Uitgaande fax annuleren

Een fax annuleren terwijl de originele documenten nog worden gescand

Een fax annuleren nadat de originelen naar het geheugen zijn gescand

  1. Raak Taken annuleren aan op het beginscherm.

    Het scherm Taken annuleren wordt weergegeven.

  2. Raak de taak of taken aan die u wilt annuleren.

    Er worden slechts drie taken weergegeven op het scherm. Raak de pijl omlaag aan totdat de door u gewenste taak wordt weergegeven en raak vervolgens de taak aan die u wilt annuleren.

  3. Raak Geselecteerde taken verwijderen aan.

    Het scherm Geselecteerde taken worden verwijderd wordt weergegeven en de geselecteerde taken worden verwijderd. Vervolgens wordt het beginscherm weergegeven.