Menuen Rapporter

Menuen Rapporter

Brug

For at

Side for menuindstillinger

Udskriv flere sider med oplysninger om, hvilket papir der er lagt i skufferne, installeret hukommelse, samlet antal sider, alarmer, timeouts, printerkontrolpanelets sprog, TCP/IP-adresser, status for forbrugsstoffer, netværksforbindelsens status og andre oplysninger.

Enhedsstatistik

Udskriv en rapport med printerstatistik såsom oplysninger om forbrugsstoffer og detaljer om udskrevne sider

Netværkskonfigurationsside

Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, som f.eks. TCP/IP-adresser.

Bemærk! Dette menupunkt vises kun for netværksprintere eller printere, som er tilsluttet en printerserver.

Side med netværksindstillinger [x]

Udskriv en rapport, der indeholder nyttige oplysninger om netværksprinteren, som f.eks. TCP/IP-adresser.

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når der er installeret mere end én netværksoption og kun i netværksprintere eller printere, der er forbundet med printservere.

Genvejsliste

Udskriv en rapport med oplysninger om konfigurerede genveje.

Faxjoblog

Udskriv en rapport med oplysninger om de seneste 200 gennemførte faxer.

Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når Aktiver Joblog er angivet til Til i menuen Faxindstillinger.

Faxopkaldslog

Udskriv en rapport med oplysninger om de seneste 100 forsøgte, modtagne og blokerede opkald.

Bemærk! Dette menupunkt er kun tilgængeligt, når Aktiver Joblog er angivet til Til i menuen Faxindstillinger.

Kopigenveje

Udskriv en rapport med oplysninger om kopi-genveje.

E-mail-genveje

Udskriv en rapport med oplysninger om e-mail-genveje.

Faxgenveje

Udskriv en rapport med oplysninger om faxgenveje.

FTP-genveje

Udskriv en rapport med oplysninger om FTP-genveje.

Profilliste

Udskriv en liste med profiler, der er gemt i printeren.

Udskr. skr.typer

Udskriv en rapport med alle skrifttyper, der er tilgængelige for det printersprog, der aktuelt er valgt på printeren.

Udskriv bibliotek

Udskriv en liste over alle ressourcer, som er lagret på et flashhukommelseskort eller printerens harddisk.

Bemærkninger:

  • Jobbufferstørrelsen skal indstilles til 100 %.
  • Sørg for, at flashhukommelsen (ekstraudstyr) eller printerens harddisk er installeret korrekt og fungerer.
Aktivrapport

Udskriv en rapport, der indeholder egenskabsoplysninger inkl. printers serienummer og modelnavn. Rapporten indeholder tekst og UPC-stregkoder, som kan scannes ind i en egenskabsdatabase.