Knoppen op het aanraakscherm gebruiken

Opmerking: Afhankelijk van uw opties en beheerdersinstellingen wijken uw schermen en knoppen mogelijk af van de weergegeven schermen en knoppen.

Voorbeeld van aanraakscherm

Knop

Functie

Beginscherm

Hiermee keert u terug naar het beginscherm.

Omlaag bladeren

Hiermee geeft u een vervolgkeuzelijst weer.

Aflopend naar links bladeren

Hiermee kunt u in aflopende volgorde naar een andere waarde bladeren.

Oplopend naar rechts bladeren

Hiermee kunt u in oplopende volgorde naar een andere waarde bladeren.

Pijl naar links

Hiermee kunt u naar links bladeren.

Pijl naar rechts

Hiermee kunt u naar rechts bladeren.

Indienen

Hiermee wordt een waarde opgeslagen als de nieuwe standaardinstelling van de gebruiker.

Back (Achter)

Hiermee navigeert u naar het vorige scherm


Andere knoppen op het aanraakscherm

Knop

Functie

Pijl-omlaag

Hiermee bladert u omlaag naar het volgende scherm.

Pijl-omhoog

Hiermee bladert u omhoog naar het volgende scherm.

Niet-geselecteerd keuzerondje

Dit is een niet-geselecteerd keuzerondje. Het keuzerondje is grijs om aan te geven dat het niet-geselecteerd is.

Geselecteerd keuzerondje

Dit is een geselecteerd keuzerondje. Het keuzerondje is blauw om aan te geven dat het geselecteerd is.

Taken annuleren

Hiermee wordt het scherm Taken annuleren geopend. In het scherm Taken annuleren worden drie kopjes weergegeven: Afdrukken, Faxen en Netwerk.

De volgende items zijn beschikbaar onder de kopjes Afdrukken, Faxen en Netwerk:

  • Afdruktaak

  • Kopieertaak

  • Faxprofiel

  • FTP

  • E-mailverzending

Onder elk kopje staat een kolom met een lijst taken. In elke kolom kunnen slechts drie taken per scherm worden weergegeven. Elke taak wordt weergegeven als een knop die u kunt aanraken om informatie over die taak op te vragen. Als er meer dan drie taken voorkomen in een kolom, verschijnt een pijl waarmee u door de taken kunt bladeren.

Doorgaan

Raak deze knop aan wanneer u nog meer wijzigingen voor een taak wilt uitvoeren of nadat u een papierstoring hebt verholpen.

Annuleren

  • Hiermee annuleert u een actie of een selectie.

  • U kunt met deze knop ook een scherm annuleren en naar het vorige scherm terugkeren.

Selecteren

Hiermee selecteert u een menu of menu-item.


Functies

Functie

Beschrijving

Menupad:

Menu's >Instellingen >Kopieerinstellingen > Aantal exemplaren

Boven in elk menuscherm wordt een pad weergegeven. De functie toont het pad naar het huidige menu en de exacte locatie binnen de menu's.

U kunt elk onderstreept woord aanraken om naar het betreffende menu of menu-item terug te gaan.

"Aantal exemplaren" is niet onderstreept, aangezien dit het actieve scherm is. Als u op het scherm Aantal exemplaren een onderstreept woord aanraakt voordat het aantal exemplaren is ingesteld en opgeslagen, wordt de selectie niet opgeslagen en wordt dit niet de standaardinstelling van de gebruiker.

Waarschuwing interventiebericht

Als er een interventiebericht wordt weergegeven waardoor een functie als Kopiëren of Faxen wordt afgesloten, verschijnt er een rood bolletje op de functieknop op het beginscherm. Dit geeft aan dat er een interventiebericht aanwezig is.