Papier van het formaat Letter- of A4 laden in de afdrukstand korte zijde

Standaard herkent de printer papier van het formaat Letter of A4 dat is geladen in de afdrukstand lange zijde. Als u papier van het formaat Letter of A4 wilt laden in de afdrukstand korte zijde, moet u ervoor zorgen dat u Afdrukken met de korte zijde hebt ingeschakeld.

 1. Controleer of de printer is uitgeschakeld.

 2. Houd op het bedieningspaneel van de printer en ingedrukt terwijl u de printer aanzet.

 3. Laat beide knoppen los als er een voortgangsbalk wordt weergegeven op de display.

  De printer voert de opstartcyclus uit, waarna het menu Configuratie wordt weergegeven.

 4. Druk op de pijl-omhoog of –omlaag tot Afdrukken korte zijde wordt weergegeven en druk vervolgens op de pijl rechts van Afdrukken korte zijde.

 5. Druk op de pijl naar links of naar rechts tot u Inschakelen ziet en druk dan op Indienen.

  Wijzigingen indienen wordt weergegeven.

 6. Druk op Terug.

 7. Druk op Config afsluiten.