Papier van A5- of Statement-formaat gebruiken

De printerladen kunnen geen onderscheid maken tussen papier van A5- (148 x 210 mm) en Statement-formaat (139,7 x 215,9 mm) als de laden zijn gevuld met beide soorten papier. Geef in het menu voor automatische formaatdetectie op welk papierformaat de printer moet detecteren. Plaats papier van A5- of Statement-formaat in de papierladen, maar niet allebei.

Opmerking: de universeellader maakt geen gebruik van automatische formaatdetectie en ondersteunt afdruktaken op papier van A5- en Statement-formaat. De instelling voor automatische formaatdetectie heeft geen gevolgen voor de instellingen van de universeellader.
 1. Plaats papier van A5- of Statement-formaat in een papierlade.

 2. Schakel de printer uit.

 3. Houd en ingedrukt terwijl u de printer aanzet.

 4. Laat de knoppen los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

  De printer voert de opstartcyclus uit, waarna Menu Configuratie wordt weergegeven.

 5. Raak de pijl-omhoog of –omlaag aan tot Formaatdetectie wordt weergegeven.

 6. Raak Formaatdetectie aan.

 7. Selecteer Statement/A5.

 8. Raak de pijl naar links of rechts aan tot het gewenste papierformaat wordt weergegeven.

 9. Raak Indienen aan.

 10. Raak Configuratiemenu afsluiten aan.