Energie besparen

Spaarstand aanpassen

U kunt energie besparen door het aantal minuten dat de printer wacht tot hij overgaat op de Spaarstandmodus verlagen.

Het instelbereik ligt tussen de 1 en 240 minuten.

Standaardfabrieksinstelling

Printermodel

1 minuut

X860

5 minuten

X862

60 minuten

X864


Embedded Web Server gebruiken
 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: Als u het IP-adres van uw printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina of de pagina's met menu-instellingen af en zoekt u het IP-adres op in het gedeelte TCP/IP.
 2. Klik op Instellingen en op Algemene instellingen.

 3. Klik op Timeouts.

 4. Voer in het veld Spaarstand het aantal minuten in dat de printer moet wachten voordat de spaarstand wordt ingeschakeld.

 5. Klik op Verzenden.

Bedieningspaneel van de printer gebruiken
 1. Zorg ervoor dat de printer is ingeschakeld en dat Gereed wordt weergegeven.

 2. Raak aan op het startscherm.

 3. Raak Instellingen aan.

 4. Raak Algemene instellingen aan.

 5. Raak de pijl omlaag aan tot Time-outs wordt weergegeven.

 6. Raak Time-outs aan.

 7. Raak de pijltoetsen naast Spaarstandmodus aan om het aantal minuten te selecteren dat de printer moet wachten voor de spaarstandmodus wordt ingeschakeld.

 8. Raak Verzenden aan.

 9. Raak aan.