Kleurendocumenten per e-mail verzenden

  1. Plaats een origineel document met de bedrukte zijde naar boven en de korte zijde als eerste in de automatische documentinvoer (ADI) of met de bedrukte zijde naar beneden op de glasplaat.

    Opmerking: Plaats geen briefkaarten, foto's, kleine voorwerpen, transparanten, fotopapier of dun materiaal (zoals knipsels uit tijdschriften) in de ADI. Gebruik in plaats daarvan de glasplaat.
  2. Als u een document in de automatische documentinvoer plaatst, dient u de papiergeleiders aan te passen.

  3. Raak E-mail aan op het beginscherm.

  4. Typ een e-mailadres.

  5. Raak Opties aan.

  6. Raak Kleur aan.

  7. Raak E-mailen aan.