Menu Instellingen

Menu Algemene instellingen

Menu-item

Beschrijving

Taal op display

Engels

Frans

Duits

Italiaans

Spaans

Deens

Noors

Nederlands

Zweeds

Portugees

Fins

Russisch

Pools

Hongaars

Turks

Cesky

Vereenvoudigd Chinees

Traditioneel Chinees

Koreaans

Japans

Hiermee wordt de taal van de tekst op de display ingesteld

Opmerking: niet alle talen zijn voor alle printers beschikbaar.

Ecomodus

Uit

Energie

Energie/papier

Papier

Hiermee gebruikt u zo min mogelijk energie, papier of speciaal afdrukmateriaal

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling. Met Uit worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen opnieuw ingesteld op de printer.
 • De instelling Energie beperkt het stroomgebruik van de printer tot een minimum. De prestaties kunnen hierdoor worden beïnvloed, maar de afdrukkwaliteit niet.
 • Met de instelling Papier beperkt u de hoeveelheid papier en speciaal afdrukmateriaal die voor een afdruktaak vereist is tot een minimum. De prestaties kunnen hierdoor worden beïnvloed, maar de afdrukkwaliteit niet.
 • Met de instelling Energie/papier wordt het gebruik van stroom en papier en speciaal afdrukmateriaal tot een minimum beperkt.
Beginconfiguratie uitvoeren

Ja

Nee

Geeft de printer de opdracht om de installatiewizard uit te voeren

Opmerkingen:

 • Ja is de standaardinstelling.
 • Nadat u de installatiewizard hebt voltooid door in het scherm voor de landselectie op Gereed te klikken, wordt de standaardinstelling Nee.
Papierformaten

VS

Metrisch

Opmerkingen:

 • De eerste instelling wordt bepaald door uw landselectie in de initiële installatiewizard.
 • Als u deze instelling wijzigt, verandert ook de instelling Maateenheden in het menu Universal-instelling en de standaardwaarde voor elke invoerbron in het menu Papierformaat/-soort.
Uitvoerlamp

Normale/Stand-bymodus

 • Helder

 • Gedimd

 • Uit

Spaarstand

 • Helder

 • Gedimd

 • Uit

Stelt het licht in van een optionele uitvoerlade

Opmerkingen:

 • In de Normale/Stand-bymodus is de standaardinstelling Helder.
 • In de Spaarstandmodus is de standaardinstelling Gedimd.
Alarmen

Alarminstelling

Cartridge-alarm

Nietjesalarm

Perforatoralarm

Hiermee wordt een alarm ingesteld dat klinkt wanneer de gebruiker moet ingrijpen

De beschikbare selecties voor elk alarmtype zijn:

Uit

Eén keer

Continu

Opmerkingen:

 • Eén keer is de standaardinstelling voor Alarminstelling. Als Eén keer is ingesteld, laat de printer drie korte alarmtonen horen.
 • Uit is de standaardinstelling voor Cartridge-alarm en Nietjesalarm. Uit betekent dat er geen alarm klinkt.
 • Als Continu is ingesteld, herhaalt de printer de drie alarmtonen elke tien seconden.
 • Het Nietjesalarm is alleen beschikbaar als de finisher is geïnstalleerd.
 • Het Perforatoralarm wordt alleen weergegeven als er een finisher met perforator is geïnstalleerd.
Time-outs

Stand-bymodus

Hiermee stelt u de duur van de stand-bymodus in voor de printer

Time-outs

Spaarstand

1-240 min

Hiermee stelt u in hoeveel minuten de printer wacht nadat een afdruktaak is afgedrukt voordat de spaarstand van de printer wordt ingeschakeld

Opmerkingen:

 • De standaardinstelling is 30 minuten.
 • Met lagere instellingen bespaart u energie, maar de opwarmtijd duurt langer.
 • Selecteer de laagste instelling als de printer op hetzelfde stroomcircuit is aangesloten als de verlichting en u merkt dat de verlichting flikkert.
 • Selecteer een hoge instelling als de printer continu wordt gebruikt. In de meeste gevallen blijft de printer dan gereed om af te drukken met een minimale opwarmtijd.
Time-outs

Timeout scherm

15-300 sec.

Hiermee wordt ingesteld hoeveel seconden de printer wacht alvorens de printerdisplay terugkeert naar de werkstand Gereed

Opmerking: 30 seconden is de standaardinstelling.

Time-outs

Afdruktimeout

Uitgeschakeld

1-255 sec.

Hiermee wordt ingesteld hoeveel seconden de printer wacht om een melding voor einde taak te ontvangen voordat de rest van de afdruktaak wordt geannuleerd

Opmerkingen:

 • 90 seconden is de standaardinstelling.
 • Als de ingestelde tijd is verstreken, wordt een gedeeltelijk afgedrukte pagina die zich nog steeds in de printer bevindt, afgedrukt en controleert de printer of er nog nieuwe afdruktaken in de wachtrij staan.
 • Afdruktimeout is alleen beschikbaar als u PCL-emulatie gebruikt. Deze instelling is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PostScript-emulatie wordt gebruikt.
Time-outs

Wachttimeout

Uitgeschakeld

15-65535 sec.

Hiermee wordt de tijd in seconden ingesteld die de printer wacht op verdere gegevens voordat de afdruktaak wordt geannuleerd

Opmerkingen:

 • 40 seconden is de standaardinstelling.
 • Wachttime-out is alleen beschikbaar wanneer de printer PostScript-emulatie gebruikt. Deze instelling is niet van invloed op afdruktaken waarvoor PCL- of PPDS-emulatie wordt gebruikt.
Time-outs

Timeout wachttaken

5-255 sec.

Hiermee stelt u de wachttijd in dat de printer op gebruikersinterventie wacht voordat taken die niet-beschikbare bronnen vereisen in de wacht worden geplaatst en wordt verder gegaan met het afdrukken van andere taken in de afdrukwachtrij

Opmerkingen:

 • 30 seconden is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.
Afdrukherstel

Automatisch doorgaan

Uitgeschakeld

5-255 sec.

Hiermee krijgt de printer opdracht automatisch door te gaan met afdrukken als bepaalde offline situaties niet binnen de opgegeven termijn zijn opgelost

Opmerking: Uitgeschakeld is de standaardinstelling.

Afdrukherstel

Herstel na storing

Auto

Aan

Uit

Hiermee geeft u op of de printer vastgelopen pagina's opnieuw afdrukt

Opmerkingen:

 • Auto is de standaardinstelling. De printer drukt vastgelopen pagina's opnieuw af, tenzij het geheugen om de pagina's op te slaan nodig is voor andere afdruktaken.
 • Als Aan de instelling is, worden vastgelopen pagina's altijd opnieuw afgedrukt.
 • Als Uit de instelling is, worden vastgelopen pagina's nooit opnieuw afgedrukt.
Afdrukherstel

Paginabeveiliging

Uit

Aan

Hiermee drukt de printer een pagina af die anders mogelijk niet zou worden afgedrukt

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling. Met de instelling Uit wordt een pagina gedeeltelijk afgedrukt wanneer er niet genoeg geheugen is om de hele pagina af te drukken.
 • Met de instelling Aan verwerkt de printer de hele pagina zodat de volledige pagina wordt afgedrukt.
Fabrieksinstellingen

Niet herstellen

Nu herstellen

Hiermee zet u de printerinstellingen terug naar de standaardinstellingen

Opmerkingen:

 • Niet herstellen is de standaardinstelling. Als Niet herstellen is ingesteld, blijven de gebruikersinstellingen van kracht.
 • Als Nu herstellen is ingesteld, worden alle printerinstellingen terug naar de standaard fabriekswaarden gezet, met uitzondering van de menu-instellingen voor Netwerk en Poorten. Downloads die zijn opgeslagen in het RAM-geheugen worden verwijderd. Geladen bronnen die zijn opgeslagen in het flashgeheugen of op de vaste schijf van de printer worden niet verwijderd.

Menu Kopieerinstellingen

Menu-item

Beschrijving

Inhoud

Tekst/foto

Foto

Afgedrukte afbeelding

Tekst

Hiermee geeft u het type inhoud van de kopieertaak aan

Opmerkingen:

 • Tekst/foto is de standaardinstelling. U kunt de instelling Tekst/foto gebruiken als het origineel tekst en afbeeldingen of foto's bevat.
 • De instelling Foto geeft aan dat de scanner extra aandacht moet besteden aan afbeeldingen en foto's. Met deze instelling duurt het scannen langer, maar worden alle dynamische tonen van het origineel zo goed mogelijk weergegeven. Hierdoor wordt de hoeveelheid opgeslagen gegevens groter.
 • Afgedrukte afbeelding wordt gebruikt als een taak hoofdzakelijk bestaat uit afbeeldingen. Met Afgedrukte afbeeldingen worden afbeeldingen geconverteerd naar rasterkwaliteit. Rasteren maakt het mogelijk zwart-wit- of kleurafbeeldingen af te drukken door ze om te zetten in een patroon van kleine puntjes met een beperkt aantal kleuren.
 • Met de instelling Tekst wordt tekst scherp, zwart en met een hoge resolutie afgedrukt op een helder witte achtergrond.
Zijden (Duplex)

1-zijdig naar 1-zijdig

1-zijdig naar 2-zijdig

2-zijdig naar 1-zijdig

2-zijdig naar 2-zijdig

Hiermee geeft u op of een origineel document tweezijdig (duplex) of enkelzijdig (simplex) is bedrukt, en of dit vervolgens tweezijdig of enkelzijdig moet worden gekopieerd

Opmerkingen:

 • 1-zijdig naar 1-zijdig: de originele pagina is bedrukt aan één zijde. De gekopieerde pagina zal ook aan één zijde worden bedrukt.
 • 1-zijdig naar 2-zijdig: de originele pagina is bedrukt aan één zijde. De gekopieerde pagina zal aan twee zijden worden bedrukt. Als het origineel bijvoorbeeld uit zes vellen bestaat, omvat de kopie slechts drie, aan beide zijden bedrukte vellen.
 • 2-zijdig naar 1-zijdig: de originele pagina is aan beide zijden bedrukt. De gekopieerde pagina wordt slechts aan één zijde bedrukt. Als het origineel bijvoorbeeld bestaat uit drie vellen papier met een afbeelding aan beide zijden van elk vel, omvat de kopie zes vellen met één afbeelding op één zijde van elk vel.
 • 2-zijdig naar 2-zijdig: de originele pagina is aan beide zijden bedrukt. De kopie vormt een exacte nabootsing van het origineel.
Papierbesparing

Uit

2 op 1, staand

2 op 1, liggend

4 op 1, staand

4 op 1, liggend

Hiermee drukt u twee of vier vellen van een origineel document af op één pagina

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Sorteren

Aan

Uit

Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u de taak meerdere malen afdrukt

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Nieten

Hiermee kunt u nieten inschakelen.

Origineel formaat

Letter

Legal

Executive

Folio

Statement

Universal

4 x 6 inch

3 x 5 inch

Visitekaartje

Aangepast scanformaat <x>

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B5

Boek origineel

Automatische formaatdetectie

Combinatie Letter/Legal

Hiermee geeft u het papierformaat van het originele document op

Kopiëren naar bron

Lade <x>

Invoer voor losse vellen

Invoer voor meerdere vellen

Auto formaataanpassing

Hiermee geeft u de papierbron voor kopieertaken op

Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.

Scheidingsvellen transparanten

Aan

Uit

Hiermee plaatst u een vel papier tussen transparanten

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Scheidingsvellen

Geen

Tussen exemplaren

Tussen taken

Tussen pagina's

Hiermee plaatst u op basis van de geselecteerde waarde een vel papier tussen pagina's, exemplaren of taken

Opmerking: Geen is de standaardinstelling.

Bron scheidingspagina

Lade <x>

Handinvoer

Enveloppenlader

Hiermee geeft u een papierbron op

Intensiteit

1–9

Hiermee geeft u het intensiteitsniveau voor de kopieertaak op

Uitvoerlade

Standaarduitvoerlade

Lade <x>

Hiermee kunt u de uitvoerlade opgeven waarin de kopie wordt uitgevoerd nadat deze is afgedrukt.

Aantal exemplaren

Hiermee geeft u het aantal exemplaren op voor de kopieertaak

Koptekst/voettekst

Linksboven

Linksboven

Uit

Datum/tijd

Paginanummer

Bates-nummer

Aangepaste tekst

Afdrukken op

Alle pagina's

Alleen eerste pagina

Alles behalve eerste pagina

Aangepaste tekst invoeren

Hiermee geeft u de koptekst- of voettekstgegevens op voor linksboven aan de pagina

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling voor Linksboven.
 • “Alle pagina’s” is de standaardinstelling voor Afdrukken op.
Koptekst/voettekst

Middenboven

Middenboven

Uit

Datum/tijd

Paginanummer

Bates-nummer

Aangepaste tekst

Afdrukken op

Alle pagina's

Alleen eerste pagina

Alles behalve eerste pagina

Aangepaste tekst invoeren

Hiermee geeft u de koptekst- of voettekstgegevens op voor het midden van de pagina

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling voor Middenboven.
 • “Alle pagina’s” is de standaardinstelling voor Afdrukken op.
Koptekst/voettekst

Rechtsboven

Rechtsboven

Uit

Datum/tijd

Paginanummer

Bates-nummer

Aangepaste tekst

Afdrukken op

Alle pagina's

Alleen eerste pagina

Alles behalve eerste pagina

Aangepaste tekst invoeren

Hiermee geeft u de koptekst- of voettekstgegevens op voor rechtsboven aan de pagina

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling voor Rechtsboven.
 • “Alle pagina’s” is de standaardinstelling voor Afdrukken op.
Koptekst/voettekst

Linksonder

Linksonder

Uit

Datum/tijd

Paginanummer

Bates-nummer

Aangepaste tekst

Afdrukken op

Alle pagina's

Alleen eerste pagina

Alles behalve eerste pagina

Aangepaste tekst invoeren

Hiermee geeft u de koptekst- of voettekstgegevens op voor linksonder aan de pagina

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling voor Linksonder.
 • “Alle pagina’s” is de standaardinstelling voor Afdrukken op.
Koptekst/voettekst

Middenonder

Middenonder

Uit

Datum/tijd

Paginanummer

Bates-nummer

Aangepaste tekst

Afdrukken op

Alle pagina's

Alleen eerste pagina

Alles behalve eerste pagina

Aangepaste tekst invoeren

Hiermee geeft u de koptekst- of voettekstgegevens op voor het middenonder aan de pagina

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling voor Middenonder.
 • “Alle pagina’s” is de standaardinstelling voor Afdrukken op.
Koptekst/voettekst

Rechtsonder

Rechtsonder

Uit

Datum/tijd

Paginanummer

Bates-nummer

Aangepaste tekst

Afdrukken op

Alle pagina's

Alleen eerste pagina

Alles behalve eerste pagina

Aangepaste tekst invoeren

Hiermee geeft u de koptekst- of voettekstgegevens op voor rechtsonder aan de pagina

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling voor Rechtsonder.
 • “Alle pagina’s” is de standaardinstelling voor Afdrukken op.
Overlay

Uit

Vertrouwelijk

Kopiëren

Concept

Dringend

Aangepast

Hiermee geeft u de overlaytekst op die wordt afgedrukt op elke pagina van de kopieertaak

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

Aangepaste overlay

Hiermee kunt u een aangepaste overlaytekst opgeven

Kopieën met prioriteit toestaan

Aan

Uit

Maakt onderbreking van een afdruktaak mogelijk om een pagina of document te kopiëren.

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Aangepaste scantaak

Aan

Uit

Stelt u in staat een document dat meerdere papierformaten bevat in één kopieertaak te kopiëren

Opslaan als snelkoppeling toestaan

Aan

Uit

Hiermee kunt u de aangepaste kopieerinstellingen opslaan als snelkoppelingen

Opmerking: Aan is de standaardinstelling.

Achtergrond verwijderen

-4 tot +4

Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie


Menu Faxinstellingen

Menu Faxmodus (Analoge faxinstellingen)

In de modus Analoge faxinstellingen worden faxtaken via een telefoonlijn verzonden.

Algemene faxinstellingen

Menu-item

Omschrijving

Faxvoorblad

Faxvoorblad

Standaard uitgeschakeld

Standaard ingeschakeld

Nooit gebruiken

Altijd gebruiken

Veld Naar toevoegen

Aan

Uit

Veld Van toevoegen

Aan

Uit

Van

Veld Bericht toevoegen

Aan

Uit

Bericht

Logo toevoegen

Aan

Uit

Voetnoot <x> toevoegen

Voetnoot <x>

Hiermee configureert u het voorblad van de fax.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling voor alle faxvoorbladopties.

Stationsnaam

Hiermee kunt u de naam van de fax binnen de printer opgeven.

Stationsnummer

Hiermee kunt u het nummer opgeven dat bij de fax hoort.

Station-ID

Stationsnaam

Stationsnummer

Hiermee kunt u opgeven hoe de fax wordt aangeduid.

Handmatig faxen inschakelen

Aan

Uit

Hiermee kunt u de printer zo instellen dat hiermee alleen handmatig kan worden gefaxt. Dit vereist een telefoonlijnsplitter en een telefoonhandset.

Opmerkingen:

 • Gebruik vervolgens een normale telefoon om een binnenkomende faxtaak te beantwoorden en een faxnummer te kiezen.
 • Raak # 0 op het numerieke toetsenblok aan om rechtstreeks naar de functie Handmatig faxen te gaan.
Geheugengebruik

Alles ontvangen

Meestal ontvangen

Gelijk

Meestal verzenden

Alles verzenden

Hiermee definieert u de toewijzing van de relatieve hoeveelheid niet-vluchtig geheugen voor het verzenden en ontvangen van faxtaken.

Opmerkingen:

 • Met de optie “Alles ontvangen” stelt u in dat in het hele geheugen faxtaken worden ontvangen.
 • Met de optie “Meestal ontvangen” stelt u in dat in het grootste deel van het geheugen faxtaken worden ontvangen.
 • "Gelijk" is de standaardinstelling. Bij "Gelijk" wordt het geheugen gesplitst in twee gelijke delen voor het verzenden en voor het ontvangen van faxtaken.
 • Met de optie “Meestal verzenden” stelt u in dat het grootste deel van het geheugen wordt gebruikt voor het verzenden van faxtaken.
 • Met de optie “Alles verzenden” stelt u in dat het geheugen in zijn geheel wordt gebruikt voor het verzenden van faxtaken.
Faxen annuleren

Toestaan

Niet toestaan

Hiermee bepaalt u of de printer faxtaken kan annuleren.

Opmerking: Schakelt u de optie "Faxen annuleren" niet in, dan wordt dit niet weergegeven als optie.

Nummerweergave

FSK

DTMF

Hiermee geeft u aan welk type nummerweergave wordt gebruikt.

Opmerking: FSK is de standaardinstelling.

Faxnummer verbergen

Uit

Vanaf links

Vanaf rechts

Hiermee geeft u op vanaf welke kant cijfers worden verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.

Opmerking: Het aantal tekens dat wordt verborgen bepaalt u met de instelling “Te verbergen cijfers”.

Te verbergen cijfers

0–58

Hiermee bepaalt u het aantal cijfers dat wordt verborgen bij een nummer voor een uitgaande fax.


Faxverzendinstellingen

Menu-item

Omschrijving

Resolutie

Standaard

Fine (Fijn)

Superfijn

Ultrafijn

Hiermee kunt u de kwaliteit in dpi (dots per inch) opgeven. Een hogere resolutie biedt een betere afdrukkwaliteit, maar leidt bij uitgaande faxen tevens tot een langere transmissietijd.

Opmerking: "Standaard" is de standaardinstelling.

Origineel

Letter

Juridisch

Manager

Folio

Statement

Universal

4 x 6 in

3 x 5 in

Visitekaartje

Aangepast scanformaat <x>

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B5

Boek origineel

Auto form.detect.

Combinatie Letter/Legal

Hiermee geeft u het papierformaat op van het document dat wordt gescand.

Opmerking: "Letter" is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.

Zijden (Duplex)

Uit

Lange zijde

Korte zijde

Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • De standaardinstelling is Off (Uit).
 • Met de optie "Lange zijde" wordt ingebonden aan de lange zijde van de pagina (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend).
 • Met de optie "Korte zijde" wordt ingebonden aan de korte zijde van de pagina (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend).
Inhoud

wijzigen

Tekst/foto

Foto

Hiermee geeft u het type inhoud op dat wordt gescand om te faxen.

Opmerkingen:

 • "Tekst'' wordt gebruikt als het document hoofdzakelijk uit tekst bestaat.
 • T"Tekst/foto" is de standaardinstelling. "Tekst/foto" wordt gebruikt wanneer documenten hoofdzakelijk bestaan uit tekst of lijnwerk.
 • "Foto" wordt gebruikt voor een document dat bestaat uit een foto van hoge kwaliteit of een afdruk van een inkjetprinter.
Intensiteit

1–9

Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder.

Opmerking: 5 is de standaardinstelling.

Kiesvoorvoegsel

In het weergegeven numerieke invoerveld kunt u een prefixnummer invoeren.

Regels kiesvoorvoegsel

Prefixregels <x>

Hier kunt u een kiesvoorvoegsel opgeven.

Automatisch opnieuw kiezen

0–9

Hiermee geeft u op hoe vaak de printer moet proberen een fax naar het opgegeven nummer te verzenden.

Opmerking: 5 is de standaardinstelling.

Aantal keren opnieuw kiezen

1–200

Hiermee geeft u het aantal minuten op tussen elke kiespoging.

Achter een PABX

Uit

Aan

Hiermee kunt u het bellen zonder kiestoon inschakelen.

eCM inschakelen

Aan

Uit

Hiermee schakelt u de modus Foutcorrectie in voor faxtaken.

Faxscans inschakelen

Aan

Uit

Hiermee kunt u faxen verzenden door ze te scannen op de printer.

Faxen vanuit de driver

Aan

Uit

Biedt de mogelijkheid om via stuurprogramma's faxtaken naar de printer te verzenden.

Opslaan als snelkoppeling toestaan

Aan

Uit

Hiermee kunt u faxnummers opslaan als snelkoppeling op de printer.

Kiesmodus

Tone (Toon)

Pulse (Pulskeuze)

Hiermee kunt u opgeven of nummers met tonen of pulsen moeten worden gekozen.

Max. snelheid

2400

4800

9600

14400

33600

Hiermee geeft u de maximumsnelheid op in baud waarmee faxen worden verzonden.

Aangepaste scantaak

Aan

Uit

Hiermee kunt u een document dat bestaat uit verschillende papierformaten scannen naar 釪n bestand.

Scanvoorbeeld

Aan

Uit

Hiermee geeft u op of er een voorbeeld wordt weergegeven op het display bij scantaken.

Achtergrond verwijderen

-4 tot +4

Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Automatisch centreren

Aan

Uit

Hiermee kunt u de fax automatisch centreren op de pagina.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Kleur wegfilteren

Kleur wegfilteren

Geen

Rood

Groen

Blauw

Standaarddrempelwaarde rood

0–255

Standaarddrempelwaard groen

0–255

Standaarddrempelwaarde blauw

0–255

Hiermee wordt aangegeven welke kleur tijdens het faxen moet worden weggefilterd en in welke mate er moet worden gefilterd.

Opmerkingen:

 • "Geen" is de standaardinstelling voor "Kleur wegfilteren".
 • 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor de kleur.
Contrast (Contrast)

Beste instelling voor inhoud

0–5

Hiermee kunt u het contrast voor de uitvoer opgeven.

Opmerking: “Beste instelling voor inhoud” is de standaardinstelling.

Spiegelbeeld

Aan

Uit

Hiermee wordt er een afbeelding weergegeven als spiegelbeeld van het originele document.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Negatieve afbeelding

Aan

Uit

Hiermee wordt er een negatieve afbeelding weergegeven van het originele document.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Schaduwdetail

0–4

Hiermee kunt u de zichtbaarheid van de schaduwdetails op een fax aanpassen.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Rand tot rand scannen

Aan

Uit

Hiermee stelt u in of het originele document van rand tot rand wordt gescand voordat het wordt gefaxt.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Scherpte

0–5

Hiermee stelt u de scherpte van een fax in.

Opmerking: 3 is de standaardinstelling.

Kleurenscans fax inschakelen

Standaard ingeschakeld

Nooit gebruiken

Altijd gebruiken

Standaard uitgeschakeld

Hiermee kunt u kleuren faxen.

Opmerking: “Standaard uit” is de standaardinstelling.

Kleurenfaxen automatisch converteren naar zwart-witfaxen

Aan

Uit

Allt uitgaande faxen worden geconverteerd naar zwart-witfaxen.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.


Faxontvangstinstellingen

Menu-item

Omschrijving

Faxen ontvangen inschakelen

Aan

Uit

Biedt de mogelijkheid faxtaken te ontvangen via de printer.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.

Aantal belsignalen

1–25

Hiermee stelt u het aantal belsignalen in voordat een inkomende faxtaak wordt beantwoord.

Opmerking: 1 is de standaardinstelling.

Auto Reduction (Automatisch verkleinen)

Aan

Uit

Hiermee kunt u een binnenkomende faxtaak zodanig schalen dat deze op het papier in de opgegeven invoerlade past.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.

Papierbron

Auto (Autom.)

Lade <x>

Universeellader

Hiermee stelt u de papierbron in die wordt geselecteerd als de printer een inkomende fax afdrukt.

Uitvoerlade

Standaarduitvoerlade

Lade 1<x>

Hiermee stelt u een uitvoerlade in voor ontvangen faxen.

Opmerking: Lade 1 is alleen beschikbaar als de finisher is geïnstalleerd.

Zijden (Duplex)

Aan

Uit

Hiermee schakelt u dubbelzijdig afdrukken (duplex) in voor inkomende faxtaken.

Voettekst fax

Aan

Uit

Hiermee kunt u de transmissie-informatie die onder aan elke pagina van een ontvangen fax wordt weergegeven, wel of niet afdrukken.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.

Max. snelheid

2400

4800

9600

14400

33600

Hiermee geeft u in baud de maximumsnelheid op waarmee faxen worden ontvangen.

Fax doorsturen

Volgende

Print

Afdrukken en doorsturen

Hiermee schakelt u het doorsturen van ontvangen faxen naar een andere ontvanger in.

Doorsturen naar

Fax

E-mail

FTP

LDSS

eSF

Hiermee geeft u het type ontvanger op waaraan faxen worden doorgestuurd.

Opmerking: Dit menu-item is alleen beschikbaar op Embedded Web Server op de printer.

Doorsturen naar snelkoppeling

Biedt u de mogelijkheid het snelkoppelingsnummer in te voeren dat overeenkomt met het type ontvanger (Faxen, E-mail, FPT, LDSS of eSF).

Fax zonder naam blokkeren

Aan

Uit

Hiermee kunt u inkomende faxen blokkeren die verzonden zijn vanaf een apparaat zonder station-ID.

Lijst met geblokkeerde faxnummers

Hiermee schakelt u de lijst met geblokkeerde faxnummers in die in de printer is opgeslagen.

Faxen in wachtrij

De modus Faxen in wachtrij

Uit

Altijd aan

Handmatige

Gepland

Wachtschema fax

Hiermee kunt u de fax de hele tijd of voor een bepaalde tijd overeenkomstig een ingesteld schema in de wachtrij plaatsen.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Nieten

Aan

Uit

Hiermee geeft u de standaardinstelling op voor nieten voor de aangesloten finisher.

Opmerking: Alleen de instellingen die horen bij de geïnstalleerde finisher worden weergegeven.


Faxloginstellingen

Menu-item

Omschrijving

Transmissielog

Log afdrukken

Log niet afdrukken

Alleen afdrukken bij fouten

Hiermee stelt u in dat na elke faxtaak een transmissielog wordt afgedrukt.

Foutenlog ontvangen

Nooit afdrukken

Afdrukken bij fout

Hiermee stelt u in dat na een ontvangstfout een foutlog ontvangen faxen wordt afgedrukt.

Automatisch logs afdrukken

Aan

Uit

Hiermee stelt u in dat automatisch faxlogs worden afgedrukt.

Opmerking: Na 200 taken wordt telkens een log afgedrukt.

Log papierbron

Lade <x>

Handinvoer

Hiermee stelt u de papierbron in voor het afdrukken van logs.

Weergave logs

Naam station op afstand

Gekozen nummer

Hiermee stelt u in of op afgedrukte logs het gekozen nummer of de geretourneerde stationsnaam te zien is.

Opdrachtlog inschakelen

Aan

Uit

Hiermee hebt u toegang tot de faxtaaklog.

Kieslog inschakelen

Aan

Uit

Hiermee hebt u toegang tot de Kieslog faxnummers.

Uitvoerlade log

Standaarduitvoerlade

Lade <x>

Hiermee geeft u de uitvoerlade op voor de afgedrukte faxlogs.


Luidsprekerinstellingen

Menu-item

Omschrijving

Luidsprekermodus

Altijd uit

Aan tot verbinding

Altijd aan

Opmerkingen:

 • Met "Altijd uit" schakelt u de luidsprekers uit.
 • "Aan tot verbinding' is de standaardinstelling. De luidspreker is aan en geeft een geluid weer totdat er een faxverbinding tot stand is gebracht.
 • Met de optie "Altijd aan" schakelt u de luidspreker in.
Luidsprekervolume

High (Hoog)

Laag

Hiermee stelt u het volume in.

Opmerking: "Hoog" is de standaardinstelling.

Volume belsignaal

Aan

Uit

Hiermee regelt u het belsignaalvolume van de faxluidspreker.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.


Speciale belsignalen

Menu-item

Omschrijving

Eén keer

Aan

Uit

Oproepen worden beantwoord met een eenmalig signaal.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.

Dubbel signaal

Aan

Uit

Oproepen worden beantwoord met een dubbel signaal.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.

Drie keer

Aan

Uit

Hiermee beantwoordt u oproepen met drie signalen.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.


Faxmodus (Instellingen faxserver), menu

In de faxservermodus wordt de faxtaak naar een faxserver verzonden voor transmissie.

Instellingen faxserver

Menu-item

Omschrijving

Volgens indeling
Antwoordadres
Onderwerp
Bericht

Hiermee kunt u gegevens invoeren met het virtuele toetsenbord op het aanraakscherm van de printer.

Primaire SMTP-gateway

Hiermee kunt u de gegevens voor de SMTP-serverpoort opgeven.

Opmerking: "25" is de standaard-SMTP-gatewaypoort.

Secundaire SMTP-gateway

Hiermee kunt u de gegevens voor de SMTP-serverpoort opgeven.

Opmerking: "25" is de standaard-SMTP-gatewaypoort.

Beeldformaat

PDF (.pdf)

XPS (.xps)

TIFF (.tif)

Hiermee kunt u het afbeeldingstype opgeven om te scannen naar fax.

Inhoud

wijzigen

Tekst/foto

Foto

Hiermee geeft u het type inhoud op dat wordt gescand om te faxen.

Opmerkingen:

 • "Tekst'' wordt gebruikt als het document hoofdzakelijk uit tekst bestaat.
 • T"Tekst/foto" is de standaardinstelling. "Tekst/foto" wordt gebruikt wanneer documenten hoofdzakelijk bestaan uit tekst of lijnwerk.
 • "Foto" wordt gebruikt voor een document dat bestaat uit een foto van hoge kwaliteit of een afdruk van een inkjetprinter.
Faxresolutie

Standaard

Fine (Fijn)

Superfijn

Ultrafijn

Hiermee kunt u de resolutie opgeven om te scannen naar fax.

Intensiteit

1–9

Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder.

Opmerking: 5 is de standaardinstelling.

Ori?tatie

Staand

Liggend

Hiermee kunt u de afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven.

Origineel

Letter

Juridisch

Manager

Folio

Statement

Universal

4 x 6 in

3 x 5 in

Visitekaartje

Aangepast scanformaat <x>

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B5

Boek origineel

Auto form.detect.

Combinatie Letter/Legal

Hiermee geeft u het papierformaat op van het document dat wordt gescand.

Opmerking: "Letter" is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.

Multipage TIFF gebruiken

Aan

Uit

Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's ten behoeve van een faxtaak, kan een TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten.

Opmerkingen:

 • On (Aan) is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.
Analoge ontvangst inschakelen

Aan

Uit

Hiermee kunt u analoge faxen ontvangen.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.


E-mail Settings menu

Menu-item

Omschrijving

Instellingen e-mailserver

Onderwerp

Bericht

Hiermee kunt u de gegevens van de e-mailserver opgegeven.

Opmerking: Het berichtvak mag maximaal 512 tekens bevatten.

Instellingen e-mailserver

Stuur mij een kopie

Wordt nooit weergegeven

Standaard ingeschakeld

Standaard uitgeschakeld

Altijd aan

Hiermee ontvangt de opsteller van een e-mailbericht een kopie van het bericht.

Instellingen e-mailserver

Max. e-mailgrootte

0–65535 KB

Hiermee kunt u de maximumgrootte van een e-mail opgeven in kilobyte.

Opmerking: Grotere e-mailberichten worden niet verzonden.

Instellingen e-mailserver

Waarschuwing bij maximale bestandsgrootte

Hiermee wordt een bericht verzonden wanneer een e-mail groter dan de geconfigureerde limiet is.

Instellingen e-mailserver

Bestemmingen beperken

Hiermee wordt een e-mail alleen verzonden wanneer de domeinnaam (bijvoorbeeld van het bedrijf) in het adres aanwezig is.

Opmerkingen:

 • Er kan alleen e-mail naar het opgegeven domein worden verzonden.
 • De limiet is één domein.
Instellingen e-mailserver

Instellingen webkoppeling

Server

Aanmelden

Password

Pad

Basisbestandsnaam

Webkoppeling

Hiermee bepaalt u de padnaam.

Opmerking: Hiermee bepaalt u het pad. Bijvoorbeeld:/directory/pad

De volgende tekens en symbolen zijn niet toegestaan in een padnaam: * : ? < > |.

Beeldformaat

PDF (.pdf)

Secure PDF

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

Hiermee geeft u de indeling van het bestand op.

PDF-versie

1.2–1.6

Hiermee stelt u de versie in van het pdf-bestand die wordt gescand voor een e-mail.

Opmerking: 1.5 is de standaardinstelling.

Inhoud

Tekst/foto

Foto

wijzigen

Hiermee geeft u het type inhoud op dat wordt gescand voor een e-mail.

Opmerkingen:

 • "Tekst/foto" is de standaardinstelling. "Tekst/foto" wordt gebruikt wanneer documenten hoofdzakelijk bestaan uit tekst of lijnwerk.
 • "Foto" wordt gebruikt voor een document dat bestaat uit een foto van hoge kwaliteit of een afdruk van een inkjetprinter.
 • "Tekst" wordt gebruikt als het document hoofdzakelijk uit tekst bestaat.
Kleur

Grijs

Kleur

Hiermee geeft u op of een taak wordt afgedrukt in zwart-wit of in kleur.

Opmerking: "Grijs" is de standaardinstelling.

Resolutie

75

150

200

300

400

600

Hiermee geeft u op met hoeveel dpi wordt gescand.

Opmerking: 150 dpi is de standaardinstelling.

Intensiteit

1–9

Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder.

Opmerking: 5 is de standaardinstelling.

Afdrukstand

Staand

Liggend

Hiermee kunt u de afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven.

Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.

Origineel

Letter

Juridisch

Manager

Folio

Statement

Universal

4 x 6 in

3 x 5 in

Visitekaartje

Aangepast scanformaat <x>

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B5

Boek origineel

Auto form.detect.

Combinatie Letter/Legal

Hiermee geeft u het papierformaat op van het document dat wordt gescand.

Opmerking: "Letter" is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.

Zijden (Duplex)

Uit

Lange zijde

Korte zijde

Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • De standaardinstelling is Off (Uit).
 • Met de optie "Lange zijde" wordt ingebonden aan de lange zijde van de pagina (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend).
 • Met de optie "Korte zijde" wordt ingebonden aan de korte zijde van de pagina (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend).
JPEG-kwaliteit

Beste instelling voor inhoud

5–90

Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen.

Opmerkingen:

 • “Beste instelling voor inhoud” is de standaardinstelling.
 • Bij de instelling 5 is de bestandgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit.
 • Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.
 • Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.
E-mailafbeeldingen verzenden als

Bijlage

Webkoppeling

Hiermee geeft u op hoe afbeeldingen worden verzonden.

Opmerking: "Bijlage" is de standaardinstelling.

Multipage TIFF gebruiken

Aan

Uit

Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's voor een e-mailtaak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten.

Opmerkingen:

 • On (Aan) is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.
Transmissielog

Log afdrukken

Log niet afdrukken

Alleen afdrukken bij fouten

Hiermee kunt u opgeven of het transmissielog wordt afgedrukt.

Opmerking: "Log afdrukken" is de standaardinstelling.

Log papierbron

Lade <x>

Handinvoer

Handm. invoer env.

U-lader

Hiermee kunt u de papierbron opgeven voor het afdrukken van e-maillogs.

Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.

Uitvoerlade log

Standaarduitvoerlade

Lade <x>

Hiermee kunt u een uitvoerlade opgeven voor het afgedrukte e-maillog.

Bitdiepte e-mail

8 bit

1 bit

Hiermee kunt u de modus Tekst/foto inschakelen om kleinere bestanden te verkrijgen door gebruik te maken van 1-bits afbeeldingen wanneer Kleur op Uit is ingesteld.

Opmerking: "8 bit" is de standaardinstelling.

Aangepaste scantaak

Aan

Uit

Hiermee kunt u een document dat bestaat uit verschillende papierformaten kopiëren naar een taak.

Scanvoorbeeld

Aan

Uit

Hiermee geeft u op of er een voorbeeld wordt weergegeven op het display bij scantaken.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Opslaan als snelkoppeling toestaan

Aan

Uit

Hiermee kunt u e-mailadressen als snelkoppelingen op te slaan.

Opmerkingen:

 • De standaardinstelling is Off (Uit).
 • Als deze optie op Off (Uit) is ingesteld, wordt de knop Opslaan als snelkoppeling niet weergegeven op het scherm E-mailbestemming.
Achtergrond verwijderen

-4 tot +4

Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een gescande afbeelding.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Automatisch centreren

Aan

Uit

Hiermee kunt u de kopie automatisch centreren op de pagina.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Kleur wegfilteren

Kleur wegfilteren

Geen

Rood

Groen

Blauw

Standaarddrempelwaarde rood

0–255

Standaarddrempelwaard groen

0–255

Standaarddrempelwaarde blauw

0–255

Hiermee wordt aangegeven welke kleur tijdens het scannen moet worden weggefilterd en in welke mate er moet worden gefilterd.

Opmerkingen:

 • "Geen" is de standaardinstelling voor "Kleur wegfilteren".
 • 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor de kleur.
Contrast (Contrast)

0–5

Beste instelling voor inhoud

Hiermee kunt u het contrast voor de uitvoer opgeven.

Opmerking: “Beste instelling voor inhoud” is de standaardinstelling.

Spiegelbeeld

Aan

Uit

Hiermee wordt er een afbeelding weergegeven als spiegelbeeld van het originele document.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Negatieve afbeelding

Aan

Uit

Hiermee wordt er een negatieve afbeelding weergegeven van het originele document.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Schaduwdetail

0–4

Hiermee stelt u in hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Rand tot rand scannen

Aan

Uit

Hiermee stelt u in of het originele document van rand tot rand wordt gescand.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Scherpte

0–5

Hiermee stelt u de scherpte van een gescande afbeelding in.

Opmerking: 3 is de standaardinstelling.

Cc:/bcc gebruiken:

Aan

Uit

U kunt de velden cc: en bcc: gebruiken.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.


FTP-instellingen, menu

Menu-item

Omschrijving

Beeldformaat

PDF (.pdf)

Secure PDF

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

Hiermee geeft u de indeling van het FTP-bestand op.

Opmerking: "PDF (.pdf)" is de standaardinstelling.

PDF-versie

1.2–1.6

Hiermee stelt u de versie in van het pdf-bestand voor FTP.

Opmerking: 1.5 is de standaardinstelling.

Inhoud

Tekst/foto

Foto

wijzigen

Hiermee geeft u het type inhoud op dat naar FTP wordt gescand.

Opmerkingen:

 • "Tekst/foto" is de standaardinstelling. "Tekst/foto" wordt gebruikt wanneer documenten hoofdzakelijk bestaan uit tekst of lijnwerk.
 • "Foto" wordt gebruikt voor een document dat bestaat uit een foto van hoge kwaliteit of een afdruk van een inkjetprinter.
 • "Tekst" wordt gebruikt als het document hoofdzakelijk uit tekst bestaat.
Kleur

Grijs

Kleur

Hiermee geeft u op of een taak wordt afgedrukt in zwart-wit of in kleur.

Opmerking: "Grijs" is de standaardinstelling.

Resolutie

75

150

200

300

400

600

Hiermee geeft u op met hoeveel dpi wordt gescand.

Opmerking: 150 dpi is de standaardinstelling.

Intensiteit

1–9

Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder.

Opmerking: 5 is de standaardinstelling.

Afdrukstand

Staand

Liggend

Hiermee kunt u de afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven.

Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.

Origineel

Letter

Juridisch

Manager

Folio

Statement

Universal

4 x 6 in

3 x 5 in

Visitekaartje

Aangepast scanformaat <x>

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B5

Boek origineel

Auto form.detect.

Combinatie Letter/Legal

Hiermee geeft u het papierformaat op van het document dat wordt gescand.

Opmerking: "Letter" is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.

Zijden (Duplex)

Uit

Lange zijde

Korte zijde

Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • De standaardinstelling is Off (Uit).
 • Met de optie "Lange zijde" wordt ingebonden aan de lange zijde van de pagina (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend).
 • Met de optie "Korte zijde" wordt ingebonden aan de korte zijde van de pagina (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend).
JPEG-kwaliteit

Beste instelling voor inhoud

5–90

Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen.

Opmerkingen:

 • "Beste instelling voor inhoud" is de standaardinstelling.
 • Bij de instelling 5 is de bestandgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit.
 • Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.
 • Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.
Multipage TIFF gebruiken

Aan

Uit

Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's voor een FTP-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten.

Opmerkingen:

 • On (Aan) is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.
Transmissielog

Log afdrukken

Log niet afdrukken

Alleen afdrukken bij fouten

Hiermee kunt u opgeven of het transmissielog wordt afgedrukt.

Opmerking: "Log afdrukken" is de standaardinstelling.

Log papierbron

Lade <x>

Handinvoer

Handm. invoer env.

U-lader

Hiermee kunt u de papierbron opgeven voor FTP-logs.

Opmerking: Lade 1 is de standaardinstelling.

Uitvoerlade log

Standaarduitvoerlade

Lade <x>

Hiermee kunt u een uitvoerlade opgeven voor het FTP-log.

Bitdiepte FTP

8 bit

1 bit

Hiermee kunt u de modus Tekst/foto inschakelen om kleinere bestanden te verkrijgen door gebruik te maken van 1-bits afbeeldingen wanneer Kleur op Uit is ingesteld.

Opmerking: "8 bit" is de standaardinstelling.

Basisbestandsnaam

Hier kunt u een basisbestandsnaam invoeren.

Aangepaste scantaak

Aan

Uit

Hiermee kunt u een document dat bestaat uit verschillende papierformaten kopiëren naar een taak.

Scanvoorbeeld

Aan

Uit

Hiermee geeft u op of er een voorbeeld wordt weergegeven op het display bij scantaken.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Opslaan als snelkoppeling toestaan

Aan

Uit

Hiermee stelt u in of er een snelkoppeling wordt gemaakt voor FTP-adressen.

Opmerking: On (Aan) is de standaardinstelling.

Achtergrond verwijderen

-4 tot +4

Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Automatisch centreren

Aan

Uit

Hiermee kunt u de kopie automatisch centreren op de pagina.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Kleur wegfilteren

Kleur wegfilteren

Geen

Rood

Groen

Blauw

Standaarddrempelwaarde rood

0–255

Standaarddrempelwaard groen

0–255

Standaarddrempelwaarde blauw

0–255

Hiermee wordt aangegeven welke kleur tijdens het scannen moet worden weggefilterd en in welke mate er moet worden gefilterd.

Opmerkingen:

 • "Geen" is de standaardinstelling voor "Kleur wegfilteren".
 • 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor de kleur.
Contrast (Contrast)

0–5

Beste instelling voor inhoud

Hiermee kunt u het contrast voor de uitvoer opgeven.

Opmerking: “Beste instelling voor inhoud” is de standaardinstelling.

Spiegelbeeld

Aan

Uit

Hiermee wordt er een afbeelding weergegeven als spiegelbeeld van het originele document.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Negatieve afbeelding

Aan

Uit

Hiermee wordt er een negatieve afbeelding weergegeven van het originele document.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Schaduwdetail

0–4

Hiermee stelt u in hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Rand tot rand scannen

Aan

Uit

Hiermee stelt u in of het originele document van rand tot rand wordt gescand.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Scherpte

0–5

Hiermee stelt u de scherpte van een gescande afbeelding in.

Opmerking: 3 is de standaardinstelling.


Flash Drive Menu (Menu Flashstation)

Scan Settings (Scaninstellingen)

Menu-item

Omschrijving

Beeldformaat

PDF (.pdf)

Secure PDF

TIFF (.tif)

JPEG (.jpg)

XPS (.xps)

Hiermee geeft u de indeling van het bestand op.

PDF-versie

1.2–1.6

Hiermee stelt u de versie in van het pdf-bestand die wordt gescand naar USB.

Opmerking: 1.5 is de standaardinstelling.

Inhoud

Tekst/foto

Foto

wijzigen

Hiermee geeft u het type inhoud op dat naar USB wordt gescand.

Opmerkingen:

 • "Tekst/foto" is de standaardinstelling. "Tekst/foto" wordt gebruikt wanneer documenten hoofdzakelijk bestaan uit tekst of lijnwerk.
 • "Foto" wordt gebruikt voor een document dat bestaat uit een foto van hoge kwaliteit of een afdruk van een inkjetprinter.
 • "Tekst" wordt gebruikt als het document hoofdzakelijk uit tekst bestaat.
Kleur

Grijs

Kleur

Hiermee geeft u op of een taak wordt afgedrukt in zwart-wit of in kleur.

Opmerking: "Grijs" is de standaardinstelling.

Resolutie

75

150

200

300

400

600

Hiermee geeft u op met hoeveel dpi wordt gescand.

Opmerking: 150 dpi is de standaardinstelling.

Intensiteit

1–9

Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder.

Opmerking: 5 is de standaardinstelling.

Afdrukstand

Staand

Liggend

Hiermee kunt u de afdrukstand van de gescande afbeelding opgeven.

Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.

Origineel

Letter

Juridisch

Manager

Folio

Statement

Universal

4 x 6 in

3 x 5 in

Visitekaartje

Aangepast scanformaat <x>

A4

A5

Oficio (Mexico)

A6

JIS B5

Boek origineel

Auto form.detect.

Combinatie Letter/Legal

Hiermee geeft u het papierformaat op van het document dat wordt gescand.

Opmerking: "Letter" is de standaardinstelling in de VS. "A4" is de internationale standaardinstelling.

Zijden (Duplex)

Uit

Lange zijde

Korte zijde

Hiermee geeft u op in welke stand de tekst en afbeeldingen op de pagina worden afgedrukt.

Opmerkingen:

 • De standaardinstelling is Off (Uit).
 • Met de optie "Lange zijde" wordt ingebonden aan de lange zijde van de pagina (de linkerzijde bij de afdrukstand staand en de bovenzijde bij de afdrukstand liggend).
 • Met de optie "Korte zijde" wordt ingebonden aan de korte zijde van de pagina (de bovenzijde bij de afdrukstand staand en de linkerzijde bij de afdrukstand liggend).
Foto JPeG-kwaliteit

5–90

Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een foto en de bestandsgrootte instellen.

Opmerkingen:

 • 50 is de standaardinstelling.
 • Bij de instelling 5 is de bestandgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit.
 • Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.
 • Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.
JPEG-kwaliteit

Beste instelling voor inhoud

5–90

Hiermee kunt u de verhouding tussen de kwaliteit van een JPEG-afbeelding met een tekst of tekst/foto en de bestandsgrootte instellen.

Opmerkingen:

 • “Beste instelling voor inhoud” is de standaardinstelling.
 • Bij de instelling 5 is de bestandgrootte geringer, maar is de afbeelding van lagere kwaliteit.
 • Een instelling van 90 biedt de beste beeldkwaliteit, maar heeft als nadeel dat de bestanden erg groot zijn.
 • Dit menu-item heeft betrekking op Tekst, Tekst/Foto en alle scanfuncties.
Multipage TIFF gebruiken

Aan

Uit

Hiermee kunt u kiezen tussen singlepage en multipage TIFF-bestanden. Bij een scan van meerdere pagina's ten behoeve van een USB-taak, kan één TIFF-bestand worden gemaakt dat alle pagina's van de taak bevat of kunnen meerdere TIFF-bestanden worden gemaakt die elk één pagina van de taak bevatten.

Opmerkingen:

 • On (Aan) is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item heeft betrekking op alle scanfuncties.
Bitdiepte voor scannen

8 bit

1 bit

Hiermee kunt u de modus Tekst/foto inschakelen om kleinere bestanden te verkrijgen door gebruik te maken van 1-bits afbeeldingen wanneer Kleur op Uit is ingesteld.

Opmerking: "8 bit" is de standaardinstelling.

Basisbestandsnaam

Hier kunt u een basisbestandsnaam invoeren.

Aangepaste scantaak

Uit

Aan

Hiermee kunt u een document dat bestaat uit verschillende papierformaten kopiëren naar één taak.

Scanvoorbeeld

Aan

Uit

Hiermee geeft u op of er een voorbeeld wordt weergegeven op het display bij scantaken.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Achtergrond verwijderen

-4 tot +4

Hiermee stelt u in hoeveel van de achtergrond zichtbaar is op een kopie.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Automatisch centreren

Aan

Uit

Hiermee kunt u de kopie automatisch centreren op de pagina.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Kleur wegfilteren

Kleur wegfilteren

Geen

Rood

Groen

Blauw

Standaarddrempelwaarde rood

0–255

Standaarddrempelwaard groen

0–255

Standaarddrempelwaarde blauw

0–255

Hiermee wordt aangegeven welke kleur tijdens het scannen moet worden weggefilterd en in welke mate er moet worden gefilterd.

Opmerkingen:

 • "Geen" is de standaardinstelling voor "Kleur wegfilteren".
 • 128 is de standaardinstelling voor elke drempelwaarde voor de kleur.
Contrast (Contrast)

0–5

Beste instelling voor inhoud

Hiermee kunt u het contrast voor de uitvoer opgeven.

Opmerking: “Beste instelling voor inhoud” is de standaardinstelling.

Spiegelbeeld

Aan

Uit

Hiermee wordt er een afbeelding weergegeven als spiegelbeeld van het originele document.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Negatieve afbeelding

Aan

Uit

Hiermee wordt er een negatieve afbeelding weergegeven van het originele document.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Schaduwdetail

0–4

Hiermee stelt u in hoeveel schaduw zichtbaar is op een gescande afbeelding.

Opmerking: 0 is de standaardinstelling.

Rand tot rand scannen

Aan

Uit

Hiermee stelt u in of het originele document van rand tot rand wordt gescand.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Scherpte

0–5

Hiermee stelt u de scherpte van een gescande afbeelding in.

Opmerking: 3 is de standaardinstelling.


Afdrukinstellingen

Menu-item

Omschrijving

exemplaren

Hiermee geeft u het aantal exemplaren op dat u wilt afdrukken.

Papierbron

Lade <x>

U-lader

Handm. invoer papier

Handm. invoer envelop

Hiermee stelt u de papierbron in die wordt geselecteerd als de printer vanaf het flashstation afdrukt.

Sorteren

Uit (1,1,1,2,2,2)

Aan (1,2,1,2,1,2)

Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren afdrukt.

Opmerkingen:

 • Off (Uit) is de standaardinstelling. De pagina's worden niet gesorteerd.
 • Met de instelling Aan wordt de afdruktaak op volgorde gehouden.
Zijden (Duplex)

Aan

Uit

Hiermee schakelt u dubbelzijdig afdruken (duplex).

Nieten

Aan

Uit

Hiermee kunt u nieten inschakelen.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Duplex inbinden

Lange zijde

Short Edge (Korte zijde)

Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina in relatie tot de voorzijde van de pagina.

Opmerkingen:

 • Long Edge (Lange zijde) is de standaardinstelling.
 • Met de instelling voor lange zijde worden staande pagina's aan de linkerzijde en liggende pagina's aan de bovenzijde ingebonden.
 • Met de instelling voor korte zijde worden staande pagina's aan de bovenzijde en liggende pagina's aan de linkerzijde ingebonden.
Afdrukstand

Auto (Autom.)

Staand

Liggend

Hiermee kunt u de afdrukstand van een afdruktaak opgeven.

Opmerking: Automatisch is de standaardinstelling.

N per vel (pagina's/zijde)

Uit

2 per vel

3 per vel

4 per vel

6 per vel

9 per vel

12 per vel

16 per vel

Hiermee geeft u aan dat meerdere paginabeelden afgedrukt moeten worden op één zijde van een vel papier.

Dit wordt ook wel papierbesparing genoemd.

Opmerkingen:

 • Off (Uit) is de standaardinstelling.
 • Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.
N per vel (rand)

Geen

Effen

De printer drukt een rand af rond elk paginabeeld wanneer u N per vel gebruikt.

Opmerking: "Geen" is de standaardinstelling.

N per vel (stand)

Horizontal (Horizontaal)

Omgekeerd horizontaal

Reverse Vertical (Omgekeerd verticaal)

Verticaal

Hiermee geeft u de positie op van afbeeldingen met meerdere pagina's als u N per vel gebruikt.

Opmerkingen:

 • Horizontaal is de standaardinstelling.
 • De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend).
Scheidingsvellen

Geen

Tussen exemplaren

Tussen taken

Tussen pagina's

Hiermee plaatst u op basis van de geselecteerde waarde een vel papier tussen pagina's, exemplaren of taken.

Opmerking: "Geen" is de standaardinstelling.

Bron scheidingspagina

Lade <x>

Handinvoer

Enveloppenlader

Hiermee geeft u een papierbron op.

Lege pagina's

Niet afdrukken

Print

Hiermee stelt u in of er lege pagina's in een afdruktaak worden ingevoegd.

Opmerking: "Niet afdrukken" is de standaardinstelling.


Afdrukinstellingen

Instellingen, menu

Menu-item

Beschrijving

Printertaal

PCL-emulatie

PS-emulatie

Hiermee wordt de standaardprintertaal ingesteld.

Opmerkingen:

 • PCL-emulatie gebruikt een PCL-interpreter voor het verwerken van afdruktaken. PostScript-emulatie gebruikt een PS-interpreter voor het verwerken van afdruktaken.
 • De standaardinstelling voor printertaal is PCL.
 • Als een bepaalde printertaal als standaardtaal is ingesteld, betekent dit niet dat softwareprogramma's geen afdruktaken kunnen verzenden die een andere printertaal gebruiken.
Taak in wachtrij

Aan

Uit

Geeft aan dat afdruktaken uit de afdrukwachtrij worden verwijderd als ze niet-beschikbare printeropties of aangepaste instellingen vereisen. Ze worden in een aparte afdrukwachtrij opgeslagen, zodat andere afdruktaken normaal kunnen worden afgedrukt. Wanneer de ontbrekende informatie en/of opties beschikbaar zijn, worden de opgeslagen taken afgedrukt.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als er een alleen-lezen vaste schijf in de printer is geïnstalleerd. Deze vereiste zorgt ervoor dat opgeslagen taken niet worden verwijderd als de stroomtoevoer naar de printer wegvalt.
Afdrukgebied

Normaal

Hele pagina

Hiermee stelt u het logische en fysieke afdrukbare gebied in.

Opmerkingen:

 • Dit menu verschijnt niet als Rand tot rand is ingeschakeld in het menu Instellingen van de printer.
 • "Normaal" is de standaardinstelling. Als u probeert gegevens af te drukken in het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling "Normaal", dan snijdt de printer de afbeelding bij op de begrenzing.
 • Als de instelling "Hele pagina" is ingeschakeld, kunt u de afbeelding verplaatsen naar het niet-afdrukbare gebied dat is aangegeven via de instelling "Normaal", maar de printer snijdt de afbeelding bij op de begrenzing van de instelling 'Normaal".
 • De instelling "Hele pagina" is alleen van toepassing op pagina’s die zijn afgedrukt met behulp van een PCL 5e-interpreter. Deze instelling is niet van invloed op pagina's die worden afgedrukt met een PCL XL- of PostScript-interpreter.
Download Target (Downloadbestemming)

RAM

Flash

Schijf

Hiermee stelt u de opslaglocatie van geladen bronnen in.

Opmerkingen:

 • "RAM" is de standaardinstelling.
 • Geladen bronnen die in het flashgeheugen of op de vaste schijf van een printer worden opgeslagen, zijn permanent opgeslagen. De bronnen blijven in het flashgeheugen of op de vaste schijf opgeslagen, ook als de printer wordt uitgezet.
 • Bronnen die in het RAM worden opgeslagen, zijn tijdelijk opgeslagen.
 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als een flashstation en/of optionele vaste schijf is geïnstalleerd.
Takenloggegevens

Aan

Uit

Hiermee stelt u in of de printer statistische informatie over de meest recente afdruktaken al dan niet op de vaste schijf moet opslaan.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling. Met de instelling "Uit" worden de taakstatistieken niet opgeslagen in de printer.
 • De statistische informatie bevat een overzicht van afdrukfouten, de afdruktijd, de omvang van de afdruktaak in bytes, het geselecteerde papierformaat en de geselecteerde papiersoort, het totale aantal afgedrukte pagina's en het gevraagde aantal exemplaren.
 • De instelling "Takenloggegevens" is alleen beschikbaar wanneer er een vaste schijf in de printer is geïnstalleerd en deze correct werkt. De schijf mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven. De buffergrootte moet niet ingesteld zijn op 100%.
 • Als u deze instelling wijzigt met het bedieningspaneel van de printer en vervolgens de menu's afsluit, wordt de printer opnieuw ingesteld. De menuselectie wordt bijgewerkt.
Bronnen opslaan

Aan

Uit

Hiermee stelt u in wat de printer moet doen met geladen bronnen, zoals lettertypen en macro's die zijn opgeslagen in het RAM, als de printer een taak krijgt die meer geheugen vereist dan er beschikbaar is.

Opmerkingen:

 • Uit is de standaardinstelling. Als "Uit" is ingesteld, worden de geladen bronnen in de printer bewaard tot het geheugen nodig is voor andere taken. Geladen bronnen worden verwijderd zodat afdruktaken kunnen worden verwerkt.
 • Als "Aan" is ingesteld, blijven geladen bronnen bewaard, ook wanneer de taal wordt gewijzigd en de printer opnieuw wordt ingesteld. Als de printer onvoldoende geheugen heeft, wordt het bericht 38 Geheugen vol weergegeven. Downloads worden niet verwijderd.
Volgorde bij alles afdrukken

Op alfabet

Nieuwste eerst

Oudste eerst

Geeft de volgorde aan waarin vertrouwelijke taken en wachttaken wordt afgedrukt wanneer Alles afdrukken wordt geselecteerd.

Opmerkingen:

 • Op alfabet is de standaardinstelling.
 • Afdruktaken worden altijd afgedrukt in alfabetische volgorde op het bedieningspaneeel van de printer.

Menu Afwerking

Menu-item

Beschrijving

Zijden (Duplex)

2-zijdig

1-zijdig

Hiermee bepaalt u of dubbelzijdig afdrukken is ingesteld als de standaardinstelling voor alle afdruktaken.

Opmerkingen:

 • "1-zijdig" is de standaardinstelling.
 • Voor Windows-gebruikers: als u vanuit het programma 2-zijdig afdrukken wilt instellen, klikt u op File (Bestand) > Print (Afdrukken) en klikt u op Properties (Eigenschappen), Preferences (Voorkeuren), Options (Opties) of Setup (Instellen). Voor Macintosh-gebruikers: selecteer File (Archief) > Print (Druk af) en pas de instellingen aan in het dialoogvenster voor afdrukken en de pop-up menu's.
Duplex inbinden

Lange zijde

Korte zijde

Hiermee definieert u hoe dubbelzijdig afgedrukte pagina's worden ingebonden en wat de afdrukstand is van de achterzijde van de pagina in relatie tot de voorzijde van de pagina.

Opmerkingen:

 • "Lange zijde" is de standaardinstelling.
 • Met de instelling voor lange zijde worden staande pagina's aan de linkerzijde en liggende pagina's aan de bovenzijde ingebonden.
 • Met de instelling voor korte zijde worden staande pagina's aan de bovenzijde en liggende pagina's aan de linkerzijde ingebonden.
Exemplaren

1-999

Hiermee geeft u een standaardaantal exemplaren op voor elke afdruktaak.

Opmerking: "1" is de standaardinstelling.

Lege pagina's

Niet afdrukken

Afdrukken

Hiermee stelt u in of er lege pagina's in een afdruktaak worden ingevoegd.

Opmerking: "Niet afdrukken" is de standaardinstelling.

Sorteren

Uit (1,1,1,2,2,2)

Aan (1,2,1,2,1,2)

Hiermee houdt u de pagina's van een afdruktaak op volgorde als u meerdere exemplaren afdrukt.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling. De pagina's worden niet gesorteerd.
 • Met de instelling Aan wordt de afdruktaak op volgorde gehouden.
 • Beide instellingen zorgen ervoor dat de gehele afdruktaak zo vaak wordt afgedrukt als is opgegeven met de menuoptie voor exemplaren.
Scheidingsvellen

Geen

Tussen kopieën

Tussen taken

Tussen pagina's

Hiermee stelt u in of er lege scheidingsvellen worden ingevoerd.

Opmerkingen:

 • "Geen" is de standaardinstelling.
 • Met "Tussen exemplaren" voegt u een lege pagina in tussen elke kopie van een afdruktaak als sorteren staat ingesteld op "Aan". Als Sorteren is ingesteld op Uit, wordt een lege pagina ingevoegd tussen alle sets van afgedrukte pagina's (alle pagina's 1, alle pagina's 2, enzovoort).
 • Met "Tussen taken" voegt u een leeg vel in tussen afdruktaken.
 • Met "Tussen pagina's" voegt u een leeg vel in tussen elke pagina van de afdruktaak. Deze instelling is handig als u transparanten afdrukt of pagina's voor aantekeningen in een document wilt opnemen.
Bron scheidingspagina

Lade <x>

Universeellader

Enveloppenlader

Hiermee geeft u de papierbron voor de scheidingsvellen op.

Opmerkingen:

 • "(Lade 1) (standaardlade)" is de standaardinstelling.
 • In het menu Papier stelt u Configuratie U-lader in op Cassette om Universeellader als menu-instelling weer te geven.
N per vel (pagina's-zijde)

Uit

2 per vel

3 per vel

4 per vel

6 per vel

9 per vel

12 per vel

60 per vel

Hiermee geeft u aan dat meerdere paginabeelden moeten worden afgedrukt op één zijde van een vel papier.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Het geselecteerde aantal is het aantal paginabeelden dat per zijde wordt afgedrukt.
N per vel (stand)

Horizontaal

Omgekeerd horizontaal

Omgekeerd verticaal

Verticaal

Hiermee geeft u de positie op van afbeeldingen met meerdere pagina's als u N per vel (pagina's-zijden) gebruikt

Opmerkingen:

 • "Horizontaal" is de standaardinstelling.
 • De positie hangt af van het aantal afbeeldingen en de afdrukstand van de afbeeldingen (staand of liggend).
Afdrukstand

Automatisch

Liggend

Staand

Hiermee stelt u de afdrukstand in van een vel waarop meerdere pagina's worden afgedrukt.

Opmerking: Automatisch is de standaardinstelling. De printer kiest tussen de afdrukstanden Staand en Liggend.

N per vel (rand)

Geen

Effen

De printer drukt een rand af rond elk paginabeeld wanneer u N per vel (rand) gebruikt.

Opmerking: "Geen" is de standaardinstelling.

Taak nieten

Uit

Aan

Geeft aan of afdruktaken worden geniet.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item is alleen beschikbaar als de StapleSmart finisher is geïnstalleerd.
 • "Uit" is de standaardinstelling. Afdruktaken worden niet geniet.
 • Enveloppen worden niet geniet.
Pagina's verschuiven

Uit

Tussen taken

Tussen kopieën

Hiermee maakt u gescheiden sets van exemplaren of afdruktaken in een uitvoerlade.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item wordt alleen weergegeven als de StapleSmart finisher is geïnstalleerd.
 • "Uit" is de standaardinstelling. Er worden geen pagina's verschoven tijdens de afdruktaak.
 • Met "Tussen taken" verschuift u elke afdruktaak.
 • Met "Tussen exemplaren" verschuift u elk exemplaar van een afdruktaak.

Menu Kwaliteit

Menu-item

Beschrijving

Afdrukresolutie

300 dpi

600 dpi

1200 dpi

1200 Image Q (Beeldkwaliteit 1200)

Beeldkwaliteit 2400

Hiermee stelt u de resolutie in van de afgedrukte uitvoer.

Opmerking: 600 dpi is de standaardinstelling. De standaardinstelling van het printerstuurprogramma is Beeldkwaliteit 1200.

Pixelversterking

Uit

Lettertypen

Horizontaal

Verticaal

Beide richtingen

Hiermee verbetert u de kwaliteit van kleine lettertypen en afbeeldingen.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Met Lettertypen wordt deze functie alleen toegepast op tekst.
 • Met Horizontaal worden horizontale tekstregels en afbeeldingen donkerder gemaakt.
 • Met Verticaal worden verticale tekstregels en afbeeldingen donkerder gemaakt.
 • Met Beide richtingen worden horizontale en verticale tekstregels en afbeeldingen donkerder gemaakt.
Tonerintensiteit

1-10

Hiermee maakt u afdrukken lichter of donkerder.

Opmerkingen:

 • 8 is de standaardinstelling.
 • Als u een lager cijfer kiest, bespaart u toner.
Fine Lines-verbetering

Aan

Uit

Hiermee schakelt u een afdrukmodus in die speciaal bedoeld is voor bestanden met nauwkeurige details, zoals bouwkundige tekeningen, kaarten, stroomcircuitschema's en stroomdiagrammen.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • Als u Fine Lines-verbetering wilt instellen via de Embedded Web Server, geeft u het IP-adres van de netwerkprinter op in een browservenster.
Grijscorrectie

Automatisch

Uit

Hiermee past u de grijswaarden van de afgedrukte objecten aan.

Opmerking: "Automatisch" is de standaardinstelling.

Helderheid

-6 tot +6

Hiermee kunt u afdrukken aanpassen of donkerder maken. Tevens kunt u hiermee toner besparen.

Opmerkingen:

 • 0 is de standaardinstelling.
 • Met een negatieve waarde worden tekst en afbeeldingen donkerder. Met een positieve waarde worden tekst en afbeeldingen lichter en bespaart u toner.
Contrast

0-5

Hiermee kunt u de verschillen in gradaties van grijstinten voor afgedrukte uitvoer aanpassen.

Opmerkingen:

 • 0 is de standaardinstelling.
 • Als u een hogere waarde instelt, worden meer gradaties van de verschillende grijstinten weergegeven.

Menu Extra

Menu-item

Beschrijving

Wachttaken verwijd.

Vertrouwelijk

In wacht

Niet hersteld

Alle(s)

Hiermee verwijdert u vertrouwelijke taken en wachttaken van de vaste schijf van de printer.

Opmerkingen:

 • Als u een instelling selecteert, is dat alleen van invloed op de afdruktaken die zich in de printer bevinden. Bladwijzers, taken op flashstations en andere typen wachttaken worden niet beïnvloed.
 • Als u "Niet hersteld" selecteert, worden alle afdruk- en wachtstandtaken die niet zijn hersteld van de schijf verwijderd.
Flash formatteren

Ja

Nee

Hiermee formatteert u het flashgeheugen. Met het flashgeheugen wordt het geheugen bedoeld dat wordt toegevoegd door een flashgeheugenoptiekaart in de printer te installeren.

Let op—Kans op beschadiging: Zet de printer niet uit als het flashgeheugen wordt geformatteerd.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende flashgeheugenoptiekaart in de printer is geïnstalleerd. De flashgeheugenoptiekaart moet niet zijn beveiligd tegen lezen/schrijven of schrijven.
 • Als u "Ja" selecteert, worden alle gegevens in het flashgeheugen verwijderd.
 • Als u "Nee" selecteert, wordt het verzoek om de vaste schijf te formatteren geannuleerd.
Downloads op schijf verwijderen

Nu verwijderen

Niet verwijderen

Verwijdert downloads van de vaste schijf van de printer, met inbegrip van alle taken in de wacht, taken in de buffer en taken in de geparkeerde stand. De takenloggegevens worden hierdoor niet beïnvloed.

Opmerking: "Nu verwijderen" is de standaardinstelling.

Takenloggegevens

Afdrukken

Wissen

Hiermee drukt u een lijst af met alle opgeslagen takenloggegevens of verwijdert u de informatie van de vaste schijf van de printer.

Opmerkingen:

 • Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.
 • Als u "Afdrukken" selecteert, wordt er een lijst met takenloggegevens afgedrukt.
 • Als u "Wissen" selecteert, worden alle takenloggegevens op de vaste schijf van de printer verwijderd.
 • De te wissen selectie wordt alleen weergegeven als Takenloggegevens niet op MarkTrackTM is ingesteld.
Hex Trace

Inschakelen

Hiermee kunt u de oorzaak van een afdrukprobleem opsporen.

Opmerkingen:

 • Als "Inschakelen" is geselecteerd, worden alle gegevens die naar de printer worden gestuurd, zowel in een hexadecimale weergave als in een tekenweergave afgedrukt en worden besturingscodes niet uitgevoerd.
 • Als u Hex Trace wilt verlaten of uitschakelen, schakelt u de printer uit of reset u de printer.
Dekkingsindicatie

Uit

Aan

Hiermee wordt een schatting gegeven van het dekkingspercentage voor zwart op een pagina. De schatting wordt aan het einde van elke afdruktaak op een aparte pagina afgedrukt.

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.

LCD-contrast

1-10

Hiermee past u het contrast op het display aan.

Opmerkingen:

 • "5" is de standaardinstelling.
 • Als u een hogere instelling selecteert, wordt het display lichter.
 • Als u een lagere instelling selecteert, wordt het display donkerder.
LCD-helderheid

1-10

Hiermee wordt de helderheid van de achtergrondverlichting op het display aangepast.

Opmerkingen:

 • "5" is de standaardinstelling.
 • Als u een hogere instelling selecteert, wordt het display lichter.
 • Als u een lagere instelling selecteert, wordt het display donkerder.

Menu PDF

Menu-item

Beschrijving

Formaat passend maken

Ja

Nee

Hiermee past u de inhoud van een pagina aan het formaat van het geselecteerde papier aan.

Opmerking: "Nee" is de standaardinstelling.

Aantekeningen

Niet afdrukken

Afdrukken

Hiermee drukt u aantekeningen in een PDF-bestand af.

Opmerking: "Niet afdrukken" is de standaardinstelling.


PostScript, menu

Menu-item

Beschrijving

PS-fout afdr

Uit

Aan

Hiermee wordt een pagina afgedrukt die de PostScript-fout bevat.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Vrk-lettertype

Intern

Flash/Schijf

Hiermee bepaalt u waar de printer begint met het zoeken naar het gewenste lettertype.

Opmerkingen:

 • "Intern" is de standaardinstelling.
 • Dit menu-item is alleen beschikbaar als er een goed werkende geformatteerde flashgeheugenoptiekaart of vaste schijf in de printer is geïnstalleerd.
 • De flashgeheugenoptie of de vaste schijf van de printer mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord.
 • De buffergrootte mag niet zijn ingesteld op 100%.

Menu PCL Emul

Menu-item

Omschrijving

Lettertypebron

Intern

Schijf

Schijf

Flash

Alles

Hiermee stelt u de lettertypeset in die wordt gebruikt in het menu-item Lettertypenaam.

Opmerkingen:

 • "Intern" is de standaardinstelling. De standaardset met lettertypen die in het RAM is geladen, wordt hiermee weergegeven.
 • Met de instellingen "Flash" en "Schijf" worden alle interne lettertypen weergegeven die in deze optie aanwezig zijn.
 • De optionele flash- en schijfstations moeten op juiste wijze worden geformatteerd en mag niet beveiligd zijn tegen lezen/schrijven of schrijven of beveiligd zijn met een wachtwoord.
 • Downloaden wordt alleen weergegeven indien van toepassing en alle lettertypen die naar het RAM-geheugen van de printer zijn gedownload, worden weergegeven.
 • Met de instelling "Alle(s)" worden alle lettertypen weergegeven die bij een willekeurige optie beschikbaar zijn.
Lettertypenaam

<lijst met beschikbare lettertypen>

Hiermee wordt een specifiek lettertype weergegeven en de optie waarin het is opgeslagen.

Opmerkingen:

 • Courier 10 is de standaardinstelling.
 • De afkorting van de naam van de lettertypebron is R voor Intern, F voor Flash, K voor Schijf en D voor Laadbaar.
Symbolenset

10U PC-8

12U PC-850

Hiermee wordt de symbolenset voor elke lettertypenaam weergegeven.

Opmerkingen:

 • 10U PC-8 is is de standaardinstelling in de Verenigde Staten.
 • 12U PC-850 is de internationale standaardinstelling.
 • Een symbolenset is een set met alfabetische en numerieke tekens, interpunctie en speciale symbolen. Symbolensets ondersteunen de verschillende talen of specifieke toepassingen, zoals wiskundige symbolen voor wetenschappelijke teksten. Alleen de ondersteunde symbolensets worden weergegeven.
Instellingen menu PCL-emulatie

Pitch

0.08–100

Hiermee stelt u de lettertypepitch in voor schaalbare lettertypen met een vaste tekenafstand (monogespatieerd).

Opmerkingen:

 • 10 is de standaardinstelling.
 • Pitch heeft betrekking op het aantal niet-proportionele tekens per inch (cpi)
 • Pitch kan worden aangepast in stappen van 0,01 cpi.
 • Voor niet-schaalbare, monogespatieerde lettertypen wordt de pitch wel weergegeven, maar kunt u deze niet wijzigen.
Instellingen menu PCL-emulatie

Afdrukstand

Staand

Liggend

Hiermee stelt u de afdrukstand in van tekst en afbeeldingen op de pagina.

Opmerkingen:

 • "Staand" is de standaardinstelling.
 • Met "Staand" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de korte zijde van het papier af.
 • Met "Liggend" drukt u de tekst en afbeeldingen evenwijdig aan de lange zijde van het papier af.
Instellingen menu PCL-emulatie

Regels per pagina

1–255

Hiermee bepaalt u het aantal regels dat op elke pagina wordt afgedrukt.

Opmerkingen:

 • 60 is de standaardinstelling in de VS. 64 is de internationale standaardinstelling.
 • De printer stelt de ruimte tussen de regels in op basis van de instellingen voor Regels per pagina, Papierformaat en Afdrukstand. Selecteer het gewenste papierformaat en de afdrukstand voordat u het aantal regels per pagina instelt.
Instellingen menu PCL-emulatie

A4-breedte

198 mm

203 mm

Hiermee stelt u de printer in op A4-papierformaat.

Opmerkingen:

 • 198 mm is de standaardinstelling.
 • Met de instelling van 203 mm wordt de breedte van de pagina zo ingesteld dat er tachtig 10-pitch tekens kunnen worden afgedrukt.
Instellingen menu PCL-emulatie

Auto CR after LF (Automatisch HR na NR)

Aan

Uit

Hiermee geeft u op of de printer automatisch een harde return moet geven na de opdracht om naar een nieuwe regel te gaan.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Instellingen menu PCL-emulatie

Automatisch NR na HR

Aan

Uit

Hiermee geeft u op of de printer automatisch op een nieuwe regel moet beginnen na een opdracht voor een harde return.

Opmerking: Off (Uit) is de standaardinstelling.

Lade-nr wijzigen

Waarde U-lader

Uit

Geen

0–199

Waarde lade <x>

Uit

Geen

0–199

Waarde handm. invoer

Uit

Geen

0–199

Waarde hand-env

Uit

Geen

0–199

Hiermee configureert u de printer zodanig dat deze werkt met printersoftware of toepassingen die andere laden als papierbron hebben gedefinieerd.

Opmerkingen:

 • Off (Uit) is de standaardinstelling.
 • "Geen" is niet beschikbaar als selectie. Deze instelling wordt alleen weergegeven als deze door de PCL 5-interpreter.
 • Als "Geen" de instelling is, wordt de opdracht voor het selecteren van de papierinvoer genegeerd.
 • Met 0–199 kan een aangepaste instelling worden toegewezen.
Lade-nr wijzigen

Fabr. instelling

U-lader standaard inst. = 8

T1 Std.inst. = 1

Std. inst. T2 = 4

T3 Std.inst. = 5

T4 Standaardinstelling = 20

Std. inst. T5 = 21

Std.inst. env. = 6

Std.inst. handm. inv. = 2

Std.inst. env.inv. = 3

Hiermee kunt u de standaardinstelling weergegeven voor elke invoerlade, zelfs als deze niet is geïnstalleerd.

Lade-nr wijzigen

Std.instell. herstellen

Yes

Nee

Hiermee worden alle invoerlade-instellingen teruggezet naar de standaardinstelling.


Menu HTML

Menu-item

Beschrijving

Lettertypenaam

Albertus MT

Antique Olive

Apple Chancery

Arial MT

Avant Garde

Bodoni

Bookman

Chicago

Clarendon

Cooper Black

Copperplate

Coronet

Courier

Eurostile

Garamond

Geneva

Gill Sans

Goudy

Helvetica

Hoefler Text

Intl CG Times

Intl Courier

Intl Univers

Joanna MT

Letter Gothic

Lubalin Gothic

Marigold

MonaLisa Recut

Monaco

New CenturySbk

New York

Optima

Oxford

Palatino

Stempel Garamond

Taffy

Times

TimesNewRoman

Univers

Zapf Chancery

Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in

Opmerkingen:

 • Het Times-lettertype wordt gebruikt in HTML-documenten waarin geen lettertype wordt opgegeven.
 • De volgende lettertypen worden alleen weergegeven als de juiste DBCS-lettertypenkaart is geïnstalleerd: HG-GothicB, MSung-Light, MD_DotumChe en MingMT-Light.

Menu-item

Beschrijving

Lettertypegrootte

1–255 pt

Hiermee stelt u de standaard lettertypegrootte voor HTML-documenten in

Opmerkingen:

 • 12 pt is de standaardinstelling.
 • De lettertypegrootte kan in stappen van 1 worden aangepast.
Schaal

1–400%

Hiermee stelt u het standaardlettertype voor HTML-documenten in

Opmerkingen:

 • 100% is de standaardinstelling.
 • Schaling kan worden vergroot in stappen van 1%.
Afdrukstand

Staand

Liggend

Hiermee stelt u de afdrukstand voor HTML-documenten in

Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.

Margegrootte

8–255 mm

Hiermee stelt u de paginamarge voor HTML-documenten in

Opmerkingen:

 • 19 mm is de standaardinstelling.
 • De margegrootte kan in stappen van 1 mm worden aangepast.
Achtergronden

Niet afdrukken

Print

Hiermee geeft u aan of u achtergronden in HTML-documenten wilt afdrukken

Opmerking: "Afdrukken" is de standaardinstelling.


Menu Afbeelding

Menu-item

Beschrijving

Autom. aanpassen

Aan

Uit

Hiermee selecteert u de optimale waarden voor papierformaat, schaling en afdrukstand.

Opmerkingen:

 • "Aan" is de standaardinstelling.
 • Als "Aan" is ingesteld, worden de instellingen voor schaling en afdrukstand voor sommige afbeeldingen genegeerd.
Inverteren

Aan

Uit

Hiermee keert u tweekleurige zwart-witafbeeldingen om.

Opmerkingen:

 • "Uit" is de standaardinstelling.
 • De lettertypegrootte kan in stappen van 1 worden aangepast.
 • Deze instelling geldt niet voor GIF- of JPEG-afbeeldingen.
Schaling

Linkerbvnhoek verank.

Meest gelijkend

Midden verankeren

Hgte/breedte passend

Aanpassen aan hoogte

Aanpassen breedte

Hiermee schaalt u de afbeelding zodat deze past op het geselecteerde papierformaat.

Opmerkingen:

 • "Meest gelijkend" is de standaardinstelling.
 • Als "Autom. aanpassen" is ingesteld op "Aan", wordt "Schaling" automatisch ingesteld op "Meest gelijkend".
Afdrukstand

Staand

Liggend

Staand omgekeerd

Liggend omgekeerd

Hiermee stelt u de afdrukstand van een afbeelding in.

Opmerking: "Staand" is de standaardinstelling.


Menu XPS

Menu-item

Beschrijving

Foutpagina's afdrukken

Uit

Aan

Drukt een pagina af met informatie over fouten, waaronder XML-markupfouten.

Opmerking: Uit is de standaardinstelling.