Tonerintensiteit aanpassen

  1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

    Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een pagina met netwerkinstellingen af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
  2. Klik op Instellingen.

  3. Klik op Afdrukinstellingen.

  4. Klik op Menu Kwaliteit.

  5. Pas de instelling voor tonerintensiteit aan.

  6. Klik op Indienen.