • "Fra" er standardindstillingen for placeringen.
 • Alle sider er standardindstillingen for Udskrift til.
Overlay

Fortroligt

Kopier

Kladde

Vigtigt

Brugerdefineret

Fra

Angiv overlaytekst, der udskrives på hver side i kopijobbet.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Brugerdef. overlay

Angiv tilpasset overlaytekst.

Tillad prioriterede kopier

Til

Fra

Gem brugerdefinerede kopiindstillinger som genveje.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Scanning af brugerdefineret job

Fra

Til

Scan et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til et enkelt kopieringsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Denne menu vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Tillad Gem som genvej

Til

Fra

Gem brugerdefinerede kopiindstillinger som genveje.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Fjern baggrund

-4 til 4

Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Autocentrer

Fra

Til

Automatisk centrering af indholdet på siden.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for outputtet.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv den kontrast, der anvendes til udskriften.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor meget skygge der skal være synlig på en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

Juster skarpheden af en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Eksempel på kopi

Fra

Til

Lav et prøvetryk af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.


Menuen Faxindstillinger

Menuen Faxtilstand (Opsætning af analog fax)

I tilstanden Opsætning af analog fax sendes faxopgaven via en telefonlinje.

Generelle faxindstillinger

Brug

For at

Gendan standardindstillinger

Gendan standardindstillingerne på alle faxindstillinger.

Optimer faxkompatibilitet

Optimer faxkompatibilitet med andre faxmaskiner.

Station Name (Stationsnavn)

Angiv navnet på faxen i printeren.

Station Number (Stationsnummer)

Angiv det telefonnummer, der er tildelt faxen.

Station ID (Stations ID)

Station Name (Stationsnavn)

Station Number (Stationsnummer)

Angiv, hvordan faxen identificeres.

Bemærk! Stationsnummer er standardindstillingen.

Enable Manual Fax (Aktiver Manual Fax)

Til

Fra

Indstil printeren til manuel fax, hvilket kræver en linjedeler og et telefonhåndsæt.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Anvend en almindelig telefon til at besvare indkommende faxopgaver og til at ringe til et faxnummer.
 • Tryk på 0 på det numeriske tastatur for at gå direkte til funktionen Manual Fax (Manuel fax).
Memory Use (Hukommelsesbrug)

Alt til modtagelse

Mostly receive (Det meste til modtagelse)

Lige

Mest sendt

Alt til afsendelse

Definer fordelingen af ikke-flygtig hukommelse mellem afsending og modtagelse af faxjob.

Bemærk! Equal (Lige) er standardindstillingen.

Cancel Faxes (Annuller faxer)

Tillad

Tillad ikke

Angiv, om annullering af faxjob er tilladt.

Bemærk! Tillad er standardindstillingen.

Tilsløring af faxnummer

Fra

From left (Fra venstre)

From right (Fra højre)

Angiv den retning, cifre tilsløres fra i et udgående faxnummer.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Nummeret på tilslørede tegn bestemmes af indstillingen Cifre, der tilsløres.
Cifre, der tilsløres

0-58

Angiv antallet af cifre, der tilsløres i et udgående faxnummer.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Faxforside

Faxforside

Standardindstillingen er Slået fra

Standardindstillingen er Slået til

Brug aldrig

Brug altid

Inkluder til-felt

Til

Fra

Inkluder fra-felt

Til

Fra

Fra

Inkluder Meddelelsesfelt

Til

Fra

Meddelelse

Inkluder logo

Til

Fra

Inkluder sidefod [x]

Til

Fra

Sidefod [x]

Konfigurer faxforsiden.

Bemærkninger:

 • Deaktiveret som standard er standardindstillingen for Faxforside.
 • Fra er standardindstillingen for alle andre menupunkter.

Fax Send Settings (Indstillinger til faxafsendelse)

Brug

For at

Opløsning

Standard

Fin 200 dpi

Superfin 300 dpi

Angiv kvalitet i dpi (dots per inch). Jo højere opløsning, desto højere udskrivningskvalitet, men det øger faxtransmissionstiden for udgående faxer.

Bemærk! Standard er standardindstillingen.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5 "

4 x 6 "

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Blandede størrelser er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Sider (dupleks)

Fra

Lang kant

Kort kant

Angiv retningen af de originale dokumenter, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Opkaldspræfiks

Angiv et opkaldspræfiks, som f.eks. 99. Numerisk indtastningsfelt, hvor der kun kan indtastes tal.

Opkaldspræfiksregler

Præfiksregel [x]

Etabler en opkaldspræfiksregel.

Automatic Redial (Automatisk genopkald)

0-9

Angiv det antal gange, printeren forsøger at sende faxen til det angivne nummer.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Redial Frequency (Genopkaldsfrekvens)

1-200

Angiv antallet af minutter mellem genopkald.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Behind a PABX (Bag en PABX)

Ja

Nej

Aktiver eller deaktiver opkald uden klartone på omstillingsbordet.

Bemærk! Standardindstillingen er Nej.

Aktiver ECM

Ja

Nej

Aktiver eller deaktiver Error Correction Mode (Fejlkorrektionstilstand) til faxopgaver.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Enable Fax Scans (Aktiver faxscanninger)

Til

Fra

Fax filer, der scannes ved printeren.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Driver to fax (Driver til fax)

Ja

Nej

Lad printerdriveren sende faxjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Tillad Gem som genvej

Til

Fra

Gem faxnumre som genvej i printeren.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Opkaldstilstand

Tone

Impuls

Angiv ringetonen.

Bemærk! Standardindstillingen er tone.

Maks. hastighed

2400

4800

9600

14400

33600

Angiv den maksimale hastighed i baud, som faxer sendes ved.

Bemærk! Standardindstillingen er 33600 minutter.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Scan et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til en enkelt fil.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Vis scanning

Til

Fra

Angiv, om der skal vises et eksempel på skærmen for scanningsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Fjern baggrund

-4 til 4

Juster andelen af synlig baggrund på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for det scannede billede.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv kontrasten i det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

Juster skarpheden på en fax.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Aktiverer scanning af farvefax

Standardindstillingen er Slået fra

Standardindstillingen er Slået til

Brug aldrig

Brug altid

Aktiver farvefaxning.

Bemærk! Deaktiveret som standard er standardindstillingen.

Auto konverterer farve faxer til monokrome faxer

Til

Fra

Konverter alle udgående faxer til sort/hvid.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.


Fax Receive Settings (Indstillinger for faxmodtagelse)

Brug

For at

Enable Fax Receive (Aktiver faxmodtagelse)

Til

Fra

Giv mulighed for, at printeren modtager faxjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Akt. opkalds-id

Til

Fra

Få vist oplysninger om opkalds-id for en indgående fax.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Faxjob venter

Ingen

Toner

Toner og forbrugsstoffer

Fjern faxjob fra udskriftskøen, når jobbet kræver specifikke utilgængelige ressourcer.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Rings to Answer (Opkald at besvare)

1-25

Angiv antal ringetoner, inden et indkommende faxjob besvares.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Auto Reduction (Automatisk reduktion)

Til

Fra

Skaler et indkommende faxjob, så det passer til det papir, der er lagt i den tildelte faxkilde.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Papirkilde

Automatisk

Bakke [x]

Flerformålsføder

Manuel arkføder

Angiv papirkilden til udskrivning af indkommende faxjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Skilleark

Fra

Før job

Efter job

Giv printeren mulighed for at inkludere skillesider for indgående faxjob.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skillesidekilde

Bakke [x]

Manuel arkføder

Angiv papirkilden til skillesiden.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Sider (dupleks)

Fra

Til

Aktiver to-sidet udskrivning til indkommende faxjob.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Faxsidefod

Til

Fra

Udskriv transmissionsoplysninger nederst på hver side fra en modtaget fax.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Tidsstempel på faxsidefod

Udskrivningstid

Modtagelsestid

Udskriv det tidspunkt, hvor faxen blev modtaget.

Bemærk! Standardindstillingen er Modtagelsestid.

Maks. hastighed

2400

4800

9600

14400

33600

Angiv den maksimale hastighed i baud, som faxer modtages i.

Bemærk! Standardindstillingen er 33600 minutter.

Fax Forwarding (Videresend fax)

Udskriv

Udskriv og videresend

Videresend

Aktiver videresendelse af modtagne faxer til en anden modtager.

Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.

Forward to (Videresend til)

Fax

E-mail (E-mail)

FTP

LDSS

eSF

Angive den modtagertype, som faxer videresendes til.

Bemærkninger:

 • Fax er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt er kun tilgængeligt fra Embedded Web Server.
Forward to Shortcut (Videresend til genvej)

Indtast genvejsnummeret, der matcher modtagertypen (Fax, e-mail, FTP, LDSS eller eSF).

Block No Name Fax (Bloker fax uden navn)

Fra

Til

Aktiver blokering af indkommende faxer fra enheder, hvor der ikke er angivet noget stations-id eller fax-id.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Banned Fax List (Liste over uønskede faxer)

Aktiver liste over blokerede faxer, der er gemt i printeren.

Tilbageholdelse af faxer

Tilstand for tilbageholdt fax

Fra

Altid aktiveret

Manuel

Planlagt

Plan for tilbageholdelse af faxer

Giv printeren mulighed for at undgå, at modtagne faxer bliver udskrevet, før de frigives. Tilbageholdte faxer kan frigives manuelt eller på en planlagt dag eller tidspunkt.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Aktiver farvefaxmodtagelse

Til

Fra

Aktiver farvefaxmodtagelse på printeren, og udskriv i gråtoner.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.


Fax Log Settings (Indstillinger af faxlog)

Brug

For at

Transmissionslog

Udskriv log

Udskriv ikke log

Udskriv kun ved fejl

Aktiver udskrivning af en transmissionslog efter hvert faxjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv log.

Receive Error Log (Modtag fejllog)

Udskriv aldrig

Udskriv ved fejl

Aktiver udskrivning af en modtaget fejllog.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv aldrig.

Auto Print Logs (Automatisk udskrivning af logfiler)

Til

Fra

Aktiver automatisk udskrivning af faxlogfiler.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Logfiler udskrives efter hver 200 faxjob.
Papirkilde til logfil

Bakke [x]

Manuel arkføder

Angiv papirkilden, der skal anvendes til udskrivning af logfiler.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Logs Display (Skærm med logfiler)

Remote Station Name (Eksternt stationsnavn)

Kaldt nummer

Angiv, om de udskrevne logfiler skal vise det opkaldte nummer eller det returnerede stationsnavn eller faxnavn.

Bemærk! Eksternt stationsnavn er standardindstillingen.

Enable Job Log (Aktiver Joblog)

Til

Fra

Aktiver adgang til faxjoblog.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Enable Call Log (Aktiver opkaldslog)

Til

Fra

Aktiver adgang til faxopkaldslog.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.


Speaker Settings (Højttalerindstillinger)

Brug

For at

Speaker Mode (Højttalertilstand)

Altid fra

On until Connected (Slået til indtil tilslutning)

Altid aktiveret

Angiv tilstanden for højttaleren.

Bemærk! Standardindstillingen er Slået til indtil tilslutning. Der udsendes en lyd, indtil faxforbindelsen er oprettet.

Højttalerlydstyrke

Høj

Lav

Indstil højttalerlydstyrken til høj eller lav.

Bemærk! Standardindstillingen er High (Høj).

Ringestyrke

Fra

Til

Aktiver eller deaktiver ringelydstyrke.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.


Besvar ved

Brug

For at

Alle ringetoner

Kun en ringetone

Kun to ringetoner

Kun tre ringetoner

Kun ved et eller to ring

Kun ved et eller tre ring

Kun to eller tre ringetoner

Angiv ringemønstre, når printeren besvarer opkald.

Bemærk! Standardindstillingen er Alle ringetoner.


Menuen Faxtilstand (Opsætning af faxserver)

Faxservertilstanden sender faxjobbet til en faxserver for transmission.

Hvis du vil åbne menuen fra startsiden, skal du gå til:

The menu icon >Indstillinger >Faxindstillinger >Opsætning af faxserver

Brug

For at

Til format

Indtast specifikke faxoplysninger ved brug af et virtuelt tastatur på printerens kontrolpanel.

Reply Address (Svaradresse)
Emne
Meddelelse
SMTP-opsætning

Angiv SMTP-opsætningsoplysninger.

Primary SMTP Gateway (Primær SMTP-gateway)

Angiv oplysninger om SMTP-serverport.

Secondary SMTP Gateway (Sekundær SMTP-gateway)
Billedformat

PDF (.pdf)

XPS (.xps)

TIFF (.tif)

Angiv billedtypen til scan til fax.

Indholdstype

Tekst

Tekst/foto

Grafik

Foto

Angiv indholdet af det originale dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst.

Indholdskilde

Farvelaser

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan det oprindelige dokument blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.

Faxopløsning

Standard

Fin 200 dpi

Superfin 300 dpi

Ultrafin 600 dpi

Angiv opløsningsniveauet til scan til fax.

Sværtning

1–9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! 5 fabriksstandardindstilling.

Retning

Stående

Liggende

Angiv retningen på det scannede billede.

Opr. størrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Automatisk størrelsesregistrering

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Specialscanningsstørrelser [x]

Visitkort

3 x 5 tommer

4 x 6 tommer

Angiv papirstørrelsen på det dokument, der scannes.

Bemærk! Blandede størrelser er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.

Anvend flersidet TIFF

Til

Fra

Vælg mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Til en flersidet scanning til fax-job oprettes enten en TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Dette menupunkt gælder for alle scanningsfunktioner.
Aktiver analog modtagelse

Fra

Til

Aktiver analog modtagelse af fax.

Bemærk! Standardindstillingen er fra.


Menuen E-mail indstillinger

Brug

For at

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Subject (Emne)

Meddelelse

Filnavn

Angiv oplysninger om e-mail-server.

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Send mig en kopi

Vises aldrig

Standardindstillingen er Slået til

Standardindstillingen er Slået fra

Altid aktiveret

Send en kopi af e-mailen tilbage til afsenderen.

Bemærk! Standardindstillingen er Vises aldrig.

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Maks. e-mailstørrelse

0–65535 KB

Angiv den maksimale e-mailstørrelse.

Bemærk! E-mail, der er større end den angivne maksimale størrelse, sendes ikke.

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Fejlmeddelelse om størrelse

Send en meddelelse, når en e-mail er større end den konfigurerede størrelsesgrænse.

E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Grænse for destinationer

Angive et domænenavn, f.eks. virksomhedens domænenavn, og derefter begrænse e-mail-destinationer til dette domænenavn.

Bemærkninger:

 • E-mails kan kun sendes til det angivne domæne.
 • Grænsen er et domæne.
E-mail Server Setup (Opsætning af e-mail server)

Opsætning af weblink

Server

Login

Adgangskode

Sti

Filnavn

Weblink

Angiv Web Link-indstillingerne for e-mailserveren.

Bemærk! Tegnene * : ? < > | kan ikke benyttes i stinavne.

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Angiv filformatet.

Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).

PDF-indstil.

PDF version

1,2-1,7

A–1a

A–1b

PDF-komp.

Normal

Høj

Sikker PDF

Fra

Til

Søgbar PDF

Fra

Til

Konfigurer PDF-indstillingerne.

Bemærkninger:

 • 1,5 er standardindstillingen for PDF-version.
 • Normal er standardindstillingen for PDF-komprimering. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
 • Fra er standardindstillingen for Sikker PDF og Søgbar PDF. Sikker PDF kræver, at du skal indtaste din adgangskode to gange.
Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.

Farve

Fra

Til

Angiv, om printeren registrerer og overfører indhold i farve.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Opløsning

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angiv opløsningen for scanningen i punkter pr. tomme (dpi).

Bemærk! Standardindstillingen er 150 dpi.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Papirretning

Stående

Liggende

Angiv retningen på det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5 "

4 x 6 "

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Sider (dupleks)

Fra

Lang kant

Kort kant

Angiv retningen for originaldokumentet, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

JPEG-kvalitet

Bedst egnet til indhold

5-90

Indstil kvaliteten på et JPEG-foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Tekststandard

5-90

Indstil kvaliteten af et tekstbillede i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Tekst/foto-standard

5-90

Indstil kvaliteten af et tekst- eller foto-billede i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Fotostandard

5-90

Indstil kvaliteten på et foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 50 minutter.

E-mail-billeder sendt som

Vedhæftet fil

Weblink

Angiv, hvordan billederne sendes.

Bemærk! Standardindstillingen er Vedhæftet fil.

Anvend flersidet TIFF

Til

Fra

Vælg mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Til et flersidet scanning til e-mail-job oprettes enten en TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

TIFF-komprimering

LZW

JPEG

Angiv det format, der skal bruges ved komprimering af TIFF-filer.

Bemærk! Standardindstillingen er LZW.

Transmissionslog

Udskriv log

Udskriv ikke log

Udskriv kun ved fejl

Angiv, om transmissionsloggen skal udskrives.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv log.

Papirkilde til logfil

Bakke [x]

Manuel arkføder

Angiv papirkilden til udskrivning af logfiler til e-mail.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

E-mail bit dybde

1 bit

8 bit

Aktiver Tekst/Foto, så der produceres mindre filstørrelser, ved hjælp af 1-bit billeder, hvor Farve er indstillet til Slået fra.

Bemærk! Standardindstillingen er 8 bit.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Kopiering af et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Vis scanning

Til

Fra

Angiv, om der skal vises et eksempel på skærmen for scanningsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Tillad Gem som genvej

Til

Fra

Gem e-mail adresser som genveje.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Til.
 • Når den er indstillet til Fra, vises knappen Gem som genvej ikke i skærmbilledet E-mail destination.
Fjern baggrund

-4 til 4

Juster andelen af synlig baggrund på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for outputtet.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv udskriftens kontrast.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

juster skarphed for et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Brug cc:/bcc:

Fra

Til

Aktiver brugen af cc: og bcc: felter.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.


Menuen FTP indstillinger

Brug

For at

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Angiv filformatet.

Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).

PDF-indstil.

PDF version

1,2-1,7

A–1a

A–1b

PDF-komp.

Normal

Høj

Sikker PDF

Fra

Til

Søgbar PDF

Fra

Til

Konfigurer PDF-indstillingerne.

Bemærkninger:

 • 1,5 er standardindstillingen for PDF-version.
 • Normal er standardindstillingen for PDF-komprimering. Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
 • Fra er standardindstillingen for Sikker PDF og Søgbar PDF. Sikker PDF kræver, at du skal indtaste din adgangskode to gange.
Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.

Farve

Fra

Til

Angiv, om printeren registrerer og overfører indhold i farve.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Opløsning

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angiv kvaliteten for scanningen i punkter pr. tomme (dpi).

Bemærk! 150 dpi er standardindstillingen.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Papirretning

Stående

Liggende

Angiv retningen på det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5 "

4 x 6 "

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Sider (dupleks)

Fra

Lang kant

Kort kant

Angiv retningen af de originale dokumenter, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

JPEG-kvalitet

Bedst egnet til indhold

5-90

Indstil kvaliteten på et JPEG-foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Bedst til indhold.
 • 5 reducerer filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes.
 • 90 leverer den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.
Tekststandard

5-90

Indstil kvaliteten af teksten i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Tekst/foto-standard

5-90

Indstil kvaliteten på et tekst-/fotobillede i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Fotostandard

5-90

Indstil kvaliteten på et foto i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 50 minutter.

Anvend flersidet TIFF

Til

Fra

Vælg mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. Til en flersidet scanning til FTP-job oprettes enten en TIFF-fil, der indeholder alle siderne, eller flere TIFF-filer, der indeholder en fil for hver side i jobbet.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

TIFF-komprimering

LZW

JPEG

Angiv det format, der skal bruges ved komprimering af TIFF-filer.

Bemærk! Standardindstillingen er LZW.

Transmissionslog

Udskriv log

Udskriv ikke log

Udskriv kun ved fejl

Angiv, om transmissionsloggen skal udskrives.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv log.

Papirkilde til logfil

Bakke [x]

Manuel arkføder

Angiv en papirkilde, når der udskrives FTP-logfiler.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

FTP bit dybde

1 bit

8 bit

Aktivere tilstanden Tekst/Foto, så der oprettes mindre filstørrelser ved hjælp af 1-bit billeder.

Bemærk! Standardindstillingen er 8 bit.

Filnavn

Angiv et basisfilnavn.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Kopier et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser, til et enkelt scanningsjob.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Vis scanning

Til

Fra

Angiv, om der skal vises et eksempel på skærmen for scanningsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende printerharddisk.
Tillad Gem som genvej

Til

Fra

Aktiver oprettelse af genvej til FTP-adresser.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Fjern baggrund

-4 til 4

Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for outputtet.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv udskriftens kontrast.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

Juster skarpheden for det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Giv brugeren mulighed for at angive, om produktet skal være varmt eller køligt. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.


Flashdrev-menu

Scanningsindstillinger

Brug

For at

Format

PDF (.pdf)

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

RTF (.rtf)

TXT (.txt)

Angiv filformatet.

Bemærk! Standardindstillingen er PDF (.pdf).

PDF-indstil.

PDF version

1,2-1,7

A–1a

A–1b

PDF-komp.

Normal

Høj

Sikker PDF

Fra

Til

Søgbar PDF

Fra

Til

Konfigurer PDF-indstillingerne.

Bemærkninger:

 • 1,5 er standardindstillingen for PDF-version.
 • Normal er standardindstillingen for PDF-komprimering.
 • Fra er standardindstillingen for Sikker PDF og Søgbar PDF. Sikker PDF kræver, at du skal indtaste din adgangskode to gange.
Indholdstype

Tekst

Grafik

Tekst/foto

Foto

Angiv indholdet af originaldokumentet.

Bemærk! Standardindstillingen er Tekst/Foto.

Indholdskilde

Sort-hvid laser

Farvelaserprinter

Inkjet

Foto/Film

Blad

Avis

Tryk på

Andet

Angiv, hvordan originaldokumentet blev oprettet.

Bemærk! Standardindstillingen er Farvelaser.

Farve

Til

Fra

Angiv, om printeren registrerer og overfører indhold i farve.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Opløsning

75 dpi

150 dpi

200 dpi

300 dpi

400 dpi

600 dpi

Angiv opløsningen for scanningen i punkter pr. tomme (dpi).

Bemærk! 150 dpi er standardindstillingen.

Sværtning

1-9

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 5 minutter.

Papirretning

Stående

Liggende

Angiv retningen på det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Originalstørrelse

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Oficio (Mexico)

Universal

Blandede størrelser

A4

A5

A6

JIS B5

Specialscanningsstørrelse [x]

Bogoriginal

Visitkort

3 x 5 "

4 x 6 "

Angiv størrelsen på originaldokumentet.

Bemærk! Letter er den amerikanske standardindstilling. A4 er den internationale standardindstilling.

Sider (dupleks)

Fra

Lang kant

Kort kant

Angiv retningen af de originale dokumenter, der lægges i den automatiske dokumentføder til tosidet scanning.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

JPEG-kvalitet

Bedst egnet til indhold

5-90

Indstil kvaliteten på et JPEG-foto i forhold til filstørrelse og kvalitet.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Bedst til indhold.
 • 5 reducerer filstørrelsen, men billedkvaliteten forringes.
 • 90 leverer den bedste billedkvalitet, men filstørrelsen er meget stor.
Tekststandard

5-90

Indstil kvaliteten af teksten i forhold til filstørrelsen og billedkvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Tekst/foto-standard

5-90

Indstil kvaliteten af et tekst- eller fotobillede i forhold til filstørrelsen og kvaliteten.

Bemærk! Standardindstillingen er 75 minutter.

Fotostandard

5-90

Indstil kvaliteten på et fotobillede i forhold til filstørrelse og kvalitet.

Bemærk! Standardindstillingen er 50 minutter.

Anvend flersidet TIFF

Til

Fra

Vælg mellem enkeltsidede TIFF-filer og flersidede TIFF-filer. I forbindelse med job, hvor der scannes flere sider til FTP, oprettes der enten en TIFF-fil, som indeholder alle siderne, eller en separat TIFF-fil for hver side.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

TIFF-komprimering

LZW

JPEG

Angiv det format, der skal bruges ved komprimering af TIFF-filer.

Bemærk! Standardindstillingen er LZW.

Scan-bitdybde

1 bit

8 bit

Aktivere tilstanden Tekst/Foto, så der oprettes mindre filstørrelser ved hjælp af 1-bit billeder.

Bemærk! Standardindstillingen er 8 bit.

Filnavn

Angiv et basisfilnavn.

Scanning af brugerdefineret job

Til

Fra

Kopiering af et dokument, der indeholder blandede papirstørrelser.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Vis scanning

Til

Fra

Angiv, om der skal vises et eksempel på skærmen for scanningsjob.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.
Fjern baggrund

-4 til 4

Juster, hvor meget baggrund der skal være synlig på en kopi.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan - Rød

Magenta - Grøn

Gul - Blå

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for outputtet.

Farve dropout

Farve dropout

Ingen

Rød

Grøn

Blå

Standard rød grænse

0-255

Standard grøn grænse

0-255

Standard blå grænse

0-255

Angiv, hvilken farve der skal fades, og hvor stor eller hvor lille fading-graden skal være for hver farvegrænse.

Bemærkninger:

 • Ingen er standardindstillingen for Farvefrafald.
 • 128 er standardindstillingen for hver farvegrænse.
Kontrast

0-5

Bedst egnet til indhold

Angiv kontrasten i det scannede billede.

Bemærk! Standardindstillingen er Bedst til indhold.

Spejlvend billede

Fra

Til

Opret et spejlvendt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Negativbillede

Fra

Til

Opret et negativt billede af det originale dokument.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skyggedetalje

-4 til 4

Juster, hvor mange skyggedetaljer der må være synlige på et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Scan kant til kant

Fra

Til

Angiv, om det originale dokument scannes kant til kant.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skarphed

1-5

juster skarphed for et scannet billede.

Bemærk! Standardindstillingen er 3 minutter.

Temperatur

-4 til 4

Angiv varme eller kølige udskrifter. Kølige værdier giver et produkt, der er mere blåt end standard, mens varme værdier giver et produkt, der er mere rødt end standarden.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.


Udskriftsindstillinger
Kopier

1-999

Angiv et standardantal for kopier til hvert udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er 1 minutter.

Papirkilde

Bakke [x]

MP-arkføder

Manuelt papir

Manuel konvolut

Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Farve

Farve

Kun sort

Angiv, om dokumentet skal udskrives i farve.

Bemærk! Standardindstillingen er Farve.

Sætvis

Til [1,2,1,2,1,2]

Fra [1,1,1,2,2,2]

Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Sider (dupleks)

Ensidet

Tosidet

Aktiver tosidet udskrivning til indkommende udskriftsjob.

Bemærk! Ensidet er standardindstillingen.

Dupleksindbinding

Lang kant

Kort kant

Definer binding af tosidede sider i forhold til papirretningen.

Bemærkninger:

 • Lang kant er standardindstillingen. Dette betyder, at siderne indbindes langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).
 • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Papirbesparelsesretning

Automatisk

Liggende

Stående

Angiv papirretningen for et flersidet dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Papirbesparelse

Fra

2-Op

3-Op

4-Op

6-Op

9-Op

12-Op

16-Op

Udskriv multisidebilleder på én side af papiret.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Papirbesparelsesramme

Ingen

Konstant

Udskriv en ramme på hvert sidebillede.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Papirbesparelsessortering

Vandret

Omvendt, vandret

Omvendt, lodret

Lodret

Angiv antallet af flersidesbilleder.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Vandret.
 • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og af om sidebillederne har retningen stående eller liggende.
Skilleark

Fra

Mellem kopier

Mellem job

Mellem sider

Angiv, om der skal indsættes tomme skillesider.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Skillesidekilde

Bakke [x]

Manuel

Angiv papirkilden til skillesider.

Bemærk! Bakke 1 er standardindstillingen fra fabrikkens side.

Tomme sider

Udskriv ikke

Udskriv

Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.


Menuen OCR-indstillinger

Brug

For at

Autoroter

Til

Fra

Roter automatisk scannede dokumenter, så de vender korrekt.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Fjern pletter

Fra

Til

Fjern pletter fra et scannet billede.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Omvendt registrering

Til

Fra

Registrer hvid tekst på sort baggrund, og gør den mulig at redigere.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

Auto. kontrastforbedring

Fra

Til

Juster automatisk kontrasten for at forbedre OCR-kvalitet.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Genkendte sprog

Engelsk

Fransk

Tysk

Spansk

Italiensk

Portugues

Danish (Dansk)

Dutch (Hollandsk)

Norsk

Svensk

Finsk

Ungarsk

Polsk

Angiv et eller flere sprog, som OCR kan genkende.

Vælg mellem følgende indstillinger for hvert sprog:

Fra

Til

Bemærk! Sproget er aktiveret som standard. Hvis det er indstillet til en værdi, der ikke findes på listen over genkendte sprog, aktiveres engelsk som standard.


Udskriftsindstillinger

Menuen Opsætning

Brug

For at

Printersprog

PS-emulering

PCL-emulering

Angiv printerens standardsprog.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen for printersproget er PS-emulering. PS-emulering benytter en PS-fortolker til at behandle udskriftsjob.
 • PCL-emulering benytter en PCL-fortolker til at behandle udskriftsjob.
 • Indstilling af et standardprintersprog forhindrer ikke et program i at sende udskriftsjob, der bruger andre sprog.
Job, der venter

Til

Fra

Angiv, om udskiftsjob fjernes fra printerkøen, hvis de kræver utilgængelige printerindstillinger eller brugerindstillinger. Disse printerjob gemmes i en separat printerkø, så andre job udskrives normalt. Når de manglende oplysninger og/eller indstillinger er indhentet, vil de gemte job blive udskrevet.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en ikke-skrivebeskyttet printerharddisk. Dette krav sikrer, at gemte job ikke slettes, hvis printeren mister strømmen.
Udskriftsområde

Normal

Hele siden

Angiv det logiske og fysiske udskriftsområde.

Bemærkninger:

 • Normal er standardindstillingen. Hvis der udskrives data uden for det udskriftsområde, som er defineret via indstillingen Normal, afskærer printeren billedet ved kanten.
 • Indstillingen Hele siden giver mulighed for at flytte billeder ind i det ikke-udskrivbare område, som er defineret via indstillingen Normal, men printeren afskærer billedet ved kanten for indstillingen Normal. Denne indstilling har kun indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL 5e-fortolkeren. Indstillingen har ikke indflydelse på de sider, som udskrives ved hjælp af PCL XL eller PostScript-fortolkeren.
Printerbrug

Maks. rækkevidde

Maks. hastighed

Indstil printeren til en højere udskriftshastighed eller en højere tonerydelse.

Bemærk! Standardindstillingen er Maks. rækkevidde.

Kun sort-tilstand

Til

Fra

Indstil printeren til at udskrive tekst og grafik ved kun at bruge den sorte tonerkassette.

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Indlæs til

RAM

Blitz

Disk

Angiv lagringsdestinationen for indlæste data.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er RAM. Overførsler lagres kun midlertidigt i RAM.
 • Hvis indlæste data lagres i flashhukommelse eller på en printerharddisk, lagres de permanent. De indlæste data bliver liggende i flashhukommelsen eller på harddisken, selvom printeren slukkes.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse eller en printerharddisk.
 • Menuindstillingen skiftes tilbage til standardværdien, hver gang der har været en nulstilling med sluk/tænd.
Spar ressourcer

Til

Fra

Angiv, hvordan printeren skal håndtere midlertidigt indlæste data, såsom fonte og makroer, der er gemt i RAM, når printeren modtager et udskriftsjob, som kræver mere hukommelse, end der er tilgængeligt.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra. Med indstillingen Fra bevarer printeren kun indlæste data, indtil hukommelsen skal bruges. Indlæste data slettes for at kunne behandle udskriftsjob.
 • Med indstillingen Til bevarer printeren de indlæste data under sprogændringer og printernulstillinger. Hvis printeren løber tør for hukommelse, vises 38 Hukommelse fuld, men indlæste data slettes ikke.
Rækkefølge for Udskriv alt

Alfabetisk

Ældste først

Nyeste først

Angiv rækkefølgen for udskrivning af tilbageholdte og fortrolige job, når Rækkefølge for Udskriv alt vælges.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Alfabetisk.
 • Udskriftsjob vises altid i alfabetisk rækkefølge på printerkontrolpanelet.

Menuen Efterbehandling

Brug

For at

Sider (dupleks)

1-sidet

2-sidet

Angiv, om 2-sidet (dupleks) udskrivning er indstillet som standard til alle udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • 1-sidet er standardindstillingen.
 • Når der er valgt tosidet udskrivning, og mediet ikke er det samme på begge sider, skal mediet lægges i bakkerne med en anden retning.
 • Når der er valgt tosidet udskrivning, og mediet ikke er det samme på begge sider, skal mediet lægges i bakkerne med en anden retning.
 • Du kan indstille 2-sidet udskrivning fra et program. For Windows-brugere, klik på Fil >Udskriv, og derefter på Egenskaber, Præferencer, Indstillinger eller Opsætning. For Macintosh-brugere, vælg Fil >Udskriv, og juster derefter indstillingerne fra udskrivningsdialogboksen og genvejsmenuerne.
Dupleksbinding

Lang kant

Kort kant

Definer binding af sider med dupleksfunktion efter papirretningen.

Bemærkninger:

 • Lang kant er standardindstillingen. Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående og øverste kant ved liggende).
 • Ved indbinding på kort kant indbindes siderne langs papirets korte kant (øverste kant ved stående og nederste kant ved liggende).
Kopier

1–999

Angiv standardantallet for kopier til hvert udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er 1.

Tomme sider

Udskriv ikke

Udskriv

Angiv, om der skal indsættes tomme sider i et udskriftsjob.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.

Udskriv sætvis

Fra (1,1,1,2,2,2)

Til (1,2,1,2,1,2)

Hold siderne i et udskriftsjob stakket i rækkefølge, når der udskrives flere kopier.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Indstillingen Til stakker udskriftsjobbet i rækkefølge.
Skillesider

Fra

Mellem kopier

Mellem job

Mellem sider

Angiv, om der skal indsættes en blank skilleside.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Indstillingen Mellem kopier indsætter en tom side mellem hver kopi af udskriftsjobbet, hvis Sorter er angivet til Til. Hvis Sorter er angivet til Fra, indsættes en tom side mellem hvert sæt af udskrevne sider, som f.eks. alle sider 1, alle sider 2 osv.
 • Mellem job indsætter en tom side mellem udskriftsjobbene.
 • Mellem sider indsætter en tom side mellem hver af et udskriftsjobs sider. Dette er en nyttig funktion, når du udskriver transparenter, eller når du ønsker at indsætte tomme sider i et dokument.
Skillesidekilde

Bakke [x]

Manuel arkføder

Angiv papirkilden til skillesider.

Bemærk! Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen.

Papirbesparelse

Fra

2-op

3-op

4-op

6-op

9-op

12-op

16-op

Angiv, at flere sidebilleder skal udskrives på samme side af et stykke papir.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Antallet angiver det antal sidebilleder, der udskrives pr. side.
Papirbesparelsessortering

Vandret

Omvendt, vandret

Omvendt, lodret

Lodret

Angiv antallet af flersidersbilleder.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Vandret.
 • Placeringen afhænger af antallet af sidebilleder, og om de har retningen stående eller liggende.
Papirbesparelsesretning

Automatisk

Liggende

Stående

Angiv papirretningen for et flersidet dokument.

Bemærk! Standardindstillingen er auto. Printeren vælger mellem stående og liggende.

Papirbesparelsesramme

Ingen

Sort

Udskriv en ramme på hvert sidebillede.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.


Menuen Kvalitet

Brug

For at

Print Mode (Udskriftstilstand)

Farve

Kun sort

Angiv, om billeder skal udskrives i farve.

Bemærk! Standardindstillingen er Farve.

Farvekorrektion

Automatisk

Fra

Manuel

Justerer farveoutputtet på den udskrevne side.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Udskriftsopløsning

1200 dpi

4800 CQ

Angiv udskriftsopløsningen i punkter pr. tomme (dpi) eller i farvekvalitet (CQ).

Bemærk! Standardindstillingen er 4800 CQ.

Tonersværtning

1-5

Gør udskriften lysere eller mørkere.

Bemærk! Standardindstillingen er 4 minutter.

Optimer fine linjer

Til

Fra

Aktiver en udskriftstilstand, som foretrækkes til fine linjer, f.eks. arkitekttegninger, kort, elektriske kredsløb og rutediagrammer.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.

Farvebesparelse

Til

Fra

Reducer den mængde toner, der bruges på grafik og billeder.

Bemærkninger:

 • Fra er standardindstillingen.
 • Til har forrang over tonersværtningsgraden.
RGB-styrke

-6 til 6

Juster udskriftens lysstyrke.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

RGB-kontrast

0-5

Juster udskriftens kontrast.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

RGB-mætning

0-5

Tilpas mætningsgraden i farveudskrifter.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farvebalance

Cyan

-5 til 5

Magenta

-5 til 5

Gul

-5 til 5

Sort

-5 til 5

Nulstil standardindstillinger

Giv mulighed for at få ligevægt i farvebalancen for outputtet.

Bemærk! Standardindstillingen er 0 minutter.

Farveeksempler

sRGB-skærm

sRGB-levende

Vis—Sand sort

Levende

RGB-deaktiveret

US CMYK

Euro CMYK

Levende CMYK

Slået fra – CMYK

Udskriv eksempelsider for hver af de RGB- og CMYK-farvekonverteringstabeller, der bruges i printeren.

Manuel farve

RGB-billede

RGB-tekst

RGB-grafik

Tilpas RGB-farvekonverteringerne.

Vælg mellem følgende indstillinger:

Levende

sRGB-skærm

Vis—Sand sort

sRGB-levende

Fra

Bemærkninger:

 • sRGB-skærm er standardindstillingen for RGB-billede.
 • sRGB-levende er standardindstillingen for RGB-tekst og RGB-grafik.
Manuel farve (fortsat)

CMYK-billede

CMYK tekst

CMYK grafik

Tilpas CMYK-farvekonverteringerne.

Vælg mellem følgende indstillinger:

US CMYK

Euro CMYK

Levende CMYK

Fra

Bemærk! US CMYK er den amerikanske standardindstilling. Euro CMYK er den internationale standardindstilling.

Farvejustering

Start en rekalibrering af farvekonverteringstabellerne, og lad printeren udføre justeringer til farvevariationer i outputtet.

Udskiftning af staffagefarver

Tildel specifikke CMYK-værdier til navngivne staffagefarver.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på Embedded Web Server.

RGB-udskiftning

Match farverne på udskriften med farven på det oprindelige dokument.

Bemærk! Denne menu er kun tilgængelig på Embedded Web Server.


Menuen Jobstatistik

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når der er installeret en printerharddisk. Sørg for, at printerharddisken ikke er læse-/skrivebeskyttet eller skrivebeskyttet.

Brug

For at

Jobstatistiklog

Fra

Til

Bestem og angiv, om printeren opretter en logfil for de udskriftsjob, den modtager.

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Jobstatistikværktøjer

Udskriv eller slet logfiler eller eksportere dem til et flashdrev.

Frekvens for jobstatistiklog

Ugentligt

Månedligt

Bestem og angiv, hvor ofte der oprettes en logfil.

Bemærk! Månedligt er standardindstillingen.

Loghandling i slutningen af frekvensen

Ingen

E-mail aktuel logfil

E-mail & slet aktuel logfil

Anbring aktuel logfil

Anbring & slet aktuel logfil

Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når frekvenstærsklen udløber.

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

Niveauet Disk næsten fuld

Fra

1–99

Angiv det maksimale antal logfiler, før printeren udfører handlingen Disk næsten fuld.

Bemærk! Standardindstillingen er 5.

Handlingen Disk næsten fuld

Ingen

E-mail aktuel logfil

E-mail & slet aktuel logfil

E-mail & slet ældste logfil

Anbring aktuel logfil

Anbring & slet aktuel logfil

Anbring & slet ældste logfil

Slet aktuel logfil

Slet ældste logfil

Slet alle logfiler

Slet alle undtagen den aktuelle

Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når printerharddisken er næsten fuld.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Ingen.
 • Den værdi, der defineres i niveauet Disk næsten fuld, bestemmer, hvornår denne handling udløses.
Handlingen Disken er fuld

Ingen

E-mail & slet aktuel logfil

E-mail & slet ældste logfil

Anbring & slet aktuel logfil

Anbring & slet ældste logfil

Slet aktuel logfil

Slet ældste logfil

Slet alle logfiler

Slet alle undtagen den aktuelle

Bestem og angiv, hvordan printeren reagerer, når diskforbruget når maksimumgrænsen (100 MB).

Bemærk! Standardindstillingen er Ingen.

URL til anbringelse af logfiler

Bestem og angiv, hvor printeren anbringer logfiler for jobstatistik.

E-mail-adresser til afsendelse af logfiler

Angiv den e-mail-adresse, som enheden sender logfiler for jobstatistik til.

Logfilpræfiks

Angiv det ønskede præfiks for logfilnavnet.

Bemærk! Det aktuelle værtsnavn, der er defineret i menuen TCP/IP, bruges som standardpræfiks for logfiler.


Menuen Værktøjer

Brug

For at

Ryd tilbageholdte job

Fortroligt

Tilbageholdt

Ikke gendannet

Alle

Slet fortrolige og tilbageholdte job fra printerens harddisk.

Bemærkninger:

 • Valg af indstilling påvirker kun de job, der ligger i printeren. Bogmærker, udskriftsjob på flashdrev og andre typer tilbageholdte job berøres ikke.
 • Ikke gendannet fjerner alle udskriftsjob og tilbageholdte job, der ikke blev gendannet på printerens harddisk eller i hukommelsen.
Formater flashkort

Ja

Nej

Formater flashhukommelsen.

Advarsel! Potentiel skade: Du må ikke slukke printeren under formatering af flashhukommelsen.

Bemærkninger:

 • Hvis du vælger Ja, slettes alle de data, der er gemt i flashhukommelsen.
 • Nej annullerer anmodningen om formatering.
 • Flashhukommelse refererer til den hukommelse, der tilføjes ved at installere et flashhukommelseskort i printeren.
 • Flashhukommelsesoptionen kan ikke læses/skrivebeskyttes eller skrivebeskyttes.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en flash-hukommelse, der ikke er defekt.
Slet indlæste data på disk

Slet nu

Slet ikke

Slet indlæste data fra printerens harddisk, herunder tilbageholdte job, bufferjob og parkerede job.

Bemærkninger:

 • Slet nu indstiller printeren til at slette overførslerne og giver mulighed for, at displayet kan vende tilbage det oprindelige skærmbillede, når sletningsprocessen er fuldført.
 • Slet ikke angiver printerens display til at vende tilbage til hovedmenuen Værktøj, når gælder printermodeller med berøringsskærm. Når Slet ikke er valgt i printermodeller, der ikke er med berøringsskærm, angiver indstillingen, at printeren skal vende tilbage til det oprindelige skærmbillede efter sletningsprocessen.
Aktiver Hexudskrivning

Hjælp med at isolere kilden til et problem med et udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Når den er aktiveret, bliver alle data, der er sendt til printeren, udskrevet med hexadecimal- og tegnrepræsentation, og kontrolkoder udføres ikke.
 • Du kan afslutte eller deaktivere hexudskrivning ved at slukke eller nulstille printeren.
Dækningsberegner

Fra

Til

Vis et estimat af den procentvise dækning af toner på en side. Estimatet udskrives på en separat side i slutningen af hvert udskriftsjob.

Bemærk! Fra er standardindstillingen.


Menuen XPS

Brug

For at

Udskriv fejlsider

Fra

Til

Udskriv en side, der indeholder information om fejl, inklusive XML markup-fejl.

Bemærk! Standardindstillingen er fra.


Menuen PDF

Brug

For at

Skaler til papir

Ja

Nej

Skaler sideindhold til den valgte papirstørrelse.

Bemærk! Standardindstillingen er Nej.

Bemærkninger

Udskriv ikke

Udskriv

Udskriv anmærkninger i en PDF.

Bemærk! Standardindstillingen er Udskriv ikke.


Menuen PostScript

Brug

For at

Udskriv PS-fejl

Til

Fra

Udskriv en side, der indeholder PostScript-fejl.

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Lås PS-starttilstand

Til

Fra

Giver brugerne mulighed for at deaktivere SyStart-filen.

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Fontprioritering

Resident

Flash/Disk

Angiv skrifttypesøgerækkefølgen.

Bemærkninger:

 • Resident er standardindstillingen.
 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret et flashhukommelseskort eller en printerharddisk.
 • Sørg for, at flashhukommelsesoptionen eller printerharddisken ikkeer læse/skrivebeskyttet, skrivebeskyttet eller adgangskodebeskyttet.
 • Jobbufferstørrelsen må ikke være indstillet til 100 %.
Billedudglatning.

Til

Fra

Forbedrer kontrasten og skarpheden på billeder med lav opløsning og udglatter farveovergangene.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Billedudglatning har ingen effekt på billeder med en opløsning på 300 dpi eller højere.

Menuen PCL-emulering

Brug

For at

Skrifttypekilde

Resident

Disk

Download

Blitz

Alle

Angiv det skrifttypesæt, der benyttes i menuen Skrifttypenavn.

Bemærkninger:

 • Resident er standardindstillingen. Den viser det skrifttypesæt, der er indlæst i printerens RAM.
 • Flash- og diskindstillinger viser alle de skrifttyper, der er indeholdt i denne option. Sørg for, at flashoptionen er korrekt formateret og ikke er læse/skrivebeskyttet eller beskyttet med adgangskode.
 • Download viser alle de skrifttyper, der er indlæst i RAM.
 • Alle viser alle tilgængelige skrifttyper for enhver option.
Skrifttypenavn

Courier 10

Identificerer en bestemt skrifttype, og hvor den lagres.

Bemærk! Standardindstillingen er Courier 10.

Symbolsæt

10U PC-8

12U PC-850

Angiver symbolsættet for hvert skrifttypenavn.

Bemærkninger:

 • 10U PC-8 er standardindstillingen i USA. 12U PC-850 er den internationale standardindstilling.
 • Et symbolsæt er et sæt alfabetiske og numeriske tegn, tegnsætningstegn og symboler. Symbolsæt understøtter de forskellige krav for sprog eller bestemte anvendelser, f.eks. matematiske symboler til videnskabelig tekst. Kun understøttede symbolsæt vises.
PCL-emuleringsindst.

Punktstørrelse

1.00–1008.00

Ændrer punktstørrelsen for skalerbare typografiske skrifttyper.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 12.
 • Punktstørrelse refererer til højden på tegnene i skrifttypen. Et punkt svarer ca. til 0,014 af en tomme. Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,25 punkter
PCL-emuleringsindst.

Pitch

0.08–100.00

Angiv tegnbredde for skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 10.
 • Tegnbredde refererer til antallet af tegn med faste mellemrum pr. tomme (cpi). Punktstørrelser kan ændres i intervaller på 0,01 cpi.
 • Tegnbredden vises for ikke-skalerbare skrifttyper med fast tegnbredde, men den kan ikke ændres.
PCL-emuleringsindst.

Retning

Stående

Liggende

Angiv tekst- og grafikretning på en side.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Stående. Printeren udskriver tekst og grafik parallelt med papirets korte kant.
 • Liggende udskriver tekst og grafik parallelt med papirets lange kant.
PCL-emuleringsindst.

Linjer pr. side

1–255

Bestem antallet af linjer, der udskrives på hver side.

Bemærkninger:

 • 60 er standardindstillingen i USA. 64 er den internationale standardindstilling.
 • Printeren indstiller afstanden mellem linjerne på basis af menupunkterne linjer pr. side, papirstørrelse og papirretning. Vælg den korrekte papirstørrelse og -retning, før du ændrer indstillingen linjer pr. side.
PCL-emuleringsindst.

A4-bredde

198 mm

203 mm

Indstil printeren til udskrifter på A4-papir.

Bemærkninger:

 • 198 mm er standardindstillingen.
 • Indstillingen 203-mm angiver bredden af siden, så der kan udskrives 80 10-pitch-tegn.
PCL-emuleringsindst.

Auto CR efter LF

Til

Fra

Angiv, om printeren automatisk skal udføre en vognretur- (CR) efter en linjeskiftkommando (LF).

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

PCL-emuleringsindst.

Auto LF efter CR

Til

Fra

Angiv, om printeren automatisk skal udføre en linjeskiftkommando (LF) efter en vognreturkommando (CR).

Bemærk! Standardindstillingen er fra.

Nyt nr. til bakke

Tildel MP-arkføder

Fra

Ingen

0–199

Tildel bakke [x]

Fra

Ingen

0–199

Tildel manuelt papir

Fra

Ingen

0–199

Tildel manuel konvolut

Fra

Ingen

0–199

Konfigurer printeren til at kunne arbejde med printersoftware eller programmer, der bruger andre kildetildelinger til bakker og arkfødere.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Ingen ignorerer kommandoen til valg af papirindføring. Dette valg vises kun, når det vælges af PCL 5e-fortolkeren.
 • 0–199 lader dig angive en personlig indstilling.
Nyt nr. til bakke

Vis fabriksindstillinger

MPF-standard = 8

T1-standard = 1

T2-standard = 4

T3-standard = 5

T4-standard = 20

T5-standard = 21

Konvol.std. = 6

MPapirstandard = 2

Man.konv.std = 3

Vis den standardindstilling, der er tilknyttet hver bakke og arkføder.

Nyt nr. til bakke

Gendan standardindstillinger

Ja

Nej

Gendan standardindstillinger for alle bakker og arkfødere.


Menuen HTML

Brug

For at

Skrifttypenavn

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Graph

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

StempelGaramond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

NewSansMTCS

NewSansMTCT

New SansMTJA

NewSansMTKO

Angiv standardskrifttypen for HTML-dokumenter.

Bemærk! Skrifttypen Times bruges i HTML-dokumenter, hvori der ikke er angivet en skrifttype.


Brug

For at

Skrifttypestørrelse

1–255 pkt.

Angiv standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter.

Bemærkninger:

 • 12 pkt. er standardindstillingen.
 • Skrifttypestørrelsen kan justeres i intervaller à ét punkt.
Skalering

1–400%

Skaler standardskrifttypestørrelsen for HTML-dokumenter.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er 100 %.
 • Skalering kan justeres i intervaller på én %.
Retning

Stående

Liggende

Angiv retningen for HTML-dokumenter.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.

Margenstørrelse

8-255 mm

Angiv sidemargen for HTML-dokumenter.

Bemærkninger:

 • 19 mm er standardindstillingen.
 • Margenstørrelse kan ændres i intervaller på 1 mm.
Baggrunde

Udskriv ikke

Udskriv

Angiv, om baggrunde skal udskrives på HTML-dokumenter.

Bemærk! Udskriv er standardindstillingen.


Menuen Billede

Brug

For at

autotilpas

Til

Fra

Vælg en optimal papirstørrelse, skalering og retning.

Bemærk! Standardindstillingen er Til. Den tilsidesætter indstillingerne for skalering og retning for enkelte billeder.

Inverter

Til

Fra

Inverter bi-tonale monokrombilleder.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Denne indstilling gælder ikke for GIF- eller JPEG-billeder.
Skalering

Forankres øverst til v.

Tilpas

Forankres i centrum

Tilpas i højden/bredden

Tilpas i højden

Tilpas i bredden

Skaler billedet, så det passer til den valgte papirstørrelse.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er Tilpas.
 • Når Autotilpas er angivet til Til, indstilles skaleringen automatisk til Tilpas.
Retning

Stående

Liggende

Omvendt stående

Omvendt liggende

Indstil billedretningen.

Bemærk! Standardindstillingen er Stående.