Problemen met de scanner oplossen

Een niet-reagerende scanner controleren

Als de scanner niet reageert, controleer dan of:

Als u dit alles hebt gecontroleerd, schakelt u de printer uit en vervolgens weer in. In veel gevallen is het probleem met de scanner dan verholpen.

Scannen is mislukt

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een van de volgende opties:

Controleer de kabelaansluitingen

Zorg dat de netwerk- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.


Mogelijk is er een fout opgetreden in het programma

Schakel de computer uit en vervolgens weer in.

Scannen duurt te lang of de computer loopt vast tijdens scannen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Andere softwareprogramma's verstoren mogelijk het scannen.

Sluit alle ongebruikte programma's.


Mogelijk is de scanresolutie te hoog ingesteld

Selecteer een lagere scanresolutie.

Slechte kwaliteit van gescande afbeeldingen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer of er foutberichten op het display zijn weergegeven.

Verwijder eventuele foutberichten.


Mogelijk is de glasplaat vuil.

Reinig de glasplaat met een schone, stofvrije doek die met water is bevochtigd. Zie De glasplaat reinigen voor meer informatie.


Pas de scanresolutie aan

Verhoog de resolutie van de scan voor een betere kwaliteit van de uitvoer.


Controleer de kwaliteit van het origineel

Zorg dat het document van goede kwaliteit is.


Controleer de plaatsing van het origineel

Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.

Documenten of foto's worden worden gedeeltelijk gescand

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Controleer de plaatsing van het origineel

Zorg dat het document of de foto linksboven op de glasplaat is geplaatst, met de bedrukte zijde naar beneden.


Controleer de instelling voor papierformaat

Zorg dat de instelling voor papierformaat overeenkomt met het papier dat in de lade is geplaatst:

  1. Controleer op het bedieningspaneel van de printer de instelling voor papierformaat in het menu Papier.

  2. Geef de juiste instelling voor formaat op voor u de taak verzendt voor afdrukken:

    • Windows: geef het formaat op dat is ingesteld in Printereigenschappen.

    • Macintosh: geef het formaat op dat is ingesteld in het dialoogvenster Pagina-instelling.

Kan niet vanaf een computer scannen

Hieronder volgen mogelijke oplossingen. Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

Kijk of er foutberichten op het display worden weergegeven.

Verwijder eventuele foutberichten.


Controleer de stroomtoevoer

Controleer of de stekker van de printer goed in het stopcontact zit, of het apparaat is ingeschakeld en of Gereed op het display wordt weergegeven.


Controleer de kabelaansluitingen

Zorg dat de netwerk- of USB-kabel goed op de computer en op de printer is aangesloten.