Papirmenu

Standardkilde, menu

Brug

For at

Standardkilde

Bakke [x]

MP-arkføder

Manuelt papir

Manuel konvolut

Indstil en standardpapirkilde til alle udskriftsjob.

Bemærkninger:

 • Bakke 1 (standardbakke) er standardindstillingen.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kassette, for at MP-arkføderen vises som en menuindstilling.

Menuen Papirstørrelse/type

Brug

For at

Bakke [x]størrelse

A4

A5

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Universal

aw

Bemærkninger:

 • Fabriksindstillingen afhænger af papirstørrelsens værdi i menuen Generelle indstillinger.
 • For bakke med automatisk papirstørrelsesregistrering vises kun den værdi, der registreres af bakken.
Bakke [x] Type

Almindeligt papir

Karton

Transparent

Genbrug

Glossy

Kraftigt glossy

Etiketter

Vinyletiketter

Tykt papir

Brevpapir

Fortrykt

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Ru/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der er lagt i hver papirbakke.

Bemærkninger:

 • Almindeligt papir er standardfabriksindstillingen for Bakke 1. Specialtype [x] er standardfabriksindstillingen for alle andre bakker.
 • Hvis det er tilgængeligt, vil et brugerdefineret navn blive vist i stedet for Specialtype [x].
 • Brug dette menupunkt til at sammenkæde skuffer automatisk.
Str. i MP-arkf.

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

7 3/4 Konvolut

9 Konvolut

10 Konvolut

DL Konvolut

C5 Konvolut

B5-konvolut

Andre konvolutter

Angiv størrelsen på det papir, der er lagt i MP-arkføderen.

Bemærkninger:

 • Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kassette, for at MP-arkføderens størrelse vises som et menupunkt.
MP-arkfødertype

Almindeligt papir

Karton

Transparent

Genbrug

Glossy

Kraftigt glossy

Etiketter

Vinyletiketter

Tykt papir

Konvolut

Grove konvolutter

Brevpapir

Fortrykt

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Ru/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der er lagt i MP-arkføderen

Bemærkninger:

 • Specialtype [x] er standardindstillingen.
 • I menuen Papir skal Konfigurer MP-arkføder være indstillet til Kassette, for at MP-arkføderens type vises som et menupunkt.
Manuel papirstørrelse

A4

A5

A6

JIS B5

Letter

Legal

Executive

Oficio (Mexico)

Folio

Statement

Universal

Angiv størrelsen for det papir, der ilægges manuelt.

Bemærk! Letter er standardindstillingen i USA. A4 er den internationale standardindstilling.

Manuel papirtype

Almindeligt papir

Karton

Transparent

Genbrug

Glossy

Kraftigt glossy

Etiketter

Vinyletiketter

Tykt papir

Brevpapir

Fortrykt

Farvet papir

Let papir

Tungt papir

Groft/bomuld

Specialtype [x]

Angiv den papirtype, der ilægges manuelt.

Bemærk! Almindeligt papir er standardindstillingen.

Manuel konvolutstørrelse

7 3/4 Konvolut

9 Konvolut

10 Konvolut

DL Konvolut

C5 Konvolut

B5-konvolut

Andre konvolutter

Angiv den konvolutstørrelse, der ilægges manuelt.

Bemærk! 10 Konvolut er USA fabriksindstilling. DL konvolut er den internationale standardindstilling.

Manuel konvoluttype

Konvolut

Grove konvolutter

Specialtype [x]

Angiv den konvoluttype, der ilægges manuelt.

Bemærk! Konvolut er standardindstillingen.


Menuen Konfigurer MP

Brug

For at

Konfigurer MP

Kassette

Manuelt

Først

Angiv, hvornår printeren vælger papir fra MP-arkføderen.

Bemærkninger:

 • Kassette er standardindstillingen. Indstillingen Kassette konfigurerer MP-arkføderen som den automatiske papirkilde.
 • Manuel angiver, at MP-arkføderen kun bruges til manuelt fremførte udskriftsjob.
 • Først konfigurerer MP-arkføderen som den primære papirkilde.

Menuen Erstat størrelse

Brug

For at

Erstat med størrelse

Fra

Statement/A5

Brevpapir/A4

Alle viste

Erstat den angivne papirstørrelse, hvis den påkrævede størrelse ikke er tilgængelig.

Bemærkninger:

 • Alle viste er standardindstillingen. Alle tilgængelige erstatninger er tilladt.
 • Værdien Fra angiver, at det ikke er tilladt at erstatte formater.
 • Hvis der er valgt en størrelseserstatning, kan udskriftsjobbet fortsætte, uden at meddelelsen Skift papir vises.

Menuen Papirvægt

Brug

For at

Vægt af almindeligt papir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte almindelige papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af karton

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte karton.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af transparent

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for de ilagte transparenter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af genbrugspapir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte genbrugspapir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af glossy papir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte glittede papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Tung glittet vægt

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte kraftige papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af etiketter

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for de ilagte etiketter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af vinyletiketter

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt af de ilagte vinyletiketter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af tykt papir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte bankpostpapir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Konvolutvægt

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for de ilagte konvolutter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af grove kuverter

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for de ilagte grove konvolutter.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af brevpapir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte brevpapir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af fortrykt papir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte fortrykte papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af farvet papir

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte farvede papir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Let vægt

Let

Angiv den relative vægt for det ilagte papir.

Tung vægt

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte papir.

Ru/bomuldsvægt

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte bomuldspapir.

Bemærk! Normal er standardindstillingen.

Vægt af special [x]

Let

Normal

Kraftigt

Angiv den relative vægt for det ilagte specialpapir.

Bemærkninger:

 • Normal er standardindstillingen.
 • Indstillingerne vises kun, når specialtyperne understøttes.

Menuen Ilægning af papir

Brug

For at

Ilæg karton

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver karton som papirtype.

Ilæg genbrugspapir

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver genbrugspapir som papirtype.

Ilæg glossy papir

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver glittet papir som papirtype.

Ilægning af kraftigt glossy papir

Fra

Dupleks

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver kraftigt glittet papir som papirtype.

Ilæg etiketter

Fra

Dupleks

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver etiketter som papirtype.

Ilægning af vinyletiketter

Fra

Dupleks

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver vinyletiketter som papirtype.

Ilægning af tykt papir

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver bankpostpapir som papirtype.

Ilæg brevpapir

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brevpapir som papirtype.

Ilæg fortrykt papir

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver fortrykt papir som papirtype.

Ilæg farvet papir

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver farvepapir som papirtype.

Ilæg let papir

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver let papir som papirtype.

Ilæg kraftigt

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver tungt papir som papirtype.

Ilæg ru/bomuld

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver ru eller bomuld som papirtype.

Tilpasset [x] ilægning

Dupleks

Fra

Bestem, at 2-sidet udskrivning skal gælde for alle udskriftsjob, der angiver brugerdefineret papir [x] som papirtype.

Bemærk! Tilpasset [x] ilæg. vises kun, hvis den tilpassede papirtype understøttes.


Menuen Specialtyper

Brug

For at

Specialtype [x]

Papir

Karton

Transparent

Glittet

Etiketter

Vinyletiketter

Konvolut

Tilknyt en papirtype eller specialmedietype til et brugerdefineret specialnavn oprettet i Embedded Web Server eller i MarkVisionTM Professional.

Bemærkninger:

 • Papir er standardindstillingen.
 • Specialpapirtypen skal være understøttet i den valgte skuffe eller flerformålsarkføderen, for at der kan udskrives fra denne kilde.
Genbrug

Papir

Karton

Transparent

Glittet

Etiketter

Vinyletiketter

Konvolut

Angiv en papirtype, når Genbrugsindstilling er valgt i andre menuer.

Bemærkninger:

 • Papir er standardindstillingen.
 • Specialpapirtypen skal være understøttet i den valgte skuffe eller flerformålsarkføderen, for at der kan udskrives fra denne kilde.

Menuen Specialscanningsstørrelser

Brug

For at

Specialscanningsstørrelse [x]

Navn scanningsstørrelse

Bredde

Højde

Papirretning

2 scanninger pr. side

Fra

Til

Angiv et specialscanningsstørrelsenavn, størrelse og en papirretning.

Bemærkninger:

 • 8,5 tommer er den amerikanske standardindstilling for bredde i USA. 216 millimeter er den internationale standardindstilling for bredde.
 • 14 tommer er den amerikanske standardindstilling for højde i USA. 356 millimeter er den internationale standardindstilling for højde.
 • Stående er standardindstillingen for retning.
 • Slået fra er standardindstillingen for 2 scanninger pr. side.

Menuen Brugerdefinerede navne

Brug

For at

Brugerdefineret navn [x]

[ingen]

Angiv et brugerdefineret navn til papirtypen. Dette navn erstatter specialtype [x] i printermenuerne.


Menuen Indstilling af Universal

Brug

For at

Måleenheder

Tommer

Millimeter

Angiv måleenheden.

Bemærk! Tommer er standardindstillingen i USA. Millimeter er den internationale standardindstilling.

Bredde stående

3–48 tommer

76-1219 mm

Angiv bredden for papirretningen Stående.

Bemærkninger:

 • 8,5 tommer er standardindstillingen i USA. 216 mm er den internationale standardindstilling.
 • Hvis den angivne bredde overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte bredde.
 • Bredden kan øges eller reduceres i trin på 0,01 tommer eller 1 mm.
Højde stående

3–48 tommer

76-1219 mm

Angiv højden for papirretningen Stående.

Bemærkninger:

 • 14 tommer er standardindstillingen i USA. 356 mm er den internationale standardindstilling.
 • Hvis den angivne højde overstiger maks., vil printeren anvende den maksimalt tilladte højde.
 • Højden kan øges eller reduceres i trin på 0,01 tommer eller 1 mm.
Indføringsretning

Kort kant

Lang kant

Angiv indføringsretningen.

Bemærkninger:

 • Kort kant er standardindstillingen.
 • Lang kant vises kun, hvis papiret eller specialmediet kan lægges i begge retninger.