Menu Brochure-aanpassingen

Het menu Brochure-aanpassingen is beschikbaar als er een brochurefinisher is geïnstalleerd. Als u brochures afdrukt kunt u verschillende aanpassingen selecteren in dit menu.

U opent als volgt het menu Brochure-aanpassingen:

  1. Schakel de printer uit.

  2. Houd en ingedrukt terwijl u de printer aanzet.

  3. Laat de knoppen los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

    De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het Menu configuratie wordt weergegeven.

  4. Raak de Pijl-omlaag aan tot Brochure-aanpassingen wordt weergegeven.

  5. Raak Brochure-aanpassingen aan.

Menu-item

Beschrijving

Papierformaat

A4

A5

Letter

Legal

Executive

Oficio

Folio

Statement

Universal

A3

Tabloid

JIS B4

Hiermee geeft u het papierformaat op

Opmerking: het papierformaat in Lade 1 is de standaardinstelling.

Totale aantal vellen

1-2 vellen

3 vellen

4 vellen

5-7 vellen

8-15 vellen

Hiermee geeft u het totale aantal vellen in een brochure op

Opmerking: 1-2 vellen is de standaardinstelling.

Vouwoverlap aanpassen

Overlap aan bovenkant

Overlap aan onderkant

Selecteer op basis van de afgedrukte uitvoer overlap aan de bovenkant of onderkant

Scheeftrekken aanpassen bij maken van brochure

Scheeftrekking rechtsom

Scheeftrekking linksom

Selecteer de richting van de scheeftrekking op basis van de afgedrukte uitvoer