De papierformaten B5 of Executive laden

De printerladen kunnen geen onderscheid maken tussen de papierformaten B5 en Executive als beide formaten in de printerladen zijn geplaatst. Geef in het menu voor automatische formaatdetectie op welk papierformaat de printer moet detecteren. Plaats ofwel het papierformaat B5 of het formaat Executive in de papierladen, maar niet beide.

Opmerking: de universeellader maakt geen gebruik van automatische formaatdetectie en ondersteunt afdruktaken op papier van B5- en Executive-formaat. De instelling voor automatische formaatdetectie heeft geen gevolgen voor de instellingen van de universeellader.
 1. Plaats papier van B5- of Executive-formaat in een papierlade.

 2. Schakel de printer uit.

 3. Houd en ingedrukt terwijl u de printer aanzet.

 4. Laat de knoppen los wanneer het scherm met de voortgangsbalk wordt weergegeven.

  De printer voert de opstartcyclus uit, waarna Menu Configuratie wordt weergegeven.

 5. Raak de pijl-omhoog of –omlaag aan tot Formaatdetectie wordt weergegeven.

 6. Raak Formaatdetectie aan.

 7. Selecteer Executive/B5 selecteren.

 8. Raak de pijl naar links of rechts aan tot het gewenste papierformaat wordt weergegeven.

 9. Raak Indienen aan.

 10. Raak Configuratiemenu afsluiten aan.