Helderheid van het display aanpassen

Als u problemen hebt met het aflezen van het display, kunt u de LCD-helderheid aanpassen in het menu Instellingen.

  1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat het bericht Gereed wordt weergegeven.

  2. Raak aan op het beginscherm.

  3. Raak Settings (Instellingen) aan.

  4. Raak General Settings (Algemene instellingen) aan.

  5. Raak de pijl-omlaag aan tot Screen Brightness (Helderheid van scherm) wordt weergegeven.

  6. Raak de pijlen aan om de helderheid te verhogen of te verlagen.

    De instellingen voor de helderheid kunnen worden aangepast van 5 tot 100 (100 is de standaardinstelling).

  7. Raak Submit (Indienen) aan.

  8. Raak aan.