Voorbereiden op e-mailen

De e-mailfunctie instellen

Om de e-mailfunctie te activeren, moet deze worden ingeschakeld in de printerconfiguratie en over een geldig IP-adres of gatewayadres beschikken. U stelt als volgt de e-mailfunctie in:

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een pagina met netwerkinstellingen af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Instellingen.

 3. Klik bij Standaardinstellingen op Instellingen E-mail/FTP.

 4. Klik op E-mailinstellingen.

 5. Klik op E-mailserver instellen.

 6. Vul in alle velden de juiste gegevens in.

 7. Klik op Verzenden.

De e-mailinstellingen configureren

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Settings (Instellingen).

 3. Klik op E-mail/FTP Settings (E-mail-/FTP-instellingen).

 4. Klik op E-mail Settings (E-mailinstellingen).

 5. Voer de betreffende informatie in de velden in.

 6. Klik op Submit (Verzenden).