Informatie zoeken over de printer

Gewenste informatie

Bron

Eerste installatie-instructies:

 • De printer aansluiten op

 • De printersoftware installeren

Installatiedocumentatie: de installatiedocumentatie wordt bij de printer geleverd en tevens verkrijgbaar op de website van Lexmark op http://support.lexmark.com.

Extra installatieopties en instructies voor het gebruik van de printer:

 • Papier en speciaal afdrukmateriaal selecteren en bewaren

 • Papier in de printer plaatsen

 • Printerinstellingen configureren

 • Documenten en foto's weergeven en afdrukken

 • De printersoftware instellen en gebruiken

 • De printer configureren in een netwerk

 • De printer onderhouden

 • Problemen oplossen

Gebruikershandleiding en Naslagkaart: de handleidingen staan op de cd Software en documentatie.

Ga voor updates naar onze website op http://support.lexmark.com.

Instructies voor:

 • De printer aansluiten op een Ethernet-netwerk

 • Verbindingsproblemen met de printer oplossen

Handleiding netwerken- Open de cd Software en documentatie en ga naar Documentatie voor printer en software in de map Pubs. Klik in de lijst met publicaties op de koppeling Handleiding netwerken.

Hulp bij de printersoftware

Hulp voor Windows of Mac: open een printersoftwareprogramma of –toepassing en klik vervolgens op Help.

Klik op om contextgevoelige informatie te bekijken.

Opmerkingen:

 • De Help wordt automatisch geïnstalleerd met de printersoftware.
 • De printersoftware bevindt zich in de map van het printerprogramma of op het bureaublad, afhankelijk van uw besturingssysteem.

De nieuwste aanvullende informatie, updates en klantenondersteuning:

 • Documentatie

 • Stuurprogramma's downloaden

 • Ondersteuning via live-chat

 • Ondersteuning per e-mail

 • Telefonische ondersteuning

Lexmark ondersteuningswebsite—http://support.lexmark.com

Opmerking: Selecteer uw land of regio en selecteer vervolgens uw product om de juiste ondersteuningssite weer te geven.

De telefoonnummers voor ondersteuning en kantooruren voor uw regio of land kunt u terugvinden op de ondersteuningswebsite of op het garantiebewijs dat u bij de printer hebt ontvangen.

Noteer de volgende gegevens (deze vindt u op de bon en op de achterkant van de printer) en houd deze bij de hand wanneer u contact met ons opneemt. We kunnen u dan sneller helpen.

 • Typenummer van apparaat

 • Serienummer

 • Aankoopdatum

 • Winkel waar apparaat is aangeschaft

Garantieverklaring

Garantie-informatie varieert per land of regio:

 • In de VS: zie de beperkte garantievoorwaarden die bij uw printer zijn geleverd of ga naar http://support.lexmark.com.

 • In andere landen of regio's: raadpleeg de gedrukte garantie die bij de printer is geleverd.