Faxinstellingen aanpassen

De faxresolutie wijzigen

Door het aanpassen van de instelling voor de resolutie wordt de kwaliteit van de fax gewijzigd. De instellingen variëren van Standaard (hoogste snelheid) tot Ultrafijn (laagste snelheid, hoogste kwaliteit).

 1. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

  Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat.
 2. Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

 3. Raak Fax aan op het beginscherm.

 4. Gebruik het toetsenblok voor het invoeren van het faxnummer.

 5. Raak Options (Opties) aan.

 6. Raak in het gedeelte Resolutie de pijlen aan om de gewenste resolutie in te stellen.

 7. Raak Fax It (Faxen) aan.

Een fax lichter of donkerder maken

 1. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

  Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat.
 2. Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

 3. Raak Fax aan op het beginscherm.

 4. Gebruik het toetsenblok voor het invoeren van het faxnummer.

 5. Raak Options (Opties) aan.

 6. Raak in het gedeelte Intensiteit de pijlen aan om de intensiteit van de fax aan te passen.

 7. Raak Fax It (Faxen) aan.

Een fax verzenden op een gepland tijdstip

 1. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADF) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

  Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADF. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat.
 2. Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

 3. Raak Fax aan op het beginscherm.

 4. Geef het faxnummer op met de cijfers op het aanraakscherm of op het toetsenblok.

 5. Raak Options (Opties) aan.

 6. Raak Advanced Options (Geavanceerde opties) aan.

 7. Raak Delayed Send (Vertraagd verzenden) aan.

  Opmerking: Als de Faxmodus op Faxserver staat ingesteld, wordt de knop voor vertraagd verzenden niet weergegeven. Faxen die wachten op verzending, staan vermeld in de faxwachtrij.
 8. Raad de pijlen aan om het tijdstip te wijzigen waarop de fax zal worden verzonden.

  De tijdsduur wordt met stappen van 30 minuten verkort of verlengd. Als het huidige tijdstip wordt weergegeven, wordt de pijl naar links grijs weergegeven.

 9. Raak Done (Gereed) aan.

 10. Raak Fax It (Faxen) aan.

  Opmerking: Het document wordt op het geplande tijdstip gescand en gefaxt.

Een faxlog bekijken

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een pagina met netwerkinstellingen af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Rapporten.

 3. Klik op Faxtaaklog of op Kieslog faxnummers.

Ongewenste faxen blokkeren

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Settings (Instellingen).

 3. Klik op Fax Settings (Faxinstellingen).

 4. Klik op Analog Fax Setup (Analoge faxinstellingen).

 5. Klik op Block No Name Fax (Fax zonder naam blokkeren).

  Deze optie blokkeert alle inkomende faxen zonder faxstationnaam of met een privégebruikers-ID.

 6. Voer in het veld Lijst met geblokkeerde faxnummers de telefoonnummers of de faxstationnamen in van specifieke faxverzenders die u wilt blokkeren.