Snelkoppelingen maken

U kunt een permanente FTP-bestemming maken en hieraan een snelkoppelingsnummer toewijzen. Zo hoeft u niet elke keer wanneer u een document naar een FTP-server wilt verzenden, het volledige adres van de FTP-site hoeft in te voeren op het bedieningspaneel van de printer. U kunt op twee manieren snelkoppelingsnummers maken: op een computer of via het aanraakscherm van de printer.

Een FTP-snelkoppeling maken met de Embedded Web Server

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een pagina met netwerkinstellingen af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Instellingen.

 3. Klik in Overige instellingen op Snelkoppelingen beheren.

  Opmerking: u wordt mogelijk om een wachtwoord gevraagd. Vraag uw systeembeheerder om een gebruikers-ID en een wachtwoord als u die nog niet hebt.
 4. Klik op Instellingen FTP-snelkoppeling.

 5. Voer de betreffende informatie in de velden in.

 6. Voer een snelkoppelingsnummer in.

 7. Klik op Toevoegen.

Een FTP-snelkoppeling maken met het aanraakscherm

 1. Raak FTP aan op het beginscherm.

 2. Typ het adres van de FTP-site.

 3. Raak Opslaan als snelkoppeling aan.

 4. Voer een naam in voor de snelkoppeling.

 5. Druk op Enter.

 6. Controleer of de naam en het nummer van de snelkoppeling juist zijn en raak vervolgens OK aan. Als de naam en het nummer niet juist zijn, raakt u Annuleren aan en voert u de gegevens opnieuw in.

  Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

 7. Raak Verzenden aan om het scannen te starten of raak aan om naar het beginscherm terug te keren.