Menuen Forbrugsstoffer

Brug

For at

Udskift forbrugsstof

Alle fotokonduktorer

Cyan fotokonduktor

Magenta fotokonduktor

Gul fotokonduktor

Sort fotokonduktor

Separatoropsamlingsenhed og rulle

Giv mulighed for at nulstille forbrugstælleren for forbrugsstofferne.

  • Vælg Ja for at nulstille forbrugstælleren.

  • Vælg Nej at afslutte.

  • Bemærk! Nulstil forbrugsstoftælleren, når du har udskiftet fotokonduktoren.

Cyan kassette

Få vist status for kassetter, som kan være en af følgende:

Tidlig advarsel

Lav

Ugyldig

Nær ved slutningen af sin levetid

Erstat

Mangler

Defekt

OK

Uunderstøttet

Magenta kassette

Gul kassette

Sort kassette

Separatoropsamlingsenhed og rulle

OK

Erstat

Få vist status for separator-opsamlingsenhed og ruller.

Spildtonerflaske

Næsten fuld

Erstat

Mangler

OK

Vis spildtonerflaskens status.

Fuser

Tidlig advarsel

Lav

Erstat

Mangler

OK

Viser status for fuseren.

Overførselsmodul

Tidlig advarsel

Lav

Erstat

Mangler

OK

Vis overførselsmodulets status.