Poortinstellingen wijzigen na het installeren van een nieuw netwerk Interne 'Solutions' Poort (ISP)

Wanneer een nieuwe Lexmark ISP (Internal Solutions Port) in de printer wordt geïnstalleerd, moeten de printerconfiguraties worden bijgewerkt op computers die toegang hebben tot de printer omdat de printer een nieuw IP-adres krijgt toegewezen. Alle computers die toegang tot de printer hebben, moeten worden bijgewerkt met dit nieuwe IP-adres.

Opmerkingen:

Voor Windows-gebruikers

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

 2. Open de printermap.

  Windows 8

  Vanuit de charm Zoeken, typ Uitvoeren, en navigeer dan naar:

  Toepassingenlijst >Uitvoeren > typ control printers >OK

  Windows 7 of eerdere versies
  1. Klik op of klik op Start en dan op Uitvoeren.

  2. Typ control printers in het dialoogvenster Zoekopdracht starten of Uitvoeren.

  3. Druk op Enter of klik op OK.

 3. Voer een van de volgende acties uit om de printer die veranderd is te selecteren:

  Opmerking: Als er meer dan één exemplaar van de printer is, werk dan alle exemplaren bij met het nieuwe IP-adres.
 4. Klik op de tab Ports (Poorten).

 5. Selecteer de poort in de lijst en klik op Poort configureren.

 6. Typ het nieuwe IP-adres in in het veld “Printernaam of IP-adres”.

 7. Klik op OK >Sluiten.

Voor Macintosh-gebruikers

 1. Open een webbrowser en typ het IP-adres van de printer in de adresbalk.

  Opmerkingen:

 2. Voeg de printer toe.