E-mailsnelkoppeling maken

Een e-mailsnelkoppeling maken met de Embedded Web Server

 1. Typ het IP-adres van de printer in het adresveld van uw webbrowser.

  Opmerking: Als u het IP-adres van de printer niet weet, drukt u een netwerkconfiguratiepagina af en zoekt u het IP-adres op in het TCP/IP-gedeelte.
 2. Klik op Settings (Instellingen).

 3. Klik in Overige instellingen op Manage Shortcuts (Snelkoppelingen beheren).

 4. Klik op E-mail Shortcut Setup (Instellingen e-mailsnelkoppeling).

 5. Voer een unieke naam in voor de ontvanger en geef vervolgens het e-mailadres op.

  Opmerking: Als u meerdere adressen invoert, dient u de afzonderlijke adressen door een komma (,) van elkaar te scheiden.
 6. Selecteer de scaninstellingen (Indeling, Inhoud, Kleur en Resolutie).

 7. Voer een snelkoppelingsnummer in en klik vervolgens op Add (Toevoegen).

  Als u een nummer invoert dat al in gebruik is, wordt u gevraagd een ander nummer te kiezen.

Een e-mailsnelkoppeling maken met het aanraakscherm

 1. Raak E-mail aan op het beginscherm.

 2. Voer het e-mailadres van de ontvanger in.

  Als u een groep met ontvangers wilt maken, raakt u de optie voor Next address (Volgend adres) aan en geeft u het e-mailadres van de volgende ontvanger op.

 3. Raak Save as Shortcut (Opslaan als snelkoppeling) aan.

 4. Typ een unieke naam voor de snelkoppeling en raak daarna Enter (Invoeren) aan.

 5. Controleer of de naam en het nummer van de snelkoppeling juist zijn en raak vervolgens OK aan.

  Als de naam en het nummer niet juist zijn, raakt u Cancel (Annuleren) aan en voert u de gegevens opnieuw in.