Snelkoppelingen maken

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken met de Embedded Web Server

U kunt een permanente faxbestemming maken en er een snelkoppelingsnummer aan toewijzen, zodat u niet elke keer als u een fax wilt verzenden het gehele faxnummer van de ontvanger hoeft in te voeren op het bedieningspaneel van de printer. U kunt een snelkoppeling maken voor één faxnummer of een groep met faxnummers.

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Settings (Instellingen).

 3. Klik op Manage Shortcuts (Snelkoppelingen beheren).

  Opmerking: u wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Vraag uw systeembeheerder om een gebruikers-ID en een wachtwoord als u deze nog niet hebt.
 4. Klik op Fax Shortcut Setup (Instellingen faxsnelkoppeling).

 5. Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en geef het faxnummer op.

  Als u een snelkoppeling voor meerdere nummers wilt maken, dient u de faxnummers voor die groep op te geven.

  Opmerking: u dient de afzonderlijke faxnummers via een puntkomma (;) van elkaar te scheiden.
 6. Wijs een snelkoppelingsnummer toe.

  Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

 7. Klik op Add (Voeg toe).

Een snelkoppeling voor een faxbestemming maken met het aanraakscherm

 1. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde omhoog en de korte zijde als eerste in de ADI of met de bedrukte zijde omlaag op de glasplaat.

  Opmerking: plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat.
 2. Als u een document in de ADI plaatst, moet u de papiergeleiders aanpassen.

 3. Raak Fax aan op het beginscherm.

 4. Geef het faxnummer op.

  Als u een groep met faxnummers wilt maken, raakt u Volgend nr. aan en geeft u het volgende faxnummer op.

 5. Raak Opslaan als snelkoppeling aan.

 6. Voer een naam in voor de snelkoppeling.

 7. Raak OK aan.

 8. Raak Faxen aan om de fax te verzenden of raak aan om naar het beginscherm terug te keren.

De snelkoppeling voor de faxbestemming wijzigingen via de Embedded Web Server

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een pagina met netwerkinstellingen af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Instellingen.

 3. Klik op Snelkoppelingen beheren.

  Opmerking: u wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Vraag uw systeembeheerder om een gebruikers-ID en een wachtwoord als u die nog niet hebt.
 4. Klik op Instellingen faxsnelkoppeling.

 5. Selecteer de invoer in de lijst en werk die bij via het tekstvak.

 6. Klik op Wijzigen.