De virtuele display controleren

Wanneer de Embedded Web Server open is, wordt in de linkerbovenhoek een virtuele display weergegeven. Deze werkt net zoals een echte display op het bedieningspaneel van de printer en geeft printerberichten weer.

Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser om de Embedded Web Server te openen.

Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres in het TCP/IP-gedeelte.

De virtuele display wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.