De dubbele invoer voor 2.000 vel laden

De dubbele invoer voor 2.000 vel heeft twee laden: een lade voor 850 vel en een lade voor 1.150 vel. Hoewel de laden er verschillend uitzien, worden ze op dezelfde manier geladen.

  1. Trek de lade naar buiten.

  2. Druk de lengtegeleider naar binnen, zoals op de afbeelding wordt aangegeven, en schuif de geleider naar de juiste positie voor het formaat papier dat u plaatst.

  3. Buig de vellen enkele malen heen en weer om de vellen los te maken en waaier ze vervolgens uit. Vouw of kreuk het papier niet. Maak op een vlakke ondergrond de stapel recht.

  4. Plaats het papier in de lade met de te bedrukken zijde naar boven.

    Opmerking: zorg dat de stapel niet boven de lijn voor de maximale hoeveelheid uitkomt. Een teveel aan papier kan papierstoringen veroorzaken.
  5. Plaats de lade terug.