Menuen Sikkerhed

Menuen Rediger sikkerhedsindstillinger

Brug

For at

Rediger backupadgangskode

Opret en backupadgangskode.

Bemærk! Dette menupunkt vises kun, når der findes en backupadgangskode.

Rediger byggeblokke

Rediger de interne konti, NTLM, forskellige opsætninger, adgangskoden og pinkoden.

Rediger Sikkerhedsskabeloner

Tilføj eller rediger en sikkerhedsskabelon.

Rediger adgangskontrol

Bestem adgangen til printerens menuer, firmwareopdateringer, tilbageholdte job og andre adgangspunkter.


Menuen Diverse sikkerhedsindstillinger

Brug

For at

Login-restriktioner

Logonfejl

Tidsramme for fejl

Lockout-tid

Timeout for panellogon

Timeout for fjernlogon

Begrænser antallet af og tidsrammen for fejlslagne forsøg på logon fra printerkontrolpanelet, før alle brugere udsættes for lockout.

Bemærkninger:

 • "Logonfejl" angiver antallet af fejlslagne forsøg på logon, før brugere udsættes for lockout. Der kan vælges indstillinger fra 1-10 forsøg. Standardindstillingen er 3 forsøg.
 • "Tidsramme for fejl" angiver en tidsramme for forsøg på logon, før brugere udsættes for lockout. Der kan vælges indstillinger på 1-60 minutter. Standardindstillingen er 5 minutter.
 • "Lockout-tid" angiver, hvor længe brugere er udsat for lockout efter overskridelse af grænsen for logonfejl. Der kan vælges indstillinger på 1-60 minutter. Standardindstillingen er 5 minutter. 1 indikerer, at printeren ikke aktiverer lockout-tid.
 • "Timeout for panellogon" angiver, hvor længe printeren er inaktiv på startskærmbilledet, før brugeren automatisk logges af. Der kan vælges indstillinger fra 1-900 sekunder. Standardindstillingen er 30 sekunder.
 • "Timeout for fjernlogin" angiver, hvor længe en fjerngrænseflade forbliver i standbytilstand, før brugeren automatisk logges af. Der kan vælges indstillinger på 1-120 minutter. Standardindstillingen er 10 minutter.
Sikkerhedsnulstillingsjumper

Adgangskontroller="Ingen sikkerhed"

Ingen effekt

Nulstil standardsikkerhedsindstillinger

Juster sikkerhedsindstillingerne.

Bemærkninger:

 • "Adgangskontroller="Ingen sikkerhed"" bevarer alle de sikkerhedsoplysninger, som brugeren har defineret. "Ingen sikkerhed" er standardindstillingen.
 • "Ingen effekt" betyder, at nulstillingen ikke har nogen effekt på printerens sikkerhedskonfiguration.
 • "Nulstil standardsikkerhedsindstillinger" sletter alle sikkerhedsoplysninger, som brugeren har defineret, og gendanner de fabriksindstillede indstillinger i menuen Diverse sikkerhedsindstillinger.
LDAP-certifikatverificering

Kræv

Forsøg

Tillad

Aldrig

Giv brugeren mulighed for at anmode om et servercertifikat.

Bemærkninger:

 • "Kræv" betyder, at der anmodes om et servercertifikat. Hvis der leveres et ugyldigt certifikat, eller der ikke leveres et certifikat, afsluttes sessionen omgående. "Kræv" er standardindstillingen.
 • "Forsøg" betyder, at der anmodes om et servercertifikat. Hvis der ikke leveres et certifikat, forløber sessionen normalt. Hvis der leveres et ugyldigt certifikat, afsluttes sessionen omgående.
 • "Tillad" betyder, at der anmodes om et servercertifikat. Hvis der ikke leveres et certifikat, forløber sessionen normalt. Hvis der leveres et ugyldigt certifikat, vil det blive ignoreret, og sessionen vil forløbe normalt.
 • "Aldrig" betyder, at der ikke anmodes om et servercertifikat.
Mindste PIN-kodelængde

1–16

Begræns antal cifre i pinkoden.

Bemærk! 4 er standardindstillingen.


Menu for fortrolig udskrivning

Brug

For at

Maks. ugyldige PIN-koder

Fra

2–10

Begræns det antal gange, en ugyldig PIN-kode kan indtastes.

Bemærkninger:

 • Dette menupunkt vises kun, hvis der er installeret en formateret, ikke-defekt printerharddisk.
 • Når grænsen nås, slettes udskriftsjobbene for det pågældende brugernavn og den tilhørende PIN-kode.
Fortroligt jobudløb

Fra

1 time

4 timer

24 timer

1 uge

Begræns, hvor længe et fortroligt udskriftsjob bliver i printeren, inden det slettes.

Bemærkninger:

 • Hvis indstillingerne for "Fortroligt jobudløb" ændres, mens der er fortrolige udskriftsjob i printer-hukommelsen eller på printerharddisken, vil udløbstiden for disse udskriftsjob ikke ændres til den nye standardværdi.
 • Hvis printeren slukkes, slettes alle fortrolige udskriftsjob i printerhukommelsen.
Gentag jobudløb

Fra

1 time

4 timer

24 timer

1 uge

Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob.

Kontroller jobudløb

Fra

1 time

4 timer

24 timer

1 uge

Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob, der skal bekræftes.

Reserver jobudløb

Fra

1 time

4 timer

24 timer

1 uge

Angiv en tidsfrist for, hvor lang tid printeren skal gemme udskrivningsjob til senere udskrivning.


Menuen Slet midlertidige datafiler

Slet midlertidige datafiler sletter kun udskriftsjob på printerens harddisk, der ikke aktuelt er i brug af filsystemet. Alle permanente data på harddisken bliver bevaret, f.eks. indlæste skrifttyper, makroer, og tilbageholdte job.

Bemærk! Denne menu vises kun, hvis der er installeret en formateret, fungerende harddisk.

Brug

For at

Slettemetode

Fra

Automatisk

Manuel

Angive metoden til sletning af midlertidige datafiler.

Bemærk! Standardindstillingen er Auto.

Automatisk metode

En gang

Flere gange

Angiv en metode til automatisk disksletning.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er en gang.
 • Meget fortrolige oplysninger bør kun slettes via metoden med flere ganges sletning.
Manuel metode

En gang

Flere gange

Angiv en metode til manuel disksletning.

Bemærk! Standardindstillingen er en gang.

Planlagt metode

En gang

Flere gange

Angiv en metode til en planlagt disksletning.

Bemærk! Standardindstillingen er en gang.


Menu for sikkerhedslogfil

Brug

For at

Eksporter log

Gør det muligt for en autoriseret bruger at eksportere sikkerhedsloggen.

Bemærkninger:

 • Hvis du vil eksportere logfilen fra printerens kontrolpanel, skal du sætte et flash-drev i printeren.
 • Hvis du vil eksportere logfilen fra den integrerede webserver, skal du overføre logfilen til en computer.
Slet log

Ja

Nej

Angiv, om overvågningslogfiler slettes.

Bemærk! Standardindstillingen er Ja.

Konfigurer log

Aktiver overvågning

Ja

Nej

Aktiver fjern-syslog

Ja

Nej

Perifer Syslog-server

[streng på 256 tegn]

Perifer Syslog-port

1–65535

Perifer Syslog-metode

Normal UDP

Stunnel

Fjern-syslog-funktion

0–23

Logfør hele adfærden

Overskriv ældste poster

Logfør e-mail, derefter slet alle poster

Admins e-mail-adresse

[streng på 256 tegn]

Signer eksporter digitalt

Fra

Til

Grad af alvor for hændelser, der skal logges

0–7

Logfør ikke-loggede hændelser i den perifere syslog

Nej

Ja

Advarsel om sletning af logfiler til e-mail

Nej

Ja

Advarsel om ombrydning af logfiler til e-mail

Nej

Ja

Advarsel om % fuld e-mail

Nej

Ja

Advarsesniveaul om % fuld

1–99

Advarsel om eksport af logfiler til e-mail

Nej

Ja

Advarsel om ændrede indstillinger for logfiler til e-mail

Nej

Ja

Loglinjeslutninger

LF (\n)

CR (\r)

CRLF (\r\n)

Angiv, om og hvordan overvågningslogfilerne er oprettet.

Bemærkninger:

 • "Aktiver overvågning" afgør, om hændelser registreres i overvågningslogfilen og fjern-sysloggen. Standardindstillingen er Nej.
 • "Aktiver fjern-syslog" afgør, om logfilerne sendes til en fjernserver. Standardindstillingen er Nej.
 • "Fjern-syslog-funktionen" afgør den værdi, der bruges til at sende logfilerne til fjern-syslog-serveren. Standardindstillingen er 4.
 • "Perifer syslog-port" angiver den port, fra hvilken printeren overfører logførte hændelser til en ekstern server.
 • "Perifer syslog-metode" angiver den protokol, der bruges af printeren til at overføre logførte hændelser til en ekstern server. Normal UDP er standardindstillingen.
 • "Perifer Syslog facilitet" bestemmer den facilitetsværdi, som printeren bruger, når den sender hændelser til en ekstern syslog-server. Standardindstillingen er 4.
 • “Logfør hele adfærden” bestemmer, hvordan løser problemet, der opstår, hvis logfilen fylder hele den tildelte hukommelse. "Overskriv ældste poster" er standardindstillingen.
 • Værdien af indstillingen af admininistratorens e-mail-adresse kan være en enkelt e-mail-adresse eller en kommasepareret liste over e-mail-adresser.
 • "Signer eksporter digitalt" bestemmer, om printeren automatisk signerer hver eksporteret sikkerhedslog. Standardindstillingen er fra.
 • "Grad af alvor for hændelser, der skal logges", registrerer alvorlighedsværdien for hver enkelt hændelse. Standardindstillingen er 4.
 • "Perifer syslog ikke-loggede hændelser" bestemmer, om printeren sender hændelser til fjernserveren, der har et alvorlighedsniveau, som er større end værdien for indstillingen "Grad af alvor for hændelser, der skal logges”. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarsel om sletning af logfiler til e-mail" bestemmer, om printeren sender en e-mail til administratoren, hver gang der slettes en logfil via printerens kontrolpanel eller den indbyggede webserver. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarsel om ombrydning af logfiler til e-mail" bestemmer, om printerens en e-mail til administratoren, når logfilsposter overskrives. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarselsniveau om % fuld" bestemmer, om den plads, som logfil fylder, er lig med eller overstiger værdien for advarselsniveau om fuld. Standardindstillingen er 90.
 • "Send e-mail med advarsel om % fuld" bestemmer, om printeren sender en e-mail til administratoren, når logfilen fylder en bestemt del af den tildelte plads. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarsel om eksport af logfiler til e-mail" bestemmer, om printeren sender en e-mail til administratoren, når der er eksporteret en logfil. Standardindstillingen er Nej.
 • "Advarsel om ændrede indstillinger for logfiler til e-mail" bestemmer, om printeren sender en e-mail til administratoren, når værdien af indstillingen Aktiver overvågningslogfil.

Menuen Indstil dato og klokkeslæt

Brug

For at

Aktuel dato og klokkeslæt

Vis de aktuelle dato- og tidsindstillinger for printeren.

Indstil dato og klokkeslæt manuelt

Angiv datoen og klokkeslættet.

Bemærkninger:

 • Dato/klokkeslæt indstilles i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD TT:MM:SS.
 • Hvis du manuelt indstiller dato og klokkeslæt, indstilles Aktiver NTP automatisk til Nej.
Tidszone

Vælg tidszonen.

Bemærk! Standardindstillingen er GMT.

Skift automatisk til/fra sommertid

Til

Fra

Indstil printeren til at bruge de relevante start- og sluttidspunkter for (DST), der er associeret med printerens tidszoneindstilling.

Bemærk! Slået til er standardindstillingen og bruger den anvendte sommertid, der er associeret med indstillingen af tidszone.

Brugerdefineret tidszone

UTC-forskydning

Sommertid start uge

Sommertid startdag Fra

Sommertid start måned

Sommertid starttidspunkt

Sommertid slut uge

Sommertid slut dag

Sommertid slut måned

Sommertid sluttidspunkt

Sommertidsforskydning

Vælg tidszonen.

Aktiver NTP

Til

Fra

Aktiver eller deaktiver netværkstidsprotokol, som synkroniserer uret på printere på netværket.

Bemærk! Standardindstillingen er Til.

NTP-server

Vis NTP-serveradressen.

Aktiver Godkendelse

Fra

Til

Skift godkendelsesindstillingen til Til eller Fra.

Bemærkninger:

 • Standardindstillingen er fra.
 • Hvis godkendelsesindstillingen er aktiveret, beder printeren om brugerens legitimationsoplysninger som f.eks. bruger-id og adgangskode.